Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Bendras pareiškimas Tarptautinės visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dienos proga

Briuselis, 2019 m. vasario 5 d.

Prieš Tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną 2019 m. vasario 6 d. Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas, už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica ir už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová dar kartą patvirtino Europos Sąjungos tvirtą įsipareigojimą visame pasaulyje panaikinti moterų lyties organų žalojimą ir paskelbė tokį pareiškimą:

„Kiekviena mergaitė ir moteris turi teisę gyventi be prievartos ir skausmo. Vis dėlto daugiau kaip 200 mln. moterų ir mergaičių visame pasaulyje buvo priverstos patirti šią skausmingą ir traumuojančią moterų lyties organų žalojimo praktiką. 500 000 tų moterų ir mergaičių gyvena Europoje. Dar milijonams mergaičių tai gresia: 68 mln. mergaičių 25 šalyse iki 2030 m.

Moterų lyties organų žalojimas yra sunkus žmogaus teisių ir moterų fizinės neliečiamybės pažeidimas.Tokia praktika yra nepateisinamas kankinimas ir žeminantis elgesys. Tokio elgesio negalima pateisinti nei papročiais, nei tradicijomis, nei kultūrinėmis ar religinėmis priežastimis.

Tai yra nusikaltimas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Neseniai moterų lyties organų žalojimą atlikusiems asmenims buvo paskelbti pirmieji apkaltinamieji nuosprendžiai. Tikimės, kad kiekvienas, darantis tokį nusikaltimą Europos Sąjungoje arba jį organizuojantis trečiojoje šalyje, bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Nors reikia dar daug pasiekti, tai yra svarbus pirmasis žingsnis teisingumo nukentėjusiems asmenims link.

Europos Sąjunga yra pasaulinės kovos su moterų lyties organų žalojimo panaikinimo iki 2030 m. priešakyje. Mes padėjome šalims partnerėms kriminalizuoti šią žalingą praktiką ir įsipareigojome nuveikti dar daugiau.

ES ir JT pradėjo savo visuotinę iniciatyvą „Spotlight“, kuria siekiama panaikinti visas prievartos prieš moteris ir mergaites formas, įskaitant moterų lyties organų žalojimą, vaikų santuokas ir kitus smurto aktus prieš moteris. Siekdama skatinti tvarius socialinius pokyčius, ES finansuos projektus, kuriais siekiama kovoti su smurtu dėl lyties vietos lygmeniu.Kad ši praktika būtų nutraukta, glaudžiai bendradarbiausime su visų lygmenų subjektais: kompetentingomis institucijomis, bendruomenių vadovais, tėvais, parlamentais, teisminėmis institucijomis, pilietine visuomene, jaunimu, žiniasklaida ir su kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

Ir toliau įsipareigojame daryti viską, ką leidžia mūsų jėgos, kad panaikintume šią nusikalstamą praktiką.“

Pagrindiniai faktai

Moterų lyties organų žalojimas ir (arba) apipjaustymas apima bet kokias dalinio ar visiško moterų išorinių lyties organų pašalinimo procedūras ar kitokį moterų lyties organų žalojimą nemedicininiais tikslais, kaip nustatyta Pasaulio sveikatos organizacijos.

Mergaičių – pradedant kūdikiais ir baigiant penkiolikmetėmis – lyties organai žalojami dėl kultūrinių, religinių ir (arba) socialinių priežasčių. Moterų lytinių organų žalojimas – prievartos prieš vaikus ir smurto prieš moteris bei mergaites forma. Jis turi sunkių trumpalaikių ir ilgalaikių fizinių ir psichologinių padarinių.

Moterų lyties organų žalojimas yra prievartos prieš moteris forma, pagal Europos Tarybos Stambulo konvenciją laikoma nusikaltimu. Konvenciją pasirašė visos ES valstybės narės, 20 valstybių narių ją jau ratifikavo; ES piliečiai už moterų lyties organų žalojimą užsienyje gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Per pastaruosius 10 metų Europos Sąjunga šioje srityje pasiekė labai daug. Europos Sąjungos dėka, taip pat bendradarbiaujant su UNICEF, Jungtinių Tautų gyventojų fondu ir pilietinės visuomenės organizacijomis, apie 3,3 mln. moterų ir mergaičių buvo suteiktos apsaugos ir prevencijos paslaugos. Daugiau kaip 20 000 bendruomenės grupių Afrikoje viešai paragino nutraukti lyties organų žalojimą. Dėl tvirtos Europos Sąjungos, Afrikos Sąjungos ir aktyvių Afrikos valstybių partnerystės 12 Afrikos šalių nacionaliniuose biudžetuose atsirado eilutė, skirta panaikinti šią praktiką. Arabų valstybėse taip pat veikia regioniniai ir nacionaliniai religinių organizacijų tinklai, siekiantys kovoti su moterų lyties organų žalojimu.

Europos Sąjunga ir toliau yra pasiryžusi visapusiškai įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurioje moterų lyties organų žalojimo problemai skirtas tikslas Nr. 5 dėl lyčių lygybės ir konkretus uždavinys Nr. 5.3 dėl žalingos praktikos panaikinimo.

Daugybei Europos Sąjungoje gyvenančių mergaičių ir moterų taip pat kyla lyties organų sužalojimo grėsmė arba tai jau buvo padaryta. Europos lyčių lygybės institutas ištyrė moterų lyties organų žalojimo praktikos paplitimą Europos Sąjungoje ir neseniai paskelbė moterų lyties organų žalojimo praktikos paplitimo Belgijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre ir Maltoje tyrimą. Šiame tyrime pateikiama tikslesnė kokybinė ir kiekybinė informacija apie moterų lyties organų žalojimą ir tokio sužalojimo grėsmė mergaitėms ES, atsižvelgiant į naujas migracijos tendencijas.

Daugiau informacijos

Kausimai ir atsakymai. Moterų lyties organų žalojimas ir ES veiksmai siekiant panaikinti šią praktiką

ES ir JT iniciatyva „Spotlight“

Moterų lyties organų žalojimo rizikos šešiose ES valstybėse narėse (Belgijoje, Kipre, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje ir Maltoje) tyrimas

STATEMENT/19/810

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar