Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Europejski Urząd ds. Pracy jest gotowy rozpocząć pracę w październiku i zostaje podjęta decyzja w sprawie nowej siedziby

Luksemburg, 13 czerwca 2019 r.

Dzisiaj, tuż przed posiedzeniem Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, na którym ministrowie mają formalnie przyjąć rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy, państwa członkowskie postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła decyzję:

Gratuluję Bratysławie i rządowi Słowacji, że właśnie to miasto stanie się siedzibą Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi. Swobodny przepływ pracowników pobudza wzrost gospodarczy, pomaga przedsiębiorstwom w znalezieniu pracowników posiadających konieczne umiejętności oraz zapewnia wszystkim możliwość jak najlepszego wykorzystania swoich talentów. Należy jednak dobrze zarządzać tym przepływem. Wymaga to przepisów, które są sprawiedliwe, jasne i skutecznie egzekwowane. Europejski Urząd ds. Pracy jest ukoronowaniem działań w tym kierunku. Będzie on wspierał mobilność pracowników i dostarczy państwom członkowskim UE narzędzi, których potrzebują do skuteczniejszej współpracy i walki z nadużyciami.

Rozporządzenie o Europejskim Urzędzie ds. Pracy zostało przyjęte w rekordowym czasie i jestem przekonana, że przeprowadzka Europejskiego Urzędu ds. Pracy do Bratysławy odbędzie się równie sprawnie i szybko. Od października Urząd rozpocznie działalność w Brukseli, zanim zostanie przeniesiony do swojej siedziby. Mam nadzieję, że Urząd jak najszybciej się zaadaptuje i rozpocznie pracę w Bratysławie.

Przebieg procedury

Przewodniczący Juncker po raz pierwszy wspomniał o utworzeniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2017 r. W marcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, a w lutym 2019 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie. Po przyjęciu przez Parlament Europejski, rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy – które wejdzie w życie w najbliższych dniach po jego podpisaniu i opublikowaniu – przyjęła dzisiaj również Rada. Nowy Urząd będzie zapewniał, by unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. Po dzisiejszym ostatecznym przyjęciu rozporządzenia ustanawiającego, Urząd rozpocznie działalność w 2019 r. i zacznie działać w pełnym wymiarze do 2024 r. W dniu 16 października 2019 r. przedstawiony zostanie wybór zarządu i program prac Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Wyboru siedziby Urzędu dokonano za porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich, zgodnie z procedurą i kryteriami zatwierdzonymi przez same państwa członkowskie. W ramach tej procedury zainteresowane państwa członkowskie były zobowiązane przesłać oferty przyjęcia Urzędu do 6 maja 2019 r., szczegółowo opisując, w jaki sposób spełniono wymagane kryteria, i wyszczególniając oferowane warunki.

Dalsze informacje

Oświadczenie: Sprawiedliwa mobilność pracowników: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy

NOTATKA PRASOWA: Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Urzędu ds. Pracy (w następstwie wstępnego porozumienia z 5 lutego 2019 r.)

Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych: W kierunku sprawiedliwej mobilności pracowników: Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

STATEMENT/19/2968

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos