Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú sa dnes podarilo dosiahnuť

Brusel 24. Január 2019

Európsky parlament a Rada dnes dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Európskej komisie na novú smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Prvý podpredseda Frans Timmermans a komisárky Marianne Thyssenová a Vĕra Jourová privítali dohodu s týmto vyhlásením:

„Predbežná dohoda, ktorú dnes Európsky parlament, Rada a Európska komisia dosiahli, je dobrou správou pre rodiny v Európe. Cieľom Európskeho piliera sociálnych práv je zlepšiť každodenný život Európanov. Dnešná predbežná dohoda túto víziu konkretizuje, keďže rodinám s pracujúcimi rodičmi a opatrovateľmi dáva skutočne na výber, akým spôsobom skombinujú svoj pracovný život s rodinným. Je to obrovský krok smerom k sociálnejšej Európe v skutočnom duchu piliera.

Vďaka novým právnym predpisom týkajúcim sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré sú prispôsobené situácii v 21. storočí, si budú môcť pracujúci muži a ženy deliť zodpovednosť za starostlivosť o deti a rodinných príslušníkov na rovnocennom základe. V dnešnej dohode sa stanovuje európska minimálna norma desať dní otcovskej dovolenky pre otcov po narodení ich dieťaťa s výškou príspevku na úrovni nemocenských dávok. Existujúce právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky sa posilňuje tým, že dva mesiace sa stávajú neprenosné medzi rodičmi a v prípade týchto dvoch mesiacov sa zavádza príspevok vo výške, ktorú určia členské štáty. Okrem toho sme sa dohodli na európskych ustanoveniach týkajúcich sa opatrovateľskej dovolenky, podľa ktorých bude mať zamestnanec ako nový európsky nárok päť dní voľna ročne. Nové pravidlá v neposlednom rade posilňujú právo všetkých rodičov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce.

Nejde len o posilnenie práv jednotlivcov. Nové pravidlá sú vzorom pre zosúladenie sociálnych a ekonomických priorít. Podniky budú môcť pritiahnuť a udržať si talentované ženy a mužov. Európska ekonomika z tohto návrhu získa, pretože prispeje k odstráneniu rozdielov v zamestnanosti žien a mužov. Umožniť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom žien aj mužov je nielen spravodlivé, ale aj inteligentné.“

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament aj Rada.

Súvislosti

V záujme vyriešenia problémov, s ktorými sa rodičia a opatrovatelia stretávajú v snahe zosúladiť pracovný a rodinný život, Európska komisia navrhla v apríli 2017 iniciatívu „Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom“. Táto iniciatíva je dôležitým cieľom Európskeho piliera sociálnych práv.

V smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom sa stanovuje niekoľko nových alebo vyšších noriem pre rodičovskú, otcovskú a opatrovateľskú dovolenku, ako aj právo požiadať o pružné formy organizácie práce. V smernici sa zohľadňujú potreby malých a stredných podnikov a zabezpečuje sa, aby neboli neprimerane zasiahnuté. Novou smernicou sa dopĺňajú politické a finančné opatrenia, aby sa členské štáty podporili, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich právnych predpisov o ochrane pred prepustením, rozvoj formálnych opatrovateľských služieb a odstránenie negatívnych ekonomických stimulov pre druhé zárobkovo činné osoby v domácnosti.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv – Komisia prijíma prvé konkrétne iniciatívy

Informačný prehľad: Nový začiatok na podporu vyváženia pracovného a súkromného života rodičov a opatrovateľov

Prieskum Eurobarometra o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom

Informačný prehľad: Sociálne priority Junckerovej Komisie

 

 

 

STATEMENT/19/424

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar