Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Piiriülene e-kaubandus: komisjon kiidab heaks kokkuleppe ettepaneku kohta, mille eesmärk on lihtsustada kaupade müüki ning digitaalse infosisu pakkumist ja teenuste osutamist ELis

Brüssel, 29. jaanuar 2019

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid täna esialgsele kokkuleppele Euroopa Komisjoni 2015. aasta detsembri ettepanekute kohta, mis käsitlevad kaupade internetimüüki, digitaalse infosisu pakkumist ja digitaalsete teenuste osutamist. Koos detsembris 2018 jõustunud määrusega lõpetada põhjendamatu geoblokeerimine on uus kokkulepe digitaallepinguõiguse normide kohta digitaalse ühtse turu strateegia uusim saavutus, mis toob kodanikele ja ettevõtjatele konkreetset kasu. 

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ja õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová kiitsid kokkuleppe heaks järgmise avaldusega: 

„Tarbija jaoks on üks ELi digitaalse ühtse turu suurematest eelistest see, et kõigest ühe hiireklõpsuga on võimalus osta ilma lisakuludeta kaupu teistest ELi liikmesriikidest. Ettevõtjate jaoks tähendab see võimalust pakkuda tooteid, teenuseid ja digitaalset infosisu kõikjal ELis ning miljoneid potentsiaalseid tarbijaid. 

Selleks vajame aga kogu ELi hõlmavat, selget, ajakohast ja ühtlustatud korda. Leppides kokku meie ettepanekutes uute eeskirjade kohta, mis käsitlevad digitaalse sisu ja teenuste pakkumist ning kaupade internetimüüki, liigume selles suunas veel ühe sammu edasi. 

Tarbijad kõikjal ELis saavad paremini kaitstud: näiteks on nüüd võimalik tarbijale tekitatud kahju hüvitada, kui digitaalne infosisu, nagu muusika või tarkvara, on defektne. Samuti on tarbijal rohkem aega tõendada, et ostetud toode oli defektne juba ostmise ajal. Kui toode on defektne, on kogu ELis ühesugune võimalus saada kahjutasuks allahindlust või hüvitist. Ettevõtjad saavad kasu suuremast õiguskindlusest ja ausast konkurentsist.  

Soovime tänada Euroopa Parlamenti ja nõukogu nende pühendumuse eest leida lahendusi tarbijate ja müüjate probleemidele ülimalt digiteeritud ja piirideta keskkonnas. Tänane kokkulepe suurendab tarbijate usaldust ja edendab seega ka äritegevust. Lõppkokkuvõttes annab nii digitaalse infosisu kui ka kaupade suurem pakkumine kogu Euroopas tarbijatele parema valiku ja konkurentsivõimelised hinnad ning see ongi digitaalse ühtse turu eesmärk. Loodame, et Euroopa Parlament ja nõukogu suhtuvad samasuguse pühendumusega kahesse muusse ELi prioriteeti, milleks on uued autoriõiguse eeskirjad, et muuta need digitaalmaailma jaoks sobivaks, ning kavandatav määrus privaatsuse ja elektroonilise side kohta.“

Järgmised sammud

Tekstid tuleb nüüd ametlikult vastu võtta Euroopa Parlamendis ja ELi Nõukogus. Pärast lõplikku vastuvõtmist avaldatakse direktiivid Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad 20 päeva hiljem. 

Taust

Üks digitaalse ühtse turu strateegia aluseid on tagada nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele parem juurdepääs veebis pakutavatele kaupadele ja -teenustele kogu Euroopas. E-kaubandus kasvab, kuid selle potentsiaali ei ole veel täielikult ära kasutanud ei Euroopa ettevõtjad ega tarbijad.

9. detsembril 2015 võttis komisjon vastu kaks ettepanekut: esimene neist käsitleb digitaalse sisu pakkumist (nt muusika voogkasutamist) ja teine veebipõhist kaupade müüki (nt riiete ostmist internetis). Viimati nimetatud ettepaneku kohaldamisala laiendati 2017. aastal tavapärasele müügile. Nende kahe ettepaneku eesmärk oli kõrvaldada piiriülese e-kaubanduse peamised takistused ELis, nimelt õiguslik killustatus tarbijalepinguõiguse valdkonnas, mis raskendas VKEde piiriülest äritegevust, ja tarbijate vähene usaldus, kui nad tegid oste interneti kaudu teisest liikmesriigist. Viimane tarbijatingimuste tulemustabel (2017) näitab, et need probleemid on endiselt aktuaalsed.

Uus esialgne kokkulepe digitaalse lepingu eeskirjade kohta on oluline algatus, mis muudab koos rändlustasude kaotamise, uute andmekaitsenormide ja kodanike võimalusega kasutada oma veebisisu ka reisimise ajal digitaalse ühtse turu tegelikkuseks kõigi jaoks.

Lisateave

Euroopa digitaalne ühtne turg: president Junckeri teadaanne – video

Digitaalse ühtse turu veebileht (#DigitalSingleMarket)

Euroopa digitaalne ühtne turg: Euroopa Komisjoni 16 algatust digitaalse ühtse turu elluviimiseks (6. mai 2015)

 

 

 

 

 

STATEMENT/19/742

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar