Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Прозрачни и предвидими условия на труд: Комисията приветства постигнатото днес предварително споразумение

Брюксел, 7 февруари 2019 r.

Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът постигнаха днес предварително споразумение по предложението на Европейската комисия за нова директива за създаване на по-прозрачни и предвидими условия на труд, особено за работниците с нестандартни форми на заетост. Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, приветства споразумението със следното изявление:

„Благодарение на нашата инициатива за гарантиране на прозрачни и предвидими условия на труд ще защитим повече работници в Европа. Това се отнася по-специално за все по-големия брой хора, упражняващи нови форми на заетост — например работещите по схемата „flexijob“, работещите на повикване, както и домашните работници.

Всички работници — независимо от продължителността на договора си и броя на отработваните часове — ще знаят от самото начало какви са техните права и задължения. Работниците ще имат правото да се договарят с работодателя си кога следва да са на разположение и какво предизвестие трябва да получават. Работещите на повикване вече няма да може да бъдат освобождавани от работа, ако откажат да се явят на работа при получаване на много кратко предизвестие. Работодателите вече няма да могат да възпрепятстват работещите на договор без гарантиран минимален брой часове да поемат друга работа при друг работодател.

Бих искала да благодаря на докладчика Енрике Калвет Чамбон и на докладчиците в сянка, които водиха преговорите от името на Европейския парламент, както и на румънското председателство на Съвета. Сега споразумението следва да бъде потвърдено бързо. То ще окаже съвсем конкретно, осезаемо и положително въздействие върху близо 200 милиона работещи в целия ЕС. Именно това е смисълът на социална Европа.“

Следващи стъпки

Сега предварителното споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

Предложението на Комисията за Директива за прозрачни и предвидими условия на труд представлява актуализация на т. нар. „Директива относно писмената декларация“. Въпросната директива датира от 1991 г., но оттогава насам сферата на труда е претърпяла значително развитие. Демографските промени доведоха до по-голямо многообразие на населението в трудоспособна възраст, цифровизацията спомогна за създаването на нови форми на заетост и възникнаха нови и по-гъвкави трудови правоотношения. През последните години всеки четвърти трудов договор е уреждал нетипична форма на заетост, като това понятие включва всяка работа на непълен работен ден, за която няма безсрочен договор — от „класическата“ заетост на непълно работно време до работата на повикване без гарантиран брой часове.

В стремежа си да укрепи социалното измерение на Европа и като част от изграждането на Европейския стълб на социалните права Комисията предложи през декември 2017 г. инициативата за прозрачни и предвидими условия на работа. Тя има за цел да разшири и модернизира сега действащите задължения за информиране на всеки работещ относно условията му на труд. Идеята на инициативата е да се въведат и нови минимални стандарти, за да се гарантира, че всички работници, включително тези с нетипични трудови договори, се ползват от по-голяма предвидимост и яснота по отношение на условията на труд. 

За повече информация

Информационен документ: Към създаване на прозрачни и предвидими условия на труд

Съобщение за медиите: Комисията предлага да се въведат по-прозрачни и предвидими условия на труд

Информационен документ: Социалните приоритети на комисията „Юнкер“

STATEMENT/19/873

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar