Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Komisja z zadowoleniem przyjęła osiągnięte dziś wstępne porozumienie

Bruksela, 24 stycznia 2019 r.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś wstępne porozumienie odnośnie do wniosku Komisji dotyczącego nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Pierwszy wiceprzewodniczący Frans  Timmermans, komisarze Marianne  Thyssen oraz Vĕra Jourová przyjęli porozumienie wydając następujące oświadczenie:

Osiągnięte dziś przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską wstępne porozumienie to dobra wiadomość dla rodzin w Europie. Europejski filar praw socjalnych ma na celu poprawę codziennego życia Europejczyków. Dzisiejsze porozumienie w dużym stopniu przybliża nas do osiągnięcia tego celu, ponieważ daje pracującym rodzicom i opiekunom możliwość decydowania o tym, w jaki sposób będą godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. Jest to ogromny krok w stronę bardziej socjalnej Europy, który pokazuje znaczenie filaru.

Nowe przepisy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dostosowane do realiów 21 wieku, pozwolą pracującym kobietom i mężczyznom na równy podział obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i krewnymi. Dzisiejsze porozumienie przewiduje jako standard w Europie minimalny urlop dla ojców, po narodzinach dziecka, wynoszący 10 dni i płatny w wysokości wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego. Proponowane nowe przepisy wzmacniają ponadto istniejące już prawo do 4–miesięcznego urlopu rodzicielskiego, przez uczynienie z 2–miesięcznego urlopu prawa, którego nie można przenieść na drugiego rodzica, i wprowadzenie wynagrodzenia za ten 2–miesięczny urlop, w wysokości, która zostanie określona przez państwa członkowskie. Osiągnęliśmy również porozumienie odnośnie do przepisów europejskich ustanawiających nowe prawo pracownicze dające pracownikowi możliwość wzięcia rocznie 5 dni urlopu opiekuńczego. Nowe przepisy wzmacniają ponadto prawo rodziców i opiekunów do ubiegania się o bardziej elastyczną organizację pracy.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wzmocnienie praw obywateli. Nowe zasady pokazują, jak pogodzić priorytety społeczne i gospodarcze. Przedsiębiorstwa będą mogły przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Gospodarka europejska również skorzysta z tego wniosku, gdyż przyczyni się on do wyrównania poziomu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. Zwiększenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet i mężczyzn to nie tylko sprawiedliwy, lecz także mądry wybór.

Kolejne kroki

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

Przebieg procedury

W kwietniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, poświęconą wyzwaniom związanym z łączeniem życia zawodowego i prywatnego, którym sprostać muszą pracujący rodzice i opiekunowie. Ta inicjatywa jest kluczowym elementem Europejskiego filaru praw socjalnych.

W dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ustanowiono kilka nowych lub wyższych standardów dotyczących urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego oraz prawa do ubiegania się o elastyczną organizację pracy. Wzięto w niej pod uwagę potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, dbając o to, by nie zostały nieproporcjonalnie obciążone. Nową dyrektywę uzupełnią środki finansowe i polityczne, które wesprą państwa członkowskie w egzekwowaniu istniejących już przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniem, rozbudowie usług opieki oraz w działaniach ukierunkowanych na wyeliminowanie czynników ekonomicznych zniechęcających drugich żywicieli rodziny do pracy.

Informacji udzielają:

Komunikat prasowy Realizacja Europejskiego filaru praw socjalnych – Komisja przyjmuje pierwsze konkretne inicjatywy

Zestawienie informacji: Nowy początek w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego przez rodziców i opiekunów

Badanie Eurobarometr na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Zestawienie informacji: Priorytety społeczne Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera

 

 

 

STATEMENT/19/424

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar