Juridisk meddelelse | Print udgave | Nyheder? | Søg | Kontakt | Oversigt | Glossar | Om Glossaret
GLOSSAR Drop sprogvalg og gå til hovedindhold (adgangstast=2)
EUROPA > Glossar
  NyhederAktiviteterEU's institutionerEU - et overblikOfficielle dokumenterInformationskilder
Tilbage
Om Glossaret

Nedenstående glossar indeholder 233 termer vedrørende det europæiske samarbejde, EU-institutionerne og EU-aktiviteterne. Glossaret opdateres regelmæssigt og medtager de seneste ændringer der følger af Nice-traktaten, ligesom de ændringer, der følger af de seneste reformer af traktaterne.

Som følge af underskrivelsen af Lissabontraktaten er glossaret ved at blive opdateret.

I definitionerne redegøres der for, hvorledes de forskellige begreber har udviklet sig i årenes løb, og der henvises, hvis det er relevant, til traktaterne. Via disse links kan man få svar på spørgsmål om EU's historie, EU-institutionernes funktion, de forskellige EU-procedurer og EU-politikker samt på mange andre spørgsmål.

Definitionerne er til rådighed på de 11 sprog, der indtil maj 2004 var EU's officielle sprog : dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, tysk, spansk og svensk. De nye medlemsstaters officielle sprog (bulgarsk, estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk) bliver tilføjet efterhånden som ressourcerne tillader det. For yderligere informationer om EUROPA's sprogpolitik...

Det er muligt at udskrive hele Glossaret med alle definitionerne ved at klikke på "Det samlede glossar", der findes øverst på alle siderne.

Forklaringer på den officielle sprogbrug, som anvendes i massemedierne og af ansatte ved EU-institutionerne, kan findes på siden om EU-jargon.
Juridisk meddelelse | Print udgave | Nyheder? | Kontakt | Oversigt | Glossar | Om Glossaret