Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Autoritatea Europeană a Muncii este gata să înceapă să activeze în luna octombrie, decizia cu privire la noul sediu fiind luată

Luxemburg, 13 iunie 2019

Astăzi, chiar înainte de reuniunea Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori, în cursul căreia miniștrii urmează să adopte în mod oficial Regulamentul de instituire a Autorității Europene a Muncii, statele membre au decis că Bratislava va găzdui sediul Autorității Europene a Muncii. Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, doamna Marianne Thyssen, a salutat decizia:

„Felicit orașul Bratislava și guvernul Slovaciei pentru că au fost alese să găzduiască sediul Autorității Europene a Muncii.

Încă de la începutul mandatului meu, am acordat o prioritate mare mobilității echitabile a forței de muncă. Libera circulație stimulează creșterea, ajută întreprinderile să găsească competențele de care au nevoie și oferă tuturor posibilitatea de a utiliza în mod optim talentele lor, însă ea trebuie să fie bine gestionată. Aceasta necesită reguli echitabile, clare și aplicate în mod efectiv. Autoritatea Europeană a Muncii reprezintă încununarea acestor deziderate. Ea va sprijini mobilitatea forței de muncă și va oferi statelor membre ale UE instrumentele de care au nevoie pentru a coopera mai eficient și a combate abuzurile.

Regulamentul privind Autoritatea Europeană a Muncii a fost adoptat în timp record și sunt încrezătoare că mutarea Autorității Europene a Muncii la Bratislava va fi la fel de lină și de rapidă. Autoritatea va începe să funcționeze în Bruxelles începând din luna octombrie, până în momentul în care va fi mutată în orașul ei gazdă. Aștept cu nerăbdare să văd că autoritatea se instalează în Bratislava și că începe să lucreze cât mai rapid posibil.”

Context

Președintele Juncker a anunțat prima oară ideea unei Autorități Europene a Muncii în discursul său din septembrie 2017 privind starea Uniunii. Comisia a prezentat propunerea sa de înființare a unei Autorități a Muncii în martie 2018, iar în februarie 2019, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu. După Parlamentul European, astăzi, și Consiliul a adoptat în mod oficial Regulamentul de instituire a Autorității Europene a Muncii, care va intra în vigoare în următoarele zile de la semnarea și publicarea sa. Această nouă autoritate va asigura faptul că normele Uniunii referitoare la mobilitatea forței de muncă vor fi aplicate în mod echitabil, simplu și eficient. În urma adoptării finale de astăzi a regulamentului de instituire, ea va începe să funcționeze în 2019 și va deveni pe deplin operațională până în 2024. La 16 octombrie 2019, vor fi prezentate Consiliul de administrație și programul de lucru al Autorității Europene a Muncii.

Alegerea sediului autorității s-a făcut de comun acord de către reprezentanții guvernelor statelor membre, în conformitate cu o procedură și cu criterii aprobate de statele membre. În cadrul acestei proceduri, statele membre interesate au avut obligația de a transmite până la 6 mai 2019 o ofertă pentru a găzdui autoritatea, indicând în detaliu modul în care sunt respectate aceste criterii și specificând condițiile oferite.

Informații suplimentare

Declarație: Mobilitatea echitabilă a forței de muncă: Comisia salută Acordul privind Autoritatea Europeană a Muncii

Notă de informare: Întrebări și răspunsuri privind Autoritatea Europeană a Muncii (ca urmare a acordului provizoriu din 5 februarie 2019)

Fișă informativă: Pilonul european al drepturilor sociale: Către o mobilitate echitabilă a forței de muncă: Înființarea unei Autorități Europene a Muncii

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

STATEMENT/19/2968

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos