Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление на първия заместник-председател Тимерманс, заместник-председателя Ансип и членовете на Комисията Йоурова и Габриел в навечерието на Деня за защита на личните данни

Брюксел, 25 януари 2019 r.

,,Тази година датата, на която отбелязваме Деня за защита на данните, се пада точно осем месеца след датата на влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните — 25 май 2018 г. Горди сме, че разполагаме с най-строгите и най-модерните правила в света за защита на данните, които се превръщат в световен стандарт.

Случаят Facebook/Cambridge Analytica, както и неотдавнашните пробиви в сигурността на личните данни, показаха, че сме на прав път. На риск е изложена не само защитата на неприкосновеността на личния ни живот, но и защитата на нашите демокрации и гарантирането на устойчивостта на нашите основани на данни икономики.

Една от основните цели на Общия регламент относно защитата на данните е да се предоставят възможности на хората и да им се даде повече контрол над един от най-ценните ресурси в съвременната икономика — техните данни. Можем да постигнем тази цел единствено ако и когато хората са запознати напълно със своите права и с последиците от техните решения.

Положителното въздействие на новите правила вече се забелязва. Гражданите осъзнават все повече важността на защитата на данните и своите права. И те вече упражняват тези права, както е видно от ежедневната работа на националните органи за защита на данните. Досега тези органи са получили над 95 000 жалби от граждани.

Органите за защита на данните прилагат новите правила и координират по-добре своите действия също и в рамките на Европейския комитет по защита на данните. Те подкрепят предприятията – особено малките и средните предприятия, и гражданите, като им обясняват техните права и задължения.

Практическото прилагане от страна на държавите членки е вече в напреднала фаза. Прилагането в пет държави членки изостава, но вярваме, че те ще адаптират своето законодателство към новите европейски правила във възможно най-кратки срокове. Комисията продължава да следи този процес, за да се справи с евентуални пропуски и да помогне за това правилата за защита на данните да се прилагат в целия ЕС възможно най-скоро.

Наблюдава се ясно сближаване на международно равнище в посока на въвеждане на модерен режим за защита на данните. Това улеснява обмена на данни и подкрепя търговията. Най-добрият пример за това е неотдавнашното приемане на нашите взаимни констатации за адекватно ниво на защита с Япония. Така ние постигнахме най-голямата в света зона на свободно и безопасно движение на данни. Днес Европа не само гарантира строги вътрешни правила, но има водеща роля в световен мащаб.“

Контекст

През 2006 г. Съветът на Европа даде началото на Деня за защита на данните, който да бъде отбелязван всяка година на 28 януари.

Общият регламент относно защитата на данните се прилага от 25 май 2018 г. (вж. изявлението). През януари 2018 г. Комисията публикува документ с насоки с цел да се улесни безпроблемното прилагане на новите правила за защита на данните в целия ЕС, считано от 25 май. Комисията също така създаде нов онлайн инструмент за информиране на организациите и гражданите относно новите правила.

През януари 2017 г. Комисията прие съобщение относно обмена и защитата на лични данни, в което се определя стратегията на ЕС в областта на международния обмен и защита на данни. Приемането на 23 януари 2019 г. на решението за адекватността относно Япония е първият осезаем резултат от тази стратегия. То позволява личните данни да се движат свободно между двете икономики въз основа на строги гаранции за защита. Комисията е също така в процес на преговори относно решение за адекватността с Южна Корея. 

Комисията ще стартира кампания за повишаване на осведомеността с цел да помогне на гражданите и предприятията, и особено на малките и средните предприятия, да разберат по-добре своите нови права и задължения, и ще организира мероприятие през юни, на което ще направи преглед заедно с органите, предприятията, както и с други заинтересовани страни, на положението една година след влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните.

За повече информация

Инфографика — ОРЗД в цифри

Информационен документ за опровергаване на митовете

Онлайн инструмент

Насоки на Комисията

Седем стъпки за подготовка на дружествата за Общия регламент относно защитата на данните

Покана за представяне на предложения за органите за защита на данните

Насоки на Комисията относно прилагането на законодателството на Съюза за защита на данните по време на изборите

 

 

 

STATEMENT/19/662

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar