Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună privind Ziua Internațională a Toleranței Zero față de Mutilarea Genitală a Femeilor

Bruxelles, 5 februarie 2019

În perspectiva Zilei Internaționale a Toleranței Zero față de Mutilarea Genitală a Femeilor, sărbătorită la 6 februarie 2019, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei, Federica Mogherini, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, și comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vĕra Jourová, au reafirmat, în următoarea declarație comună, angajamentul ferm al Uniunii Europene privind eradicarea, la nivel mondial, a mutilării genitale a femeilor:

„Toate fetele și toate femeile au dreptul la o viață fără violență și fără durere. Cu toate acestea, peste 200 de milioane de femei și fete din întreaga lume, inclusiv 500 000 care locuiesc în Europa, au fost obligate să se supună practicii dureroase și traumatizante a mutilării genitale. Milioane de alte fete sunt expuse riscului de a fi circumcise: 68 de milioane de fete din 25 de țări pot deveni victime ale acestei practici până în 2030.

Mutilarea genitală a femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a integrității fizice a femeilor.Este o practică echivalentă cu tortura și un tratament degradant: nici obiceiurile, nici tradiția, nici cultura, nici religia nu pot justifica această practică.

Mutilarea genitală a femeilor constituie o infracțiune în toate statele membre ale Uniunii Europene. Recent, s-au pronunțat primele hotărâri de condamnare a unor făptuitori și ne așteptăm ca orice persoană care comite această infracțiune în Uniunea Europeană sau organizează săvârșirea sa într-o țară terță să fie adusă în fața justiției. Deși există în continuare multe provocări, acesta este un prim pas important pentru a face dreptate victimelor.

Uniunea Europeană se află în avangarda eforturilor depuse la nivel mondial pentru a pune capăt mutilării genitale a femeilor până în 2030.Am sprijinit țările partenere în incriminarea acestei practici nocive și ne angajăm să facem și mai mult.

UE și ONU au lansat inițiativa mondială Spotlight, care vizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a mutilării genitale, precum și eliminarea căsătoriilor copiilor și a altor practici vătămătoare împotriva femeilor. În vederea promovării unei schimbări sociale durabile, UE va finanța proiecte de combatere a violenței de gen la nivel local.Pentru a pune capăt acestei practici, vom colabora cu actori de la toate nivelurile: autorități, lideri ai comunității, părinți, parlamente, magistrați, societatea civilă, tineret și mass-media, precum și cu alte părți interesate relevante.

Ne menținem angajamentul de a face tot ce ne stă în putere pentru a elimina această practică infracțională.”

Context

Mutilarea genitală a femeilor/circumcizia feminină cuprinde toate procedurile care implică îndepărtarea parțială sau totală a organelor genitale feminine externe sau alte leziuni asupra organelor genitale feminine din alte motive decât de natură medicală, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății.

Mutilarea genitală a femeilor se efectuează din motive culturale, religioase și/sau sociale asupra fetelor tinere, din copilărie și până la vârsta de 15 ani. Mutilarea genitală a femeilor constituie o formă de abuz asupra copiilor și de violență împotriva femeilor și a fetelor; această practică are grave consecințe fizice și psihologice pe termen scurt și lung.

Mutilarea genitală a femeilor este o formă de violență împotriva acestora, care este incriminată în temeiul Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei. Convenția este semnată de toate statele membre ale UE și, până în prezent, 20 de state membre au ratificat-o. Un cetățean al UE poate să fie urmărit penal pentru efectuarea în străinătate a unei mutilări genitale a femeilor/circumcizii feminine.

În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a făcut pași importanți în acest domeniu. Datorită Uniunii Europene și datorită cooperării cu UNICEF, UNFPA și cu organizații ale societății civile, aproximativ 3,3 milioane de femei și fete au beneficiat de acces la servicii de protecție și prevenire. Peste 20 000 de grupuri comunitare din Africa au solicitat public eliminarea mutilării genitale. Sprijinite de un parteneriat puternic între Uniunea Europeană, Uniunea Africană și statele africane promotoare, 12 țări africane au înființat linii bugetare naționale pentru a pune capăt acestei practici. În statele arabe există, de asemenea, rețele regionale și naționale de organizații religioase pentru a contracara această practică.

Uniunea Europeană își menține angajamentul în favoarea punerii în aplicare pe deplin a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care abordează mutilarea genitală a femeilor în cadrul obiectivului său numărul 5 privind egalitatea de gen și al sarcinii specifice 5.3 privind eliminarea practicilor vătămătoare.

Multe fete și femei care trăiesc în Uniunea Europeană sunt, de asemenea, expuse riscului mutilării genitale sau au fost deja mutilate genital. Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a realizat cercetări cu privire la prevalența mutilării genitale a femeilor în Uniunea Europeană și a publicat recent un studiu privind prevalența mutilării genitale a femeilor în Belgia, Grecia, Franța, Italia, Cipru și Malta. Studiul menționat oferă informații calitative și cantitative mai precise cu privire la mutilarea genitală a femeilor și la riscurile acesteia în rândul fetelor din UE, ținând seama de noile modele de migrație.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri - Mutilarea genitală a femeilor și acțiunea UE de eliminare a acestei practici

Inițiativa Spotlight UE-ONU

Studiu privind riscul de mutilare genitală a femeilor în 6 state membre ale UE (Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Italia și Malta)

STATEMENT/19/810

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar