Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava ob mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil

Bruselj, 5. februarja 2019

Pred mednarodnim dnevom ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil, ki ga obeležujemo 6. februarja 2019, so visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije Federica Mogherini, komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn, komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica ter komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová s spodnjo izjavo ponovno potrdili trdno zavezanost Evropske unije k izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolovil po vsem svetu.

„Vsako dekle in ženska ima pravico živeti brez nasilja in bolečine. Pa vendar je bilo več kot 200 milijonov žensk in deklet po vsem svetu prisiljenih v boleče in travmatično pohabljanje ženskih spolovil, vključno s 500 000 ženskami in dekleti, ki živijo v Evropi. Tovrstno pohabljanje do leta 2030 grozi še 68 milijonom deklet v 25 državah.

Pohabljanje ženskih spolovil je huda kršitev človekovih pravic in telesne celovitosti žensk ter pomeni mučenje in poniževalno ravnanje, ki ju ni mogoče upravičiti z običaji, tradicijo, kulturo ali vero.

Ta praksa je kaznivo dejanje v vseh državah članicah Evropske unije. Nedavno smo bili priča prvim obsodbam oseb, ki so pohabljale ženska spolovila. Pričakujemo, da bodo vsi, ki to kaznivo dejanje zagrešijo v Evropski uniji ali ga organizirajo v tretji državi, privedeni pred sodišče. Čeprav številni izzivi ostajajo, je to pomemben prvi korak k pravici za žrtve.

Evropska unija ima vodilno vlogo v svetovnih prizadevanjih za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolovil do leta 2030. Partnerske države podpiramo pri inkriminaciji te škodljive prakse in odločeni smo, da bomo storili še več.

EU in ZN so sprožili pobudo Spotlight, katere cilj je odpraviti vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti, vključno s pohabljanjem ženskih spolovil, porokami otrok in drugimi praksami, škodljivimi za ženske. EU bo za spodbujanje trajnostnih družbenih sprememb financirala projekte za boj proti nasilju zaradi spola na lokalni ravni.Pri tem bomo sodelovali z akterji na vseh ravneh: organi, voditelji skupnosti, starši, parlamenti, sodstvom, civilno družbo, mladimi in mediji ter drugimi ustreznimi deležniki.

Odločeni smo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da odpravimo to nedopustno prakso.“

Ozadje

Pohabljanje oziroma obrezovanje ženskih spolovil po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije pomeni vse postopke, ki vključujejo delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih spolovil ali druge poškodbe ženskih spolovil iz nemedicinskih razlogov.

Izvaja se iz kulturnih, verskih in/ali družbenih razlogov, žrtve pa so mlada dekleta od zgodnjega otroštva do starosti 15 let. Pohabljanje ženskih spolovil je vrsta zlorabe otrok in nasilja nad ženskami in dekleti ter ima hude kratko- in dolgoročne fizične in psihološke posledice.

Ta oblika nasilja nad ženskami je inkriminirana na podlagi Istanbulske konvencije Sveta Evrope. Konvencijo so podpisale vse države članice EU, 20 pa jih je konvencijo tudi že ratificiralo. Državljani EU so lahko kazensko preganjani, če pohabljajo ali obrezujejo ženska spolovila v tujini.

Evropska unija je v zadnjih desetih letih dosegla pomembne mejnike na tem področju. Zahvaljujoč Evropski uniji in sodelovanju z Unicefom, UNFPA ter organizacijami civilne družbe se je okoli 3,3 milijona žensk in deklet obrnilo na službe za zaščito in preventivo. Več kot 20 000 lokalnih skupnosti v Afriki je javno pozvalo k odpravi pohabljanja spolovil. 12 afriških držav je ob podpori trdnega partnerstva med Evropsko unijo, Afriško unijo in vodilnimi afriškimi državami na tem področju vzpostavilo nacionalne proračunske vrstice za odpravo te prakse. Tudi v arabskih državah so bile ustanovljene regionalne in nacionalne mreže verskih organizacij za boj proti pohabljanju ženskih spolovil.

Evropska unija ostaja zavezana celovitemu izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki pohabljanje ženskih spolovil obravnava v okviru cilja št. 5 o enakosti spolov in specifičnega cilja št. 5.3 o odpravi škodljivih praks.

Tudi številnim ženskam in dekletom, ki živijo v Evropski uniji, grozi pohabljanje spolovil ali so žrtve te prakse. Evropski inštitut za enakost spolov je izvedel raziskavo o razširjenosti pohabljanja ženskih spolovil v Evropski uniji in nedavno objavil študijo o razširjenosti pohabljanja ženskih spolovil v Belgiji, Grčiji, Franciji in Italiji ter na Cipru in Malti. Študija vsebuje natančnejše kvalitativne in kvantitativne informacije o pohabljanju ženskih spolovil in tveganju zanj za dekleta v EU ob upoštevanju novih vzorcev migracij.

Več informacij

Vprašanja in odgovori – Pohabljanje ženskih spolovil in ukrepi EU za odpravo te prakse

Pobuda Spotlight EU in ZN

Študija o tveganju pohabljanja ženskih spolovil v 6 državah EU (Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija in Malta)

STATEMENT/19/810

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar