Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Európsky orgán práce začne fungovať v októbri po rozhodnutí o jeho novom sídle

Luxemburg 13. jún 2019

Dnes, tesne pred zasadnutím Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, na ktorom ministri formálne schvália nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, sa členské štáty dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu práce bude Bratislava. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová toto rozhodnutie uvítala slovami:

„Blahoželám Bratislave a vláde Slovenska k zvoleniu tohto mesta za sídlo Európskeho orgánu práce.

Od začiatku môjho mandátu je spravodlivá mobilita pracovnej sily kľúčovou prioritou. Voľný pohyb podporuje hospodársky rast, pomáha podnikom nájsť zručnosti, ktoré potrebujú, a ľuďom čo najlepšie využiť svoje schopnosti. Napriek tomu musí byť riadený. To si vyžaduje pravidlá, ktoré sú spravodlivé, jasné a účinne presadzované. Európsky orgán práce je vrcholom tohto úsilia. Bude podporovať pracovnú mobilitu a členským štátom EÚ poskytne nástroje, ktoré potrebujú na efektívnejšiu spoluprácu a boj proti podvodom jej zneužívaniu.

Nariadenie o Európskom orgáne práce bolo prijaté v rekordnom čase a som presvedčená o tom, že presun sídla Európskeho orgánu práce do Bratislavy prebehne hladko a rýchlo. Orgán začne svoju činnosť od októbra z Bruselu, kým sa nepresunie do svojho nového sídla. Pevne dúfam, že sa tento orgán čo najrýchlejšie presťahuje do Bratislavy a začne fungovať.“

Súvislosti

Predseda Komisie Juncker prvýkrát oznámil myšlienku vytvorenia Európskeho orgánu práce vo svojej správe o stave Únie v septembri 2017. Komisia predstavila svoj návrh na vytvorenie Európskeho orgánu práce v marci 2018 a vo februári 2019 dosiahol Európsky parlament v tejto otázke s Radou predbežnú dohodu. Po Európskom parlamente dnes Rada formálne schválila nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktoré nadobudne svoju účinnosť v krátko po jeho podpise a uverejnení. Cieľom nového orgánu je zabezpečiť, aby sa pravidlá Únie v oblasti mobility pracovnej sily presadzovali spravodlivo, jednoducho a účinne. Po dnešnom definitívnom schválení nariadenia o vytvorení tohto orgánu, by mal začať fungovať v roku 2019 a byť plne funkčný v roku 2024. Voľba správnej rady a pracovný program Európskeho orgánu práce bude zverejnený 16. októbra 2019.

Výber sídla orgánu je výsledkom spoločnej dohody zástupcov vlád členských štátov po tom, čo kritériá a postup výberu schválili jednotlivé členské štáty. V rámci procesu výberu museli členské štáty do 6. mája 2019 predložiť ponuku týkajúcu sa sídla orgánu, pričom museli podrobne opísať, ako dokážu splniť jednotlivé kritériá a špecifikovať ponúkané podmienky.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie: Mobilita pracovnej sily za spravodlivých podmienok: Komisia víta dohodu o Európskom orgáne práce

MEMO: Otázky a odpovede o Európskom orgáne práce (po predbežnej dohode z 5. februára 2019)

Prehľad: Európsky pilier sociálnych práv: smerom k spravodlivej mobilite pracovnej sily: zriadenie Európskeho orgánu práce

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení.

STATEMENT/19/2968

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos