Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Равновесието между професионалния и личния живот: Комисията приветства постигнатото днес предварително споразумение

Брюксел, 24 януари 2019 r.

Днес Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Европейската комисия за нова директива за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и членовете на Комисията Мариан Тейсен и Вера Йоурова приветстваха споразумението със следното изявление:

Предварителното споразумение, постигнато днес от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, е добра новина за семействата в Европа. Смисълът с Европейския стълб на социалните права е той да служи за подобряване на ежедневието на европейците. Днешното споразумение конкретизира значително това разбиране, като дава на семействата с работещи родители и лица, полагащи грижи, истински избор относно това, как да съвместяват професионалния и семейния живот. Това е голяма крачка напред към по-социална Европа, с която се разкрива истинският дух на Европейския стълб на социалните права.

Новите правила за равновесие между професионалния и личния живот, които са подходящи за целта си в 21-ви век, ще открият нови възможности за работещите жени мъже да поделят наравно отговорностите за полагане на грижи за деца и роднини. С днешното споразумение се определя европейски минимален стандарт от 10 дни отпуск за бащите след раждането на детето им, заплащани в същия размер като болнични. Укрепва се също така съществуващото право на отпуск от 4 месеца за отглеждане на дете, от които 2 месеца няма да може да се прехвърлят между родителите и за тях се въвежда обезщетение, чийто размер ще бъде определян от държавите членки. Освен това постигнахме съгласие относно европейски разпоредби, свързани с ново европейско право на работниците. На всеки от тях се предоставят 5 дни отпуск за полагане на грижи годишно. И не на последно място, новите правила засилват правото на всички родители и на лицата, полагащи грижи, да поискат гъвкав режим на работа.

Но тук става дума не само за укрепване на правата на физическите лица. Новите правила са образец за това, как да се съгласуват социалните и икономическите приоритети. Предприятията ще бъдат в състояние да привличат и задържат на работа способни мъже и жени. От предложението ще спечели и европейската икономика, като то ще допринесе за намаляване разликата в заетостта между половете. По-доброто равновесие между професионалния и личния живот както за жените, така и за мъжете е не само справедлива, но и разумна мярка, която трябва да се предприеме.

По-нататъшни стъпки

Сега това предварително споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Контекст

За справяне с предизвикателствата, пред които са изправени работещите родители и лица, полагащи грижи, при съвместяването на отговорностите на професионалния и семейния живот, Европейската комисия предложи през април 2017 г. инициативата „Равновесие между професионалния и личния живот“. Тази инициатива е ключов резултат от Европейския стълб на социалните права.

Директивата за равновесието между професионалния и личния живот определя редица нови или по-високи стандарти за отпуск за отглеждане на дете, по бащинство и за полагане на грижи, както и правото да се поиска гъвкав режим на работа. Тя отчита нуждите на малките и средните предприятия и гарантира, че те няма да бъдат непропорционално засегнати. Новата директива се допълва с мерки на политиката и мерки за финансиране в подкрепа на държавите членки при прилагането на действащото законодателство за защита срещу уволнение, разработването на официални услуги за полагане на грижи и преодоляването на икономическите фактори, които спират членовете на домакинството да работят.

За повече информация

Съобщение за медиите: Резултати в областта на Европейския стълб на социалните права — Комисията приема първите конкретни инициативи

Информационен документ: Ново начало с цел подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

Проучване „Евробарометър“ относно равновесието между професионалния и личния живот

Информационен документ: Социалните приоритети на комисията „Юнкер“

 

 

 

STATEMENT/19/424

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar