Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Avoimet ja ennakoitavat työolot: komissio on tyytyväinen tämänpäiväiseen alustavaan sopimukseen

Bryssel 7. helmikuuta 2019

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tänään päässeet alustavaan sopimukseen komission ehdotuksesta uudeksi direktiiviksi, jolla luodaan avoimemmat ja paremmin ennakoitavat työolot varsinkin epätyypillisissä työsuhteissa oleville työntekijöille. Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen on tyytyväinen sopimukseen:

”Komission aloite takaa avoimet ja ennakoitavat työolot. Sen ansiosta useammat työntekijät Euroopassa pääsevät suojelun piiriin. Tämä koskee erityisesti sitä kasvavaa joukkoa, joka tekee uudenmuotoista työtä, kuten joustotyötä ja kysynnän mukaan tehtävää työtä, sekä kotitaloustyöntekijöitä.

Kaikki työntekijät – riippumatta heidän työsopimuksensa kestosta ja tuntimäärästä – saavat heti työsuhteen alussa tiedot oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Työntekijät saavat oikeuden sopia työnantajansa kanssa, milloin he ovat käytettävissä, ja heille toimitettavasta ennakkoilmoituksesta. Kysynnän mukaan töihin kutsuttavia työntekijöitä ei voi enää irtisanoa, jos he kieltäytyvät tulemasta töihin erittäin lyhyellä varoitusajalla. Työnantajat eivät voi enää estää nollatuntityöntekijöitä ottamasta vastaan lisätöitä toiselta työnantajalta.

Haluan kiittää esittelijä Enrique Calvet Chambonia ja varjoesittelijöitä, jotka neuvottelivat Euroopan parlamentin puolesta, sekä neuvoston puheenjohtajavaltiota Romaniaa. Tämä sopimus olisi nyt vahvistettava nopeasti. Sillä on erittäin konkreettinen ja myönteinen vaikutus noin 200 miljoonaan työntekijään eri puolilla EU:ta. Näin sosiaalinen Eurooppa toimii.”

Seuraavaksi

Alustava sopimus on vielä hyväksyttävä muodollisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Tausta

Komission ehdotus direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista on jatkoa vuonna 1991 annetulle kirjallista ilmoitusta koskevalle direktiiville, koska työelämä on mullistunut noista ajoista. Väestörakenteen muutos on johtanut siihen, että työvoima on entistä monimuotoisempi, digitalisaatio on helpottanut uusien työmuotojen luomista, ja työmarkkinoille on syntynyt uusia ja joustavampia työsuhdemuotoja. Viime vuosina neljäsosa työsuhteista oli epätyypillisiä eli muita kuin täysipäiväisiä vakituisia työsuhteita. Niiden kirjo ulottuu perinteisestä osa-aikatyöstä kysyntään perustuviin työsuhteisiin, joissa ei ole sovittua vähimmäistuntimäärää.

Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi ja osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin käyttöönottoa komissio teki joulukuussa 2017 aloitteen avoimista ja ennakoitavista työoloista. Sen tavoitteena on laajentaa ja nykyaikaistaa olemassa olevia velvoitteita antaa jokaiselle työntekijälle tietoja tämän työoloista. Lisäksi aloitteella otetaan käyttöön uudet vähimmäisvaatimukset, joilla lisätään kaikkien työntekijöiden – myös epätyypillisissä työsuhteissa olevien – työolojen ennakoitavuutta ja selvyyttä. 

Lisätietoja

Tietokooste: Kohti avoimia ja ennakoitavia työoloja

Lehdistötiedote: Komissio ehdottaa toimenpiteitä työoloja koskevan avoimuuden ja ennustettavuuden parantamiseksi

Tietokooste: Junckerin komission sosiaalialan painopisteet

STATEMENT/19/873

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar