Rättsligt meddelande | Utskriftsversion | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna ordlista
ORDLISTA Hoppa över språkvalet och gå till huvudinnehållet (åtkomsttangent=2)
EUROPA > Ordlista
  NyheterVerksamhetsområdenInstitutionerEU - en översiktOfficiella dokumentInformationskällor
Tillbaka
Om denna ordlista

I ordlistan här nedan finns 233 termer om Europeiska unionen, dess institutioner och verksamhet. Ordlistan uppdateras regelbundet och innehåller de ändringar som införts genom Nicefördraget samt de senaste förslagen till fördragsreformer.

Med anledning av undertecknandet av Lissabonfördraget håller vi på att uppdatera ordlistan.

Definitionerna innehåller en beskrivning av termernas förändring under årens lopp och ibland finns också en hänvisning till fördragen. Via de här länkarna får Du svar på frågor om EU:s historia, institutionernas arbete, de olika förfaranden som följs, EU-politikområdenas tillämpningsfält etc.

Definitionerna finns tillgängliga på de elva språk som hade offentlig status i Europeiska unionen fram till maj 2004: danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, tyska, spanska och svenska. De nya medlemsstaternas officiella språk (bulgariska, estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, ochungerska) kommer att läggas till när resurserna tillåter detta. Läs mer om "Europas" språkpolicy...

Du kan skriva ut alla definitioner i ordlistan genom att klicka på länken "Fullständig version" som finns längst upp på varje sida.

Förklaringar av den officiella terminologi som används i massmedier och av EU-anställda och EU:s institutioner hittar Du på sidan om eurojargong.

Rättsligt meddelande | Utskriftsversion | Nyheter | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna ordlista.