Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Komise vítá dnešní prozatímní dohodu ohledně směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Brusel 24. ledna 2019

Evropský parlament a Rada dnes dosáhly prozatímní dohody o návrhu Evropské komise na novou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. První místopředseda Komise Frans Timmermans a komisařky Marianne Thyssenová a Věra Jourová dohodu uvítali a vydali následující prohlášení:

„Prozatímní dohoda, které dnes Evropský parlament, Rada a Evropská komise dosáhly, je dobrou zprávou pro rodiny v Evropě. Smyslem evropského pilíře sociálních práv je zlepšit každodenní život Evropanů. Dnešní prozatímní dohoda dává této vizi konkrétní podobu, a to tak, že rodinám s pracujícími rodiči a pečujícími osobami poskytuje skutečnou volbu toho, jakým způsobem mohou spojit svůj pracovní život s rodinným. Je to obrovský posun směrem k sociálnější Evropě a ukázka samotné podstaty pilíře.

Nová pravidla pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, která odpovídají potřebám 21. století, poskytnou pracujícím ženám a mužům příležitost podílet se rovnoprávně na pečovatelských povinnostech o děti a rodinné příslušníky. Dnešní dohoda stanoví evropskou minimální normu deseti dní otcovské dovolené po narození dítěte. Příslušná náhrada by měla odpovídat výši nemocenské. Posiluje stávající právo na čtyři měsíce rodičovské dovolené: dva měsíce budou nepřenosné mezi rodiči, přičemž náhradu za tyto dva měsíce si stanoví členské státy. Rovněž jsme se dohodli na evropských ustanoveních o pečovatelské dovolené, podle nichž bude mít pracovník nově nárok na pět dní tohoto typu dovolené ročně. Nová pravidla v neposlední řadě posilují právo všech rodičů a pečujících osob požadovat pružné uspořádání pracovní doby.

Tímto však neposilujeme pouze práva jednotlivců. Nová pravidla slouží jako model k tomu, jak sladit sociální a ekonomické priority. Podniky budou schopné přilákat a udržet si talentované ženy i muže. Přínos pocítí i evropská ekonomika, neboť návrh přispívá ke stírání rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů. Možnost lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jak pro ženy, tak i pro muže je krokem nejen spravedlivým, ale i strategickým.“

Další kroky

Tuto prozatímní dohodu musí nyní formálně přijmout Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

V zájmu řešení problémů, s nimiž se pracující rodiče a pečující osoby potýkají při snaze sladit své povinnosti v práci a v rodině, navrhla Evropská komise v dubnu 2017 iniciativu na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tato iniciativa je hlavním výstupem evropského pilíře sociálních práv.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem stanoví jednak řadu nových nebo kvalitativně vyšších norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, jednak nárok na pružné uspořádání pracovní doby. Zohledňuje potřeby malých a středních podniků a dbá na to, aby tím dané podniky nebyly nepřiměřeně postiženy. Novou směrnici doplňují politická a finanční opatření, která podporují členské státy při vymáhání stávajících právních předpisů v oblasti ochrany před propuštěním, dále při rozvoji služeb formální péče a v rámci odstraňování ekonomických překážek, které brání druhé výdělečně činné osobě v domácnosti pracovat.

Další informace

Tisková zpráva: Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností – Komise přijala první konkrétní iniciativy

Informativní přehled: Nový začátek pro lepší rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem rodičů a pečovatelů

Průzkum Eurobarometr na téma rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Informativní přehled: Sociální priority Junckerovy Komise

 

 

 

STATEMENT/19/424

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar