AGENDA/17/1385HTMLFri, 19 May 2017 09:40:00 +0200COMDOCENVIROVELLAEN29 May - 2 June: EU Green Week 2017 - Green jobs for a greener futurehttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-1385_en.htmEuropean Commission - Upcoming events The news: EU Green Week 2017 will take place from 29 May to 2 June with the theme of 'Green jobs for a greener future'. It will focus on how EU environmental policies are creating green jobs and contributing to economic, sustainable and socially responsible...FRDu 29 mai au 2 juin: édition 2017 de la Semaine verte de l'UE - Des emplois verts pour un avenir plus verthttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-1385_fr.htmCommission européenne - Événements à venir La nouvelle: L'édition 2017 de la Semaine verte de l'UE, qui aura pour thème «Des emplois verts pour un avenir plus vert», se déroulera du 29 mai au 2 juin. Elle mettra l'accent sur la manière dont les politiques environnementales de l'UE contribuent à...IP/17/1438HTMLTue, 23 May 2017 12:04:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENMore European sites meet excellent bathing water quality standards than ever beforehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_en.htmEuropean Commission - Press release Brussels, 23 May 2017 More than 85% of bathing water sites monitored across Europe in 2016 met the most stringent ‘excellent' quality standards — meaning they were mostly free from pollutants harmful to human health and the environment, according to the annual bathing water quality...BGБроят на местата в Европа, където водата за къпане е с отлично качество, е по-висок от всякогаhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_bg.htmЕвропейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 23 май 2017 r. Повече от 85 % от местата за къпане в Европа, които са проверени през 2016 г., са отговаряли на най-строгите стандарти за „отлично“ качество, което означава, че там почти не е имало вредни за човешкото здраве и околната среда...CSVýbornou kvalitu vody ke koupání vykazuje více evropských lokalit než dřívehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_cs.htmEvropská komise - Tisková zpráva Brusel 23. května 2017 Více než 85 lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody – podle dnes zveřejněné výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání tedy voda neobsahovala téměř žádné znečišťující látky škodlivé pro lidské...DAFlere områder i Europa lever op til standarden for udmærket badevandskvalitet end nogensinde førhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_da.htmEuropa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 23. maj 2017 Mere end 85 procent af de badevandsområder, der blev overvåget i hele Europa i 2016, levede op til de strengeste standarder for "udmærket" kvalitet. Det betyder ifølge den årlige badevandsrapport, som blev offentliggjort i dag, at de for det meste var fri...DEMehr europäische Badegewässer als je zuvor erfüllen Standards für ausgezeichnete Qualitäthttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_de.htmEuropäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 23. Mai 2017 Gemäß dem heute veröffentlichten jährlichen Bericht über die Qualität der Badegewässer erfüllen mehr als 85% der in ganz Europa im Jahr 2016 überprüften Badegebiete die strengsten Qualitätsnormen und verdienen die Beurteilung „ausgezeichnet“, d.h diese Badegewässer sind weitgehend frei von Schadstoffen, die...ELΑριθμός ρεκόρ ευρωπαϊκών περιοχών πληρούν τα πρότυπα υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότηταςhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_el.htmΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που δημοσιεύεται σήμερα, πάνω από το 85 τοις εκατό των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2016 πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» — γεγονός...ESNúmero récord de zonas europeas con aguas de baño de calidad excelentehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_es.htmComisión Europea - Comunicado de prensa Bruselas, 23 de mayo de 2017 Más del 85% de las zonas de baño supervisadas en Europa en 2016 cumplían las normas más estrictas, con una calidad calificada de «excelente», lo que significa que se encontraban prácticamente libres de contaminantes nocivos para la salud...ETRohkem Euroopa supluskohtasid vastab väga hea kvaliteedi nõuetelehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_et.htmEuroopa Komisjon - Pressiteade Brüssel, 23. mai 2017 Kogu Euroopas 2016. aastal kontrollitud supluskohtadest vastab rohkem kui 85 % kõige rangematele ehk väga hea suplusvee kvaliteedi nõuetele. See tähendab, et täna avaldatud suplusvee kvaliteedi aruande andmetel ei ole suplusvees enamasti inimeste tervist ja keskkonda kahjustavaid saasteaineid.FIUimaveden laatu erinomainen ennätysmäärässä Euroopan uimarantojahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_fi.htmEuroopan komissio - Lehdistötiedote Bryssel 23. toukokuuta 2017 Eri puolilla Eurooppaa vuonna 2016 seuratuista uimarannoista yli 85 prosenttia täytti tiukimmat ”erinomaisen” laatuluokan vaatimukset. Uimavedessä ei siis juurikaan ollut ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisia epäpuhtauksia. Näin kertoo tänään julkaistu vuotuinen raportti uimaveden laadusta.FRUn nombre sans précédent de sites européens de baignade répondent à la norme de qualité «excellente»http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 23 mai 2017 Selon le rapport annuel sur les eaux de baignade publié aujourd'hui, plus de 85 % des sites de baignade contrôlés dans toute l'Europe en 2016 répondaient à la norme de qualité la plus stricte (qualité «excellente»), ce qui signifie...HRRekordan broj europskih kupališta s izvrsnom kakvoćom vode za kupanjehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_hr.htmEuropska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 23. svibnja 2017. Prema godišnjem izvješću o kakvoći vode za kupanje, koje je objavljeno danas, više od 85 posto europskih kupališta na kojima se 2016. pratila kakvoća vode dobilo je najvišu ocjenu „izvrstan”, što znači da na njima nisu pronađene onečišćujuće tvari štetne...HUAz európai fürdővizek minősége minden eddiginél kiválóbbhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_hu.htmEurópai Bizottság - Sajtóközlemény Brüsszel, 2017. május 23. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai Bizottság a mai napon közzétette éves jelentését a fürdővizek minőségéről. A 2016-ban megvizsgált európai fürdőhelyek több mint 85%-a kiérdemelte a legmagasabb „kiváló” minősítést, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken a fürdővíz jórészt mentes...ITMai così alto il numero dei siti europei che possono vantare un'eccellente qualità delle acquehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 23 maggio 2017 Oltre l'85% dei siti di balneazione monitorati in tutta Europa nel 2016 soddisfa i requisiti più rigorosi per fregiarsi della qualifica di “eccellente”, il che significa che sono per lo più esenti da inquinanti pericolosi per la salute umana e l'ambiente,...LTPuikios maudyklų vandens kokybės standartus atitinka dar daugiau Europos maudyklų nei anksčiauhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_lt.htmEuropos Komisijos - pranešimas spaudai Briuselis, 2017 m. gegužės 23 d. Remiantis šiandien paskelbta metine maudyklų vandens kokybės ataskaita, per 85 proc. visoje Europoje 2016 metais stebėtų maudyklų atitiko griežčiausius puikios kokybės standartus. Tai reiškia, kad jose beveik nėra žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų teršalų.LVEiropā izcilas ūdens kvalitātes standartiem atbilst vairāk peldvietu nekā jebkad agrākhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_lv.htmEiropas Komisija - Paziņojums presei Briselē, 2017. gada 23. maijā Šodien publicētais ikgadējais ziņojums par peldūdeņu kvalitāti norāda, ka vairāk nekā 85 procenti visā Eiropā monitorēto peldvietu 2016. gadā atbilda visstingrākajiem “izcilas” kvalitātes standartiem — tas nozīmē, ka peldvietas lielākoties bija brīvas no cilvēka veselībai un videi kaitīgajiem piesārņotājiem.MTIllum aktar minn qatt qabel, jeżistu siti tal-għawm Ewropej bi standard ta' kwalità tal-ilma eċċellentihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_mt.htmIl-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa Brussell, it-23ta' mejju 2017 Skont ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma tal-għawm li ġie ppubblikat illum, aktar minn 85 fil-mija tas-siti tal-għawm li ġew issorveljati fl-Ewropa fl-2016 laħqu l-iktar standards stretti, bi kwalità tal-ilma “eċċellenti” - dan ifisser li kienu kważi kompletament ħielsa minn sustanzi niġġiesa...NLMeer Europese badzones dan ooit tevoren voldoen aan de normen voor uitstekende zwemwaterkwaliteithttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_nl.htmEuropese Commissie - Persbericht Brussel, 23 mei 2017 Volgens het jaarlijkse verslag over de zwemwaterkwaliteit, dat vandaag is gepubliceerd, voldeed meer dan 85 procent van de in 2016 gecontroleerde zwemlocaties in heel Europa aan de strengste kwaliteitsnormen om als "uitstekend" te worden beschouwd.PLWięcej niż kiedykolwiek obiektów w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody w kąpieliskachhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_pl.htmKomisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 23 maja 2017 r. Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska.PTUm número inédito de locais europeus cumpre as normas de excelência da qualidade das águas balneareshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_pt.htmComissão Europeia - Comunicado de imprensa Bruxelas, 23 de majo de 2017 Segundo o relatório anual sobre a qualidade das águas balneares, publicado hoje, mais de 85 por cento das zonas balneares europeias monitorizadas em 2016 satisfaziam as mais rigorosas normas de qualidade (qualidade «excelente»), o que significa que a...RONumărul zonelor pentru scăldat din Europa care îndeplinesc standarde de calitate excelentă a apei este mai mare ca niciodatăhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_ro.htmComisia Europeană - Comunicat de presă Bruxelles, 23 mai 2017 Peste 85 la sută din zonele pentru scăldat monitorizate la nivel european în 2016 au îndeplinit cele mai stricte standarde de calitate (calificativul „excelent”), ceea ce înseamnă că ele au fost, în mare parte, lipsite de substanțe poluante nocive pentru...SKPožiadavky na výbornú kvalitu vody určenej na kúpanie dnes spĺňa viac európskych lokalít ako kedykoľvek predtýmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_sk.htmEurópska komisia - Tlačová správa Brusel 23. máj 2017 Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite vody na kúpanie vyplýva, že viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2016 v celej Európe spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na výbornú kvalitu vody, t. j.SLŠtevilo evropskih kopališč, ki dosega odlične standarde kakovosti kopalne vode, večje kot kdaj koli prejhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_sl.htmEvropska komisija - Sporočilo za medije Bruselj, 23. maja 2017 Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda, objavljeno danes, navaja, da je v letu 2016 več kot 85 odstotkov kopališč, ki se spremljajo po Evropi, izpolnilo najstrožje standarde in pridobilo oceno „odlične“ kakovosti vode – kar pomeni, da na teh območjih...SVFlera europeiska badplatser än någonsin tidigare har utmärkt vattenkvalitethttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_sv.htmEuropeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 23 maj 2017 Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs...IP/17/1345HTMLThu, 18 May 2017 16:53:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENEU protects citizens from toxic mercury, paves the way for global actionhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_en.htmEuropean Commission - Press release Brussels, 18 May 2017 Today at the UN headquarters in New York, the European Union has triggered the entry into force of the global treaty aimed at reducing exposure to mercury. The ratification of the Minamata Convention on Mercury, confirms Europe's leading role to protect...BGЕС защитава гражданите от токсичния живак, проправя пътя за глобални действияhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_bg.htmЕвропейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 18 май 2017 r. Днес в централата на ООН в Ню Йорк Европейският съюз задейства влизането в сила на световното споразумение за намаляване на излагането на живак. Ратифицирането на Конвенцията Минамата относно живака затвърждава водещата роля на Европа за опазване на здравето на...CSEU chrání lidi před toxickou rtutí. Prosazuje celosvětová opatřeníhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_cs.htmEvropská komise - Tisková zpráva Brusel 18. května 2017 Evropská unie dnes v newyorském ústředí OSN dala impuls k tomu, aby vstoupila v platnost nová celosvětová dohoda, jež má snížit vystavení lidí a životního prostředí toxickým účinkům rtuti.DAEU beskytter borgerne mod giftigt kviksølv og baner vejen for en verdensomspændende indsatshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_da.htmEuropa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 18. maj 2017 I dag har Den Europæiske Union i FN's hovedkvarter i New York indledt ikrafttrædelsen af den verdensomspændende traktat til mindskelse af kviksølveksponeringen.DEDie EU schützt die Bürgerinnen und Bürger vor giftigem Quecksilber und ebnet den Weg für globales Handelnhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_de.htmEuropäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 18. Mai 2017 Die Europäische Union hat heute am Sitz der Vereinten Nationen in New York das Inkrafttreten des weltweiten Vertrags zur Verringerung der Exposition gegenüber Quecksilber bewirkt.ELΗ ΕΕ προστατεύει τους πολίτες από τον τοξικό υδράργυρο και ανοίγει τον δρόμο για παγκόσμια δράσηhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_el.htmΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την έναρξη ισχύος της παγκόσμιας σύμβασης με στόχο τη μείωση της έκθεσης στον υδράργυρο.ESLa protección que la UE garantiza a sus ciudadanos frente a la toxicidad del mercurio sirve de punto de partida para una acción global en la materiahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_es.htmComisión Europea - Comunicado de prensa Bruselas, 18 de mayo de 2017 En el día de hoy, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, la Unión Europea ha puesto en marcha el tratado que, a nivel mundial, se propone reducir la exposición al mercurio.ETEL kaitseb elanikke elavhõbeda toksilisuse eest ja hoogustab üleilmset tegevusthttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_et.htmEuroopa Komisjon - Pressiteade Brüssel, 18. mai 2017 Euroopa Liit algatas täna New Yorgis ÜRO peakorteris üleilmse lepingu jõustumise, mille eesmärk on vähendada kokkupuudet elavhõbedaga. Minamata elavhõbedakonventsiooni ratifitseerimine kinnitab Euroopa juhtrolli inimtervise ja keskkonna kaitsmisel kogu maailmas. ELi algatusel toimusid ja viidi 2013.FIEU suojelee kansalaisia myrkylliseltä elohopealta ja avaa tietä kansainvälisille toimillehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_fi.htmEuroopan komissio - Lehdistötiedote Bryssel 18. toukokuuta 2017 Euroopan unionin ratifiointi tänään YK:n päämajassa New Yorkissa mahdollisti sen, että elohopealle altistumisen vähentämistä koskeva maailmanlaajuinen yleissopimus tuli voimaan. Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen ratifiointi vahvistaa Euroopan johtoasemaa kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelussa kaikkialla maailmassa.FRL'UE protège les citoyens contre la toxicité du mercure et ouvre la voie à une action mondialehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 18 mai 2017 L'Union européenne a déclenché aujourd'hui, au siège des Nations unies à New York, l'entrée en vigueur du traité mondial visant à réduire l'exposition au mercure.HREU štiti građane od toksične žive i otvara put globalnom djelovanjuhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_hr.htmEuropska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. svibnja 2017. Europska unija danas je u sjedištu UN-a u New Yorku pokrenula stupanje na snagu globalnog sporazuma kojim se nastoji smanjiti izloženost živi. Ratifikacijom Minamatske konvencije o živi potvrđuje se vodeća uloga Europe u zaštiti zdravlja građana i okoliša diljem svijeta.HUAz EU védelmezi a polgárokat a toxikus hatású higannyal szemben, és irányt szab a globális fellépésnekhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_hu.htmEurópai Bizottság - Sajtóközlemény Brüsszel, 2017. május 18. Az Európai Unió az ENSZ New York-i székhelyén ma letétbe helyezte megerősítő okiratát, s ezzel életbe léphet a higanynak való kitettség csökkentését célzó globális megállapodás.ITL'UE protegge i cittadini dalla tossicità del mercurio e apre la strada ad un'azione mondialehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 18 maggio 2017 L'Unione europea ha fatto scattare oggi, presso la sede delle Nazioni Unite, l'entrata in vigore del trattato mondiale volto a ridurre l'esposizione al mercurio.LTES saugo piliečius nuo nuodingo gyvsidabrio ir skina kelią tarptautiniams veiksmamshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_lt.htmEuropos Komisijos - pranešimas spaudai Briuselis, 2017 m. gegužės 18 d. Šiandien JT būstinėje Niujorke Europos Sąjunga prisidėjo prie to, kad įsigaliotų pasaulinė sutartis, kuria siekiama, kad būtų patiriama mažiau gyvsidabrio poveikio. Ratifikuodama Minamatos konvenciją dėl gyvsidabrio Europa patvirtina aktyviai siekianti geresnės žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos visame pasaulyje.LVES aizsargā iedzīvotājus no toksiskā dzīvsudraba un bruģē ceļu uz globālu rīcībuhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_lv.htmEiropas Komisija - Paziņojums presei Briselē, 2017. gada 18. maijā Šodien ANO galvenajā mītnē Ņujorkā Eiropas Savienība ar savu rīcību ir panākusi, ka stājas spēkā starptautiskais nolīgums, kura mērķis ir mazināt dzīvsudraba kaitīgo ietekmi.MTL-UE tipproteġi liċ-ċittadini mill-merkurju tossiku u twitti t-triq għal azzjoni globalihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_mt.htmIl-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa Brussell, it-18ta' mejju 2017 Illum fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fi New York l-Unjoni Ewropea tat bidu għad-dħul fis-seħħ tat-trattat globali li għandu l-għan li jnaqqas l-esponiment għall-merkurju. Ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju, tikkonferma r-rwol ewlieni tal-Ewropa rigward il-protezzjoni tas-saħħa taċ-ċittadini u tal-ambjent madwar id-dinja.NLDe EU beschermt haar burgers tegen giftig kwik en effent het pad voor wereldwijde actiehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_nl.htmEuropese Commissie - Persbericht Brussel, 18 mei 2017 Vandaag heeft de Europese Unie op het VN-hoofdkwartier in New York de aanzet gegeven tot de inwerkingtreding van het wereldwijde verdrag tot vermindering van de blootstelling aan kwik.PLUE chroni obywateli przed toksycznym działaniem rtęci poprzez działania na szczeblu międzynarodowymhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_pl.htmKomisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 18 maja 2017 r. Dziś w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Unia Europejska doprowadziła do wejścia w życie międzynarodowego traktatu, którego celem jest zmniejszenie narażenia na działanie rtęci.PTUE protege os cidadãos do mercúrio tóxico e abre o caminho para uma ação globalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_pt.htmComissão Europeia - Comunicado de imprensa Bruxelas, 18 de majo de 2017 A União Europeia desencadeou hoje, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, o processo de entrada em vigor do tratado mundial que visa reduzir a exposição ao mercúrio.ROUE își protejează cetățenii de mercurul toxic, pregătind terenul pentru măsuri la nivel mondialhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_ro.htmComisia Europeană - Comunicat de presă Bruxelles, 18 mai 2017 Astăzi, la sediul ONU din New York, Uniunea Europeană a declanșat intrarea în vigoare a tratatului la nivel mondial care vizează reducerea expunerii la mercur.SKEÚ chráni občanov pred toxickou ortuťou a pripravuje pôdu pre globálne opatreniehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_sk.htmEurópska komisia - Tlačová správa Brusel 18. máj 2017 Európska únia dnes v sídle OSN v New Yorku odštartovala proces nadobudnutia platnosti globálnej zmluvy o ortuti, ktorej cieľom je znížiť vystavenie človeka ortuti. Ratifikáciou Minamatského dohovoru o ortuti sa potvrdzuje vedúca úloha Európy pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia...SLEU varuje državljane pred strupenim živim srebrom in utira pot za globalno ukrepanjehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_sl.htmEvropska komisija - Sporočilo za medije Bruselj, 18. maja 2017 Evropska unija je danes na sedežu Združenih narodov v New Yorku deponirala listino o ratifikaciji globalnega sporazuma za zmanjševanje izpostavljenosti živemu srebru, s čimer je ta začel veljati.SVEU skyddar medborgarna mot giftigt kvicksilver och banar väg för globala åtgärderhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1345_sv.htmEuropeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 18 maj 2017 Europeiska unionen utlöste i dag vid FN:s högkvarter i New York ikraftträdandet av ett globalt fördrag som syftar till att minska vår exponering för kvicksilver.MEMO/17/1344HTMLThu, 18 May 2017 16:52:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENQuestions and answers: EU mercury policy and the ratification of the Minamata Conventionhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1344_en.htmEuropean Commission - Fact Sheet Brussels, 18 May 2017 Questions and answers: EU mercury policy and the ratification of the Minamata Convention Why is mercury a problem? Mercury and most of its compounds are highly toxic to humans and the environment.DEFragen und Antworten: Quecksilberpolitik der EU und Ratifizierung des Übereinkommens von Minamatahttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1344_de.htmEuropäische Kommission - Factsheet Brüssel, 18. Mai 2017 Fragen und Antworten: Quecksilberpolitik der EU und Ratifizierung des Übereinkommens von Minamata Warum stellt Quecksilber ein Problem dar? Quecksilber und die meisten seiner Verbindungen sind für Mensch und Umwelt hochgiftig.FRQuestions et réponses: la politique de l'Union relative au mercure et la ratification de la convention de Minamatahttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1344_fr.htmCommission européenne - Fiche d'information Bruxelles, le 18 mai 2017 Questions et réponses: la politique de l'Union relative au mercure et la ratification de la convention de Minamata Quel est le problème posé par le mercure ? Le mercure et la plupart de ses composés sont extrêmement toxiques pour l'homme et...IP/17/1283HTMLWed, 17 May 2017 12:54:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENInfringements: Waste: Commission refers Italy to Court over failure to rehabilitate or close down 44 landfillshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_en.htmEuropean Commission - Press release Brussels, 17 May 2017 The European Commission is taking Italy to the Court of Justice of the EU for its failure to rehabilitate or close down 44 landfills, which represent a serious risk for human health and the environment.DEVertragsverletzungen: Abfall: Kommission verklagt Italien wegen nicht erfolgter Sanierung bzw. Schließung von 44 Deponienhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_de.htmEuropäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 17. Mai 2017 Die Europäische Kommission bringt Italien vor den Gerichtshof der Europäischen Union, weil 44 Deponien, die eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt darstellen, nicht saniert bzw. geschlossen wurden.FRInfractions: déchets: la Commission saisit la Cour de justice d'un recours contre l'Italie pour non-réhabilitation ou non-fermeture de 44 déchargeshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 17 mai 2017 La Commission européenne saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre l'Italie au motif que celle-ci n'a pas réhabilité ou fermé 44 décharges qui présentent un risque grave pour la santé humaine et l'environnement.ITInfrazioni: rifiuti, la Commissione deferisce l'Italia alla Corte per non aver bonificato o chiuso 44 discarichehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 17 maggio 2017 La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e l'ambiente.IP/17/1308HTMLTue, 16 May 2017 15:06:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENCommission introduces new measures to fight poaching and to end trade in raw ivoryhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_en.htmEuropean - Press release Commission Brussels, 16 May 2017 The European Commission is moving to end the export of old raw ivory as of 1 July, with the adoption of new guidance on the EU rules governing ivory trade. Today's decision, foreseen in the EU Action Plan against wildlife trafficking,...BGКомисията въвежда нови мерки за борба с бракониерството и изкореняване на търговията с необработена слонова костhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_bg.htmЕвропейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 16 май 2017 r. Европейската комисия предприема стъпки за прекратяване от 1 юли на износа на стара слонова кост, като за целта прие нови насоки относно правилата на ЕС за търговия със слонова кост.CSKomise zavádí nová opatření pro boj s pytláctvím a ukončení obchodu se surovou slonovinouhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_cs.htmEvropská komise - Tisková zpráva Brusel 16. května 2017 Evropská komise vydává nové pokyny ohledně obchodu se slonovinou v EU, které mají k 1. červenci ukončit vývoz staré surové slonoviny. Dnešní rozhodnutí na základě Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy napomůže...DAKommissionen indfører nye foranstaltninger til at bekæmpe af krybskytteri og bringe handel med uforarbejdet elfenben til ophørhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_da.htmEuropa-- Pressemeddelelse Kommissionen Bruxelles, den 16. maj 2017 Europa-Kommissionen træffer foranstaltninger til at bringe eksporten af gammelt uforarbejdet elfenben til ophør fra den 1. juli med vedtagelsen af en ny vejledning til EU-reglerne om handel med elfenben.DEKommission erlässt neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Wilderei und zur Unterbindung des Handels mit Rohelfenbeinhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_de.htmEuropäische - Pressemitteilung Kommission Brüssel, 16. Mai 2017 Mit der Annahme des neuen Leitfadens zu den EU-Vorschriften für den Elfenbeinhandel trifft die Kommission Maßnahmen, um die Ausfuhr von Rohelfenbein mit Wirkung vom 1. Juli zu unterbinden.ELΗ Επιτροπή θεσπίζει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και τον τερματισμό του εμπορίου ακατέργαστου ελεφαντοστούhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_el.htmΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2017 Με την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν το εμπόριο ελεφαντοστού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τον τερματισμό των εξαγωγών παλαιού ακατέργαστου ελεφαντοστού από την 1η Ιουλίου.ESLa Comisión introduce nuevas medidas para luchar contra la caza furtiva y poner fin al comercio de marfil en brutohttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_es.htmComisión Europea - Comunicado de prensa Bruselas, 16 de mayo de 2017 La Comisión Europea pretende poner fin a la exportación de marfil en bruto antiguo a partir del 1 de julio, con la adopción de nuevas orientaciones sobre las normas de la UE que regulan el comercio de marfil.ETEuroopa Komisjoni uued meetmed salaküttimise vastu võitlemiseks ja töötlemata elevandiluuga kauplemise lõpetamisekshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_et.htmKomisjon - Pressiteade Euroopa Brüssel, 16. mai 2017 Euroopa Komisjon võtab vastu uued suunised, mis käsitlevad ELi eeskirju elevandiluuga kauplemise kohta, et teha alates 1. juulist lõpp vana töötlemata elevandiluuga kauplemisele.FIKomissio ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä salametsästyksen torjumiseksi ja käsittelemättömän norsunluun kaupan lopettamiseksihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_fi.htmEuroopan komissio - Lehdistötiedote Bryssel 16. toukokuuta 2017 Euroopan komissio pyrkii lopettamaan vanhan käsittelemättömän norsunluun viennin 1. heinäkuuta alkaen hyväksymällä norsunluukauppaa säänteleviä EU:n sääntöjä koskevat uudet ohjeet.FRLa Commission introduit de nouvelles mesures pour lutter contre le braconnage et mettre fin au commerce d'ivoire bruthttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 16 mai 2017 La Commission européenne prépare l'interdiction des exportations d'ivoire brut ancien à compter du 1 er juillet avec l'adoption de nouvelles orientations sur les règles de l'UE relatives au commerce de l'ivoire.HRKomisija uvodi nove mjere za borbu protiv krivolova i prestanak trgovine neobrađenom bjelokostihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_hr.htmEuropska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 16. svibnja 2017. Europska komisija poduzela je mjere za prestanak izvoza stare neobrađene bjelokosti od 1. srpnja donošenjem novih smjernica o pravilima EU-a kojima se uređuje trgovina bjelokosti. Nezakonita trgovina bjelokosti na međunarodnoj razini znatno je porasla zadnjih desetak godina.HUA Bizottság új intézkedéseket vezet be az orvvadászat elleni fellépés és a nyers elefántcsont kereskedelmének megszüntetése érdekébenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_hu.htmEurópai Bizottság - Sajtóközlemény Brüsszel, 2017. május 16. Az elefántcsont-kereskedelmet szabályozó uniós szabályokra vonatkozó új iránymutatásában az Európai Bizottság a megmunkálatlan elefántcsont kivitelének a teljes beszüntetését irányozza elő július 1-jétől.ITLa Commissione introduce nuove misure per combattere il bracconaggio e porre fine al commercio di avorio grezzohttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 16 maggio 2017 Con l'adozione dei nuovi orientamenti relativi alle norme UE che disciplinano il commercio dell'avorio, la Commissione europea compie un ulteriore passo verso il divieto delle esportazioni di avorio grezzo antico, che entrerà in vigore a partire dal 1º luglio.LTKomisija nustato naujas priemones, skirtas kovoti su brakonieriavimu ir nutraukti prekybą žaliaviniu dramblio kauluhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_lt.htmEuropos Komisijos - pranešimas spaudai Briuselis, 2017 m. gegužės 16 d. Priimdama naujas gaires dėl ES taisyklių, reglamentuojančių prekybą dramblio kaulu, Europos Komisija siekia nutraukti seno žaliavinio dramblio kaulo eksportą nuo liepos 1 d.LVKomisija ievieš jaunus pasākumus malumedniecības apkarošanai un neapstrādāta ziloņkaula tirdzniecības izbeigšanaihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_lv.htmEiropas - Paziņojums presei Komisija Briselē, 2017. gada 16. maijā Eiropas Komisija plāno no 1. jūlija izbeigt sena neapstrādāta ziloņkaula eksportu un šajā sakarā ir pieņēmusi jaunas vadlīnijas par to, kā interpretējami ES noteikumi, kas reglamentē ziloņkaula tirdzniecību.MTIl-Kummissjoni ddaħħal miżuri ġodda biex tiġġieled il-kaċċa illegali u ttemm il-kummerċ tal-avorju mhux maħdumhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_mt.htmEwropea - Stqarrija għall-istampa Il-Kummissjoni Brussell, is-16ta' mejju 2017 Bl-adozzjoni ta' linji gwida ġodda dwar ir-regoli tal-UE li jirregolaw il-kummerċ tal-avorju, fl-1 ta' Lulju l-Kummissjoni Ewropea se ttemm l-esportazzjoni tal-avorju antik mhux maħdum.NLCommissie neemt nieuwe maatregelen om stroperij te bestrijden en een einde aan de handel in onbewerkt ivoor te makenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_nl.htmEuropese - Persbericht Commissie Brussel, 16 mei 2017 De Europese Commissie neemt nieuwe richtsnoeren aan over de EU-voorschriften voor de handel in ivoor om vanaf 1 juli een einde te maken aan de uitvoer van oud onbewerkt ivoor.PLKomisja wprowadza nowe środki w celu zwalczania kłusownictwa oraz zakazania handlu surową kością słoniowąhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_pl.htmEuropejska - Komunikat prasowy Komisja Bruksela, 16 maja 2017 r. Przyjmując nowe wytyczne dotyczące przepisów UE w dziedzinie handlu kością słoniową, Komisja Europejska zmierza do wprowadzenia zakazu wywozu starych przedmiotów z surowej kości słoniowej od dnia 1 lipca.PTComissão introduz novas medidas para lutar contra a caça furtiva e pôr fim ao comércio de marfim em brutohttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_pt.htmEuropeia - Comunicado de imprensa Comissão Bruxelas, 16 de majo de 2017 A Comissão Europeia dá um passo no sentido de pôr fim à exportação de marfim em bruto antigo, a partir de 1 de julho, com a adoção das novas orientações sobre as regras da UE que regem o...ROComisia introduce noi măsuri pentru combaterea braconajului și pentru oprirea comerțului cu fildeș brut.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_ro.htmEuropeană - Comunicat de presă Comisia Bruxelles, 16 mai 2017 Comisia Europeană acționează pentru a pune capăt comerțului cu fildeș brut vechi începând de la 1 iulie, prin adoptarea de orientări noi privind normele UE care reglementează comerțul cu fildeș.SKKomisia zavádza nové opatrenia na boj proti pytliactvu a ukončenie obchodovania so surovou slonovinouhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_sk.htmEurópska komisia - Tlačová správa Brusel 16. máj 2017 Prostredníctvom nových usmernení k pravidlám EÚ v oblasti obchodu so slonovinou sa Európska komisia snaží o ukončenie vývozu starej surovej slonoviny od 1. júla. Dnešné rozhodnutie avizované v akčnom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi pomôže zabrániť tomu, aby...SLKomisija uvaja nove ukrepe za boj proti divjemu lovu in zatrtje trgovine z neobdelano slonovinohttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_sl.htmEvropska komisija - Sporočilo za medije Bruselj, 16. maja 2017 S sprejetjem novih smernic o pravilih EU, ki urejajo trgovino s slonovino, želi Evropska komisija s 1. julijem ustaviti izvoz stare neobdelane slonovine. Današnja odločitev, predvidena v akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, bo pripomogla...SVKommissionen inför nya åtgärder för att bekämpa tjuvjakt och stoppa handeln med råelfenben.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1308_sv.htmEuropeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 16 maj 2017 EU-kommissionen har antagit nya riktlinjer för EU:s regler om handel med elfenben för att sätta stopp för exporten av gammalt råelfenben från och med den 1 juli.MEMO/17/1307HTMLTue, 16 May 2017 15:07:00 +0200COMDOCENVIROVELLAENCommission introduces new measures to fight poaching and to end trade in raw ivoryhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1307_en.htmEuropean - Fact Sheet Commission Brussels, 16 May 2017 Commission introduces new measures to fight poaching and to end trade in raw ivory Is the Commission banning ivory exports? The export of raw ivory is banned. The Commission guidance document recommends that EU Member States cease issuing export documents for...DEKommission erlässt neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Wilderei und zur Unterbindung des Handels mit Rohelfenbeinhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1307_de.htmEuropäische - Factsheet Kommission Brüssel, 16. Mai 2017 Kommission erlässt neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Wilderei und zur Unterbindung des Handels mit Rohelfenbein Verbietet die Kommission die Elfenbeinausfuhr? Die Ausfuhr von Rohelfenbein ist verboten.FRLa Commission introduit de nouvelles mesures pour lutter contre le braconnage et mettre fin au commerce d'ivoire bruthttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1307_fr.htmCommission européenne - Fiche d'information Bruxelles, le 16 mai 2017 La Commission introduit de nouvelles mesures pour lutter contre le braconnage et mettre fin au commerce d'ivoire brut La Commission va-t-elle interdire les exportations d'ivoire? Les exportations d'ivoire brut sont interdites.STATEMENT/17/1181HTMLSat, 29 Apr 2017 15:50:00 +0200COMDOCENVIROJUNCKERVELLAENJoint Statement by President Juncker, Prime Minister Rajoy and Prime Minister Costa on the agreement reached concerning the Almaraz casehttp://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1181_en.htmEuropean Commission - Statement Brussels, 29 April 2017 Following our meeting in Malta on 3 February and the amicable settlement of 21 February 2017, on the initiative of President Juncker, we have reached agreement on the Almaraz case. Our agreement relies solidly on a set of joint operational conclusions.IP/17/1114HTMLFri, 28 Apr 2017 12:17:00 +0200COMDOCENVIROENNew guidelines help citizens gain better and fairer access to their national courts on environmental caseshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_en.htmEuropean Commission - Press release Brussels, 28 April 2017 When public authorities fail to respect the rights and obligations under environmental laws, the public can hold them to account. Today the European Commission adopted a guidance document on access to justice in environmental matters which clarifies how individuals and associations...BGНови насоки ще помагат на гражданите да получат по-добър и по-справедлив достъп до националните си съдилища по дела в областта на околната средаhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_bg.htmЕвропейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 28 април 2017 r. Когато органите на публичната власт не зачитат правата и задълженията съгласно законодателството в областта на околната среда, гражданите могат да търсят отговорност от тях.CSNové pokyny pomohou občanům k lepšímu a spravedlivějšímu přístupu k vnitrostátním soudům v případech týkajících se životního prostředíhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_cs.htmEvropská komise - Tisková zpráva a spravedlivějšímua spravedlivějšímuv případech týkajících se životního prostředí Brusel 28. dubna 2017 Orgány veřejné správy, které nedodržují práva a povinnosti, jež vyplývají z právních předpisů v oblasti životního prostředí, může veřejnost pohnat k odpovědnosti.DANye retningslinjer hjælper borgerne med at få bedre og mere retfærdig adgang til deres nationale domstole i forbindelse med miljøsagerhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_da.htmEuropa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 28. april 2017 Når offentlige myndigheder ikke overholder rettighederne og forpligtelserne i miljølovgivningen, kan offentligheden drage dem til ansvar. I dag vedtog Europa-Kommissionen en vejledning om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, hvori der redegøres for, hvordan enkeltpersoner eller sammenslutninger kan få offentlige myndigheders afgørelser,...DENeuer Leitfaden verschafft Bürgern besseren und gerechteren Zugang zu den nationalen Gerichten in Umweltangelegenheitenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_de.htmEuropäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 28. April 2017 Wenn Behörden die Rechte und Pflichten im Rahmen des Umweltrechts missachten, können sie von der Öffentlichkeit zur Verantwortung gezogen werden. Die Europäische Kommission hat heute einen Leitfaden über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten angenommen, in dem dargelegt wird, wie Einzelpersonen und Vereinigungen...ELΝέες κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν τους πολίτες να αποκτήσουν καλύτερη και δικαιότερη πρόσβαση στα εθνικά τους δικαστήρια για περιβαλλοντικές υποθέσειςhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_el.htmΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 Όταν οι δημόσιες αρχές δεν σέβονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, το κοινό μπορεί να τους ζητήσει να λογοδοτήσουν.ESGracias a unas nuevas orientaciones, el acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales nacionales en litigios medioambientales mejora y es más equitativohttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_es.htmComisión Europea - Comunicado de prensa Bruselas, 28 de abril de 2017 Los ciudadanos pueden pedir cuentas a las autoridades públicas que incumplan los derechos y obligaciones establecidos en la legislación medioambiental.ETUued suunised tagavad kodanikele keskkonnaküsimustes parema ja õiglasema juurdepääsu liikmesriigi kohtutelehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_et.htmEuroopa Komisjon - Pressiteade Brüssel, 28. aprill 2017 Kui avaliku sektori asutused ei täida keskkonnaalastest õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi, võib üldsus neid selle eest kohtusse kaevata. Euroopa Komisjon võttis täna vastu juhenddokumendi keskkonnaalase õiguskaitse kättesaadavuse kohta, milles selgitatakse, kuidas üksikisikud ja ühendused saavad avaliku sektori asutuste otsuseid, tegevust ja tegevusetust...FIKomissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_fi.htmEuroopan komissio - Lehdistötiedote Bryssel 28. huhtikuuta 2017 Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen. Euroopan komissio hyväksyi tänään ohjeasiakirjan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Asiakirjassa selvitetään, miten yksittäiset henkilöt ja järjestöt voivat saattaa EU:n ympäristölainsäädäntöön liittyvät viranomaisten päätökset, toimet tai laiminlyönnit kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.FRDe nouvelles lignes directrices pour permettre aux citoyens d'accéder plus facilement et dans des conditions plus équitables à leurs juridictions nationales dans les affaires qui concernent l'environnementhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 28 avril 2017 Lorsque les autorités publiques ne respectent pas les droits et obligations prévus dans la législation environnementale, le public est en droit de leur demander des comptes.HRNove smjernice za bolji i pravedniji pristup građana nacionalnim sudovima u predmetima povezanima s okolišemhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_hr.htmEuropska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 28. travnja 2017. Ako javna tijela ne poštuju prava i obveze na temelju zakonâ u području okoliša, javnost ih može pozvati na odgovornost. Europska komisija danas je donijela smjernice o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša kojima se pojašnjava kako pojedinci i udruge pred nacionalnim...HUÚj iránymutatások segítik a polgárokat, hogy környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jogaikat nemzeti szinten könnyebben és méltányosabb feltételekkel tudják érvényesítenihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_hu.htmEurópai Bizottság - Sajtóközlemény Brüsszel, 2017. április 28. Ha a közigazgatási szervek nem tesznek eleget a környezetvédelmi jogszabályok értelmében előírt jogaiknak és kötelezettségeiknek, a nyilvánosság felelősségre vonhatja őket.ITAmbiente: nuovi orientamenti aiutano i cittadini a ottenere un accesso migliore e più equo alla giustizia nazionalehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 28 aprile 2017 Le autorità pubbliche che non rispettano i diritti e gli obblighi previsti dalla normativa ambientale possono essere chiamate a risponderne dal pubblico. Oggi la Commissione europea ha adottato un documento di orientamento sull'accesso alla giustizia in materia ambientale che chiarisce le modalità...LTNaujos gairės sudarys palankesnes ir sąžiningesnes sąlygas piliečiams kreiptis į savo šalies nacionalinius teismus dėl aplinkosaugos bylųhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_lt.htmEuropos Komisijos - pranešimas spaudai Briuselis, 2017 m. balandžio 28 d. Jei viešosios valdžios institucijos nepaiso aplinkos teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, visuomenė gali kelti jų atsakomybės klausimą. Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendacinį dokumentą dėl teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, kuriame paaiškinama, kaip fiziniai asmenys ir asociacijos gali nacionaliniuose...LVJaunas vadlīnijas palīdz iedzīvotājiem iegūt labāku un taisnīgāku piekļuvi savas valsts tiesām vides lietāshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_lv.htmEiropas Komisija - Paziņojums presei Briselē, 2017. gada 28. aprīlī Ja valsts iestādes neievēro tiesības un pienākumus, kas izriet no vides tiesību aktiem, iedzīvotāji var celt iebildumus. Šodien Eiropas Komisija pieņēma vadlīniju dokumentu par tiesu pieejamību vides lietās, kurā tā skaidro, kā fiziskas personas un apvienības var valstu tiesās apstrīdēt ar...MTLinji gwida ġodda jgħinu liċ-ċittadini jiksbu aċċess aħjar u aktar ġust għall-qrati nazzjonali dwar kawżi ambjentalihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_mt.htmIl-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa Brussell, it-28ta' april 2017 Meta l-awtoritajiet pubbliċi jonqsu milli jirrispettaw id-drittijiet u l-obbligi skont il-liġijiet ambjentali, il-pubbliku jista' jżommhom responsabbli.NLNieuwe richtsnoeren geven burgers bij milieuzaken betere en billijkere toegang tot nationale rechtershttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_nl.htmEuropese Commissie - Persbericht Brussel, 28 april 2017 Als overheidsinstanties hun rechten en verplichtingen in het kader van de milieuwetgeving niet nakomen, kan het publiek hen daarvoor ter verantwoording roepen. Vandaag heeft de Europese Commissie richtsnoeren goedgekeurd betreffende toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.PLNowe wytyczne ułatwiają obywatelom uzyskanie lepszego i sprawiedliwszego dostępu do sądów krajowych w sprawach dotyczących ochrony środowiskahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_pl.htmKomisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 28 kwietnia 2017 r. Kiedy organy publiczne nie przestrzegają praw i nie wypełniają obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, obywatele mogą pociągnąć je do odpowiedzialności. Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła wytyczne w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska.PTNovas orientações ajudam cidadãos a obter acesso melhor e mais justo aos órgãos jurisdicionais nacionais em questões ligadas ao ambientehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_pt.htmComissão Europeia - Comunicado de imprensa Bruxelas, 28 de abril de 2017 Quando as autoridades públicas não cumprem os direitos e deveres que lhes incumbem por força da legislação ambiental, os cidadãos podem pedir-lhes contas.RONoi orientări prin care cetățenii sunt ajutați să aibă un acces mai bun și mai echitabil la instanțele naționale în cauzele de mediuhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_ro.htmComisia Europeană - Comunicat de presă Bruxelles, 28 aprilie 2017 Când nu își respectă drepturile și obligațiile pe care le au în temeiul legislației de mediu, autoritățile publice pot fi trase la răspundere de către public.SKNové usmernenia pomôžu občanom získať lepší a spravodlivejší prístup k vnútroštátnym súdom v prípadoch týkajúcich sa životného prostrediahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_sk.htmEurópska komisia - Tlačová správa Brusel 28. apríl 2017 Ak verejné orgány nedodržiavajú práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti životného prostredia, verejnosť ich môže vziať na zodpovednosť. Európska komisia dnes prijala usmerňujúci dokument venovaný prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia.SLNove smernice za boljši in pravičnejši dostop državljanov do nacionalnih sodišč v okoljskih zadevahhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_sl.htmEvropska komisija - Sporočilo za medije Bruselj, 28. aprila 2017 Če javni organi ne spoštujejo pravic in izpolnjujejo obveznosti iz okoljske zakonodaje, lahko javnost zahteva, da prevzamejo odgovornost. Evropska komisija je danes sprejela smernice o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki pojasnjujejo, kako lahko posamezniki in združenja pred nacionalnimi...SVNya riktlinjer hjälper medborgarna att få bättre och rättvisare tillgång till nationella domstolar i miljöärendenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1114_sv.htmEuropeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 28 april 2017 När offentliga myndigheter underlåter att respektera rättigheter och skyldigheter enligt miljölagstiftningen kan allmänheten ställa dem till svars. Europeiska kommissionen har i dag antagit ett vägledningsdokument om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som klargör hur enskilda och sammanslutningar kan väcka talan...IP/17/1112HTMLThu, 27 Apr 2017 12:00:01 +0200COMDOCENVIROVELLAENNew Action Plan to help regions defend biodiversity and reap the economic benefits of nature protectionhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_en.htmEuropean Commission - Press release Brussels, 27 April 2017 The European Commission has adopted a new Action Plan to improve the protection of nature and biodiversity in the EU, for the benefit of its citizens and the economy.BGНов план за действие за подпомагане на регионите в усилията им да съхранят биологичното разнообразие и да извлекат икономически ползи от опазването на природатаhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_bg.htmЕвропейска комисия - Съобщение за медиите Брюксел, 27 април 2017 r. В интерес на гражданите и икономиката на ЕС Европейската комисия прие нов план за действие за подобряване на опазването на природата и биологичното разнообразие.CSNový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírodyhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_cs.htmEvropská komise - Tisková zpráva Brusel 27. dubna 2017 Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky. Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019.DANy handlingsplan skal hjælpe regionerne med at beskytte biodiversiteten og høste de økonomiske fordele ved naturbeskyttelsehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_da.htmEuropa-Kommissionen - Pressemeddelelse Bruxelles, den 27. april 2017 Europa-Kommissionen har vedtaget en ny handlingsplan for at øge beskyttelsen af natur og biodiversitet i EU til fordel for borgerne og økonomien. Planen indeholder 15 aktioner, som vil blive gennemført frem til 2019, for at sikre en hurtigere og bedre gennemførelse af...DENeuer Aktionsplan soll Regionen helfen, die Biodiversität zu schützen und wirtschaftlich vom Naturschutz zu profitieren.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_de.htmEuropäische Kommission - Pressemitteilung Brüssel, 27. April 2017 Die Europäische Kommission hat einen neuen Aktionsplan verabschiedet, der den Schutz von Natur und Biodiversität in der EU verbessern soll, wovon auch die Menschen in Europa und die Wirtschaft profitieren sollen.ELΝέο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η προστασία της φύσηςhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_el.htmΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο σχέδιο για τη βελτίωση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και της οικονομίας.ESNuevo plan de acción para ayudar a las regiones a defender la biodiversidad y cosechar los beneficios económicos que reporta la protección de la naturalezahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_es.htmComisión Europea - Comunicado de prensa Bruselas, 27 de abril de 2017 La Comisión Europea ha adoptado un nuevo plan de acción para mejorar la protección de la naturaleza y de la biodiversidad en la UE en beneficio de los ciudadanos y la economía.ETUus tegevuskava, mille abil aidata piirkondadel elurikkust kaitsta ja looduskaitsest majanduslikku kasu saadahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_et.htmEuroopa Komisjon - Pressiteade Brüssel, 27. aprill 2017 Euroopa Komisjon on võtnud vastu uue tegevuskava ELis looduse ja elurikkuse kaitse parandamiseks, et seeläbi tuua kasu kodanikele ja edendada majandust. Kava sisaldab 15 meedet, mis tuleb ellu viia 2019.FIUusi toimintasuunnitelma alueiden avuksi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja luonnonsuojelun tuottamien talousetujen hyödyntämiseenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_fi.htmEuroopan komissio - Lehdistötiedote Bryssel 27. huhtikuuta 2017 Euroopan komissio on hyväksynyt uuden toimintasuunnitelman luonnonsuojelun parantamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi EU:ssa. Tavoitteena on tuottaa hyötyä niin kansalaisille kuin talouselämälle. Suunnitelmaan kuuluu 15 toimea, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2019 mennessä.FRUn nouveau plan d'action pour aider les régions à préserver la biodiversité et à tirer parti des avantages économiques liés à la protection de la naturehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_fr.htmCommission européenne - Communiqué de presse Bruxelles, le 27 avril 2017 La Commission européenne a adopté un nouveau plan d'action visant à améliorer la protection de la nature et de la biodiversité dans l'Union européenne, dans l'intérêt de ses citoyens et de l'économie.HRNovi akcijski plan za pomoć regijama u zaštiti biološke raznolikosti i iskorištavanju ekonomskih prednosti zaštite prirodehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_hr.htmEuropska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 27. travnja 2017. Europska komisija donijela je novi Akcijski plan za poboljšanje zaštite prirode i biološke raznolikosti u Europskoj uniji u korist građana i gospodarstva Unije. Plan obuhvaća 15 mjera koje će biti provedene do 2019.HUÚj cselekvési terv segíti a régiókat a biológiai sokféleség védelmében és a természetvédelemben rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásábanhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_hu.htmEurópai Bizottság - Sajtóközlemény Brüsszel, 2017. április 27. Az Európai Bizottság új cselekvési tervet fogadott el az uniós természet és biológiai sokféleség védelmének megerősítése érdekében, amely mind a polgárok, mind a gazdaság érdekeit szolgálja.ITNuovo piano d'azione per rafforzare la protezione della natura e della biodiversità nell'UE a beneficio dei cittadini e dell'economiahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_it.htmCommissione europea - Comunicato stampa Bruxelles, 27 aprile 2017 La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d'azione per aiutare le regioni europee a tutelare la biodiversità e a sfruttare i benefici economici derivanti dalla protezione della natura.LTNaujas veiksmų planas padės regionams ne tik saugoti biologinę įvairovę, bet ir gauti su gamtos apsauga susijusios ekonominės naudoshttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_lt.htmEuropos Komisijos - pranešimas spaudai Briuselis, 2017 m. balandžio 27 d. Europos Komisija priėmė naują gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos gerinimo ES veiksmų planą, kuris bus naudingas net tik piliečiams, bet ir ekonomikai. Planą sudaro 15 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki 2019 m.LVJauns rīcības plāns, lai palīdzētu reģioniem nosargāt bioloģisko daudzveidību un gūtu saimniecisko labumu no dabas aizsardzībashttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_lv.htmEiropas Komisija - Paziņojums presei Briselē, 2017. gada 27. aprīlī Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunu rīcības plānu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības uzlabošanai Eiropas Savienībā tās iedzīvotāju un ekonomikas labā.MTPjan ta' Azzjoni Ġdid li se jgħin lir-reġjuni jiddefendu l-bijodiversità u jgawdu l-benefiċċji ekonomiċi tal-ħarsien tan-naturahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_mt.htmIl-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa Brussell, is-27ta' april 2017 Il-Kummissjoni Ewropea adottat Pjan ta' Azzjoni Ġdid li se jtejjeb il-ħarsien tan-natura u tal-bijodiversità fl-UE, għall-ġid taċ-ċittadini u tal-ekonomija tal-UE.NLNieuw actieplan moet regio's helpen de biodiversiteit te beschermen en van de economische voordelen van natuurbehoud te profiterenhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_nl.htmEuropese Commissie - Persbericht Brussel, 27 april 2017 De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan goedgekeurd om de bescherming van de natuur en de biodiversiteit in de EU te verbeteren ten voordele van de burgers en de economie.PLNowy plan działania, aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrodyhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_pl.htmKomisja Europejska - Komunikat prasowy Bruksela, 27 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania w celu poprawy ochrony przyrody i bioróżnorodności w UE z korzyścią dla obywateli i gospodarki. Plan obejmuje 15 działań, które zostaną zrealizowane do 2019 r., i ma pozwolić na szybką poprawę wdrażania dyrektywy ptasiej...PTNovo Plano de Ação para ajudar as regiões a proteger a biodiversidade e a colher os benefícios económicos da proteção da naturezahttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_pt.htmComissão Europeia - Comunicado de imprensa Bruxelas, 27 de abril de 2017 A Comissão Europeia adotou um novo plano de ação com o objetivo de melhorar a proteção da natureza e da biodiversidade na UE, em benefício dos cidadãos e da economia.ROUn nou plan de acțiune menit să ajute regiunile să apere biodiversitatea și să profite de avantajele economice oferite de protecția naturiihttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_ro.htmComisia Europeană - Comunicat de presă Bruxelles, 27 aprilie 2017 Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acțiune pentru a îmbunătăți protecția naturii și biodiversitatea în Uniunea Europeană, în beneficiul cetățenilor săi și al economiei.SKNový akčný plán na pomoc regiónom pri ochrane biodiverzity a využitie ekonomických výhod z ochrany prírodyhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_sk.htmEurópska komisia - Tlačová správa Brusel 27. apríl 2017 Európska komisia dnes schválila nový akčný plán na zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity v EÚ, ktorý má priniesť výhody pre jej občanov i hospodárstvo. Plán pozostáva z 15 opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2019, v snahe výrazne zlepšiť vykonávanie...SLNov akcijski načrt, s katerim bodo regije lažje ohranjale biotsko raznovrstnost in žele gospodarske koristi varstva naravehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_sl.htmEvropska komisija - Sporočilo za medije Bruselj, 27. aprila 2017 Evropska komisija je v korist državljanov in gospodarstva sprejela nov akcijski načrt za boljše varstvo narave in biotske raznovrstnosti v EU. Načrt vključuje 15 ukrepov za izvedbo do leta 2019, s čimer bi se hitro izboljšalo izvajanje direktiv o pticah...SVNy handlingsplan för att hjälpa regionerna att försvara den biologiska mångfalden och dra ekonomisk nytta av naturskyddhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_sv.htmEuropeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 27 april 2017 Europeiska kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att förbättra skyddet av naturen och den biologiska mångfalden i EU, till förmån för medborgarna och ekonomin.