Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Evenwicht tussen werk en privéleven: Commissie verheugd over vandaag bereikt voorlopig akkoord

Brussel, 24 januari 2019

Vandaag hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans en de commissarissen Marianne Thyssen en Věra Jourová verwelkomden het akkoord met de volgende verklaring:

"Het voorlopige akkoord dat vandaag door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie is bereikt, is goed nieuws voor gezinnen in Europa. De Europese pijler van sociale rechten gaat over het verbeteren van het dagelijkse leven van Europeanen. Het voorlopige akkoord van vandaag maakt deze visie heel concreet en geeft gezinnen met werkende ouders en mantelzorgers een reële keuze in hoe zij werk en gezin willen combineren. Dit is een enorme stap in de richting van een socialer Europa en toont de ware geest van de pijler.

Nieuwe regels voor het evenwicht tussen werk en privéleven die geschikt zijn voor hun doel in de 21e eeuw zullen zorgen voor meer mogelijkheden voor werkende vrouwen en mannen om de verantwoordelijkheden voor kinderen en familieleden op gelijke voet te verdelen. Het akkoord van vandaag bevat een Europese minimumnorm van tien dagen vaderschapsverlof voor vaders na de geboorte van hun kind, waarbij een uitkering wordt toegekend die even hoog is als de uitkering bij ziekte. Het versterkt het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof door twee maanden niet-overdraagbaar tussen de ouders te maken en een uitkering voor deze twee maanden te introduceren waarvan de hoogte door de lidstaten wordt bepaald. We zijn het ook eens geworden over Europese bepalingen voor zorgverlof door vijf dagen per werknemer per jaar toe te kennen als een nieuw Europees recht voor werknemers. Niet in de laatste plaats versterken de nieuwe regels het recht voor alle ouders en mantelzorgers om te verzoeken om een flexibele werkregeling.

Maar dit gaat niet alleen over de versterking van de individuele rechten. De nieuwe regels zijn een model voor hoe sociale en economische prioriteiten op elkaar kunnen worden afgestemd. Bedrijven zullen getalenteerde vrouwen en mannen kunnen aantrekken en in dienst kunnen houden. De Europese economie zal van dit voorstel profiteren doordat de arbeidsparticipatiekloof tussen vrouwen en mannen kleiner zal worden. Een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor zowel vrouwen als mannen is niet alleen een eerlijke, maar ook een slimme keuze."

Volgende stappen

Dit voorlopige akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Om de uitdagingen aan te pakken die werkende ouders en mantelzorgers ondervinden bij het combineren van werk en zorgtaken, heeft de Europese Commissie in april 2017 het initiatief inzake het evenwicht tussen werk en privéleven voorgesteld. Dit initiatief is een belangrijk resultaat van de Europese pijler van sociale rechten.

De richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voorziet in een aantal nieuwe of hogere normen voor ouderschaps-, vaderschaps- en zorgverlof, en het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen. Hierin wordt rekening gehouden met de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en wordt ervoor gezorgd dat zij niet onevenredig worden getroffen. De nieuwe richtlijn wordt aangevuld met beleids- en financieringsmaatregelen om de lidstaten te ondersteunen bij het handhaven van wetgeving inzake ontslagbescherming, het ontwikkelen van formele zorgvoorzieningen en het aanpakken van negatieve economische prikkels die tweede verdieners ervan weerhouden te werken.

Meer informatie

Persbericht: Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Commissie stelt eerste concrete voorstellen vast

Factsheet (EN): Een nieuwe stap naar evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en verzorgers

Eurobarometer over de balans tussen werk en privéleven

Factsheet (EN): De sociale prioriteiten van de Commissie-Juncker

 

 

 

STATEMENT/19/424

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar