Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälisenä nollatoleranssipäivänä annettu yhteinen julkilausuma

Bryssel 5. helmikuuta 2019

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen kansainvälistä nollatoleranssipäivää vietetään 6. helmikuuta 2019. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / varapuheenjohtaja Federica Mogherini, Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen Johannes Hahn, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava komission jäsen Neven Mimica ja oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Vĕra Jourová ovat sen johdosta jälleen vahvistaneet, että Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut tekemään lopun naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta kaikkialla maailmassa. He esittivät seuraavan julkilausuman:

”Jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus elää ilman väkivaltaa ja kipua. Silti yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä eri puolilla maailmaa on joutunut kokemaan kivuliaan ja traumoja aiheuttavan sukuelinten silpomisen. Heistä 500 000 asuu Euroopassa. Miljoonat muut tytöt ovat vaarassa joutua silvotuksi. Tämä koskee 68 miljoonaa tyttöä 25 maassa vuoteen 2030 mennessä.

Naisten sukuelinten silpominen on vakava ihmisoikeuksien ja naisten ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus. Tämä nöyryyttävä kohtelu on verrattavissa kidutukseen, eikä sitä voida perustella millään tavoin. Ei vakiintuneella tavalla tai perinteellä eikä kulttuurilla tai uskonnolla.

Se on rikos kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Sukuelinten silpomisesta langetettiin ensimmäinen tuomio äskettäin ja odotamme, että kaikki näihin rikoksiin Euroopan unionissa syyllistyvät tai niitä kolmannessa maassa järjestävät saatetaan oikeuden eteen. Vaikka monia haasteita on vielä jäljellä, tämä on tärkeä ensimmäinen askel uhrien oikeussuojan varmistamisessa.

Euroopan unioni on eturintamassa toteuttamassa maailmanlaajuisia toimia, joilla pyritään lopettamaan naisten sukuelinten silpominen vuoteen 2030 mennessä. Olemme tukeneet kumppanimaita tämän vahingollisen tavan kriminalisoinnissa, ja olemme sitoutuneet tekemään vieläkin enemmän.

EU ja YK ovat käynnistäneet maailmanlaajuisen Spotlight-aloitteen, jonka tavoitteena on poistaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien naisten sukuelinten silpominen, lapsiavioliitot ja muut naisiin kohdistuvat vahingolliset käytännöt. Kestävän sosiaalisen muutoksen edistämiseksi EU rahoittaa hankkeita, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ruohonjuuritasolla. Edistääksemme silpomiskäytännön lopettamista teemme yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa kaikilla tasoilla. Näihin toimijoihin lukeutuvat esimerkiksi viranomaiset, yhteisöjen johtajat, vanhemmat, parlamentit, oikeuslaitos, kansalaisyhteiskunta, nuoriso, tiedotusvälineet ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät.

Teemme jatkossakin kaiken voitavamme tämän rikollisen käytännön poistamiseksi.”

Tausta

Naisten sukuelinten silpominen/leikkaaminen kattaa Maailman terveysjärjestön mukaan kaikki toimenpiteet, joissa naisen ulkoiset sukuelimet leikataan pois joko osittain tai kokonaan tai joissa naisen sukuelimiä vahingoitetaan muulla tavalla ilman lääketieteellistä syytä.

Sukuelinten silpominen voidaan suorittaa tytölle varhaislapsuuden ja 15 ikävuoden välisenä aikana kulttuuristen, uskonnollisten ja/tai yhteiskunnallisten syiden takia. Naisten sukuelinten silpomisessa on kyse lapsen pahoinpitelystä sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Toimenpiteellä on vakavia lyhyt- ja pitkäaikaisia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia.

Naisten sukuelinten silpominen on kriminalisoitu Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksella naisiin kohdistuvana väkivallan muotona. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen, ja tähän mennessä 20 jäsenvaltiota on ratifioinut sen. EU:n kansalaisia voidaan asettaa syytteeseen naisten sukuelinten silpomisen suorittamisesta ulkomailla.

Euroopan unioni on viimeisten 10 vuoden aikana saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita tässä asiassa. Euroopan unionin toimien ja Unicefin, UNFPA:n ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta noin 3,3 miljoonalle naiselle ja tytölle on voitu tarjota suojelu- ja ennaltaehkäisypalveluja. Yli 20 000 afrikkalaista yhteisöä on julkisesti vaatinut sukuelinten silpomisen lopettamista. Euroopan unionin, Afrikan unionin ja asiassa edelläkävijöihin kuuluvien Afrikan valtioiden välisen vahvan kumppanuuden tukemana 12 Afrikan maata on sisällyttänyt kansalliseen talousarvioonsa budjettikohtia tämän käytännön lopettamiseksi. Myös arabimaissa toimii uskonnollisten järjestöjen alueellisia ja kansallisia verkostoja, jotka pyrkivät torjumaan silpomiskäytäntöä.

Euroopan unioni on jatkossakin sitoutunut panemaan täysimääräisesti täytäntöön kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030. Naisten sukuelinten silpomiseen puututaan sen tavoitteen nro 5 (sukupuolten tasa-arvo) alatavoitteessa 5.3, joka käsittelee haitallisten käytäntöjen poistamista.

Myös monet Euroopan unionissa asuvat tytöt ja naiset ovat joutuneet kokemaan sukuelinten silpomisen tai ovat vaarassa joutua sen uhriksi. Euroopan tasa-arvoinstituutti on selvittänyt naisten sukuelinten silpomisen yleisyyttä Euroopan unionissa ja julkaissut hiljattain tutkimuksen naisten sukuelinten silpomisen yleisyydestä Belgiassa, Kreikassa, Ranskassa, Italiassa, Kyproksessa ja Maltassa. Tutkimus tarjoaa aiempaa tarkempia laadullisia ja määrällisiä tietoja naisten sukuelinten silpomisesta ja EU:ssa asuvien tyttöjen riskistä joutua sen uhriksi, kun otetaan huomioon muuttoliikkeen uudet suuntaukset.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia – Naisten sukuelinten silpominen ja EU:n toimet tämän käytännön lopettamiseksi

EU:n ja YK:n Spotlight-aloite

Tutkimus naisten sukuelinten silpomisen riskistä kuudessa EU-maassa (Belgia, Italia, Kreikka, Kypros, Malta ja Ranska)

STATEMENT/19/810

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar