Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused: Euroopa Komisjon väljendab heameelt täna saavutatud esialgse kokkuleppe üle

Brüssel, 7. veebruar 2019

Täna jõudsid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu esialgsele kokkuleppele Euroopa Komisjoni ettepaneku suhtes võtta vastu uus direktiiv, millega muudetakse töötingimused läbipaistvamaks ja prognoositavamaks eelkõige nende töötajate jaoks, kes töötavad mittestandardse lepinguga. Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen rõõmustas kokkuleppe üle ja esitas järgmise avalduse:

„Meie algatus, millega tagatakse läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused, aitab kaitsta järjest suuremat hulka töötajaid kogu Euroopas. Uus direktiiv puudutab eelkõige seda üha arvukamaks muutuvat inimrühma, kes kasutab uusi töövorme, näiteks paindliku tööajaga töötajad ja nõudetöö tegijad, samuti koduabilised.

Kõik töötajad — olenemata sellest, kui kaua nende tööleping kestab ja mitu tundi nad töötavad — teavad algusest peale, millised on nende õigused ja kohustused. Töötajatel on õigus oma tööandjaga kokku leppida ka selles, millal nad on kättesaadavad ning kui pika etteteatamise korral. Nõudetöö tegijaid ei saa enam vallandada, kui nad keelduvad töötamast väga lühikese etteteatamise korral. Tööandjad ei saa enam takistada nulltunnilepinguga töötajatel tegemast lisatööd teise tööandja juures.

Tahaksin tänada raportöör Enrique Calvet Chamboni ja variraportööre, kes on pidanud läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu eesistujariigi Rumeenia nimel. Saavutatud kokkulepe tuleks nüüd kiiresti kinnitada. Kokkuleppel on konkreetne, käegakatsutav ja positiivne mõju ligikaudu 200 miljonile töötajale kogu ELis. See ongi sotsiaalne Euroopa.“

Järgmised sammud

Esialgse kokkuleppe peavad nüüd ametlikult vastu võtma nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu.

Taust

Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta on kirjaliku tõendi direktiivi uuem variant. See direktiiv pärineb aastast 1991, ent pärast seda on töömaailm märkimisväärselt edasi arenenud. Demograafilised muutused on toonud kaasa töötava elanikkonna suurema mitmekesisuse, digitaliseerimine on lihtsustanud uute tööhõivevormide loomist, tekkinud on uued ja paindlikumad töösuhted. Viimastel aastatel on neljast töölepingust ühe puhul olnud tegemist ebatüüpilise töösuhte vormiga, st kõik töökohad, mis ei ole täistööajaga ega tähtajatud, alates klassikalisest osaajaga tööst kuni nõudetööni, mille puhul töötajate tööaeg ei ole kindlaks määratud.

Püüdes tugevdada Euroopa sotsiaalmõõdet ning osana Euroopa sotsiaalõiguste sambast esitas komisjon läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi käsitleva ettepaneku 2017. aasta detsembris. Ettepaneku eesmärk on laiendada ja ajakohastada juba olemasolevaid kohustusi töötajate töötingimustest teavitamisel. Sellega tahetakse luua ka uued miinimumnõuded, millega tagada, et kõigi töötajate, sh ebatüüpiliste lepingutega töötajate töötingimused on prognoositavamad ja selgemad. 

Lisateave

Teabeleht: Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused

Pressiteade: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku parandada töötingimuste läbipaistvust ja prognoositavust

Teabeleht: Junckeri komisjoni sotsiaalsed prioriteedid

STATEMENT/19/873

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar