Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Priėmus sprendimą dėl naujos būstinės Europos darbo institucija pasiruošusi pradėti darbą spalio mėnesį

Liuksemburgas, 2019 m. birželio 13 d.

Šiandien, prieš pat Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdį, kuriame ministrai turi oficialiai priimti reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, valstybės narės nusprendė, kad Bratislavoje bus įkurta Europos darbo institucijos būstinė. Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen palankiai įvertino sprendimą:

„Sveikinu Bratislavą ir Slovakijos vyriausybę. Jūs pasirinkti įkurdinti Europos darbo institucijos būstinę.

Nuo pat savo kadencijos pradžios sąžiningam darbo jėgos judumui skyriau daugiausia dėmesio. Laisvas judėjimas skatina ekonomikos augimą, padeda įmonėms rasti joms reikalingų įgūdžių turinčius darbuotojus ir suteikia visiems galimybes kuo geriau panaudoti savo talentus. Tačiau jis turi būti gerai valdomas. Tam reikalingos sąžiningos, aiškios ir veiksmingai įgyvendinamos taisyklės. Europos darbo institucija vainikuoja šį darbą. Ji rems darbo jėgos judumą ir aprūpins ES valstybes nares priemonėmis, kurių joms reikia siekiant veiksmingiau bendradarbiauti ir kovoti su piktnaudžiavimu.

Europos darbo institucijos reglamentas buvo priimtas per rekordiškai trumpą laiką ir esu įsitikinusi, kad Europos darbo institucijos perkėlimas į Bratislavą vyks taip pat sklandžiai ir greitai. Ši institucija nuo spalio mėnesio iki jos persikėlimo į buveinės miestą pradės veikti Briuselyje. Tikiuosi, kad institucija įsikurs ir pradės darbą Bratislavoje kuo greičiau.“

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie Europos darbo institucijos idėją pirmą kartą paskelbė savo pranešime apie Sąjungos padėtį 2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Darbo institucijos įsteigimo 2018 m. kovo mėn., o 2019 m. vasario mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą. Po Europos Parlamento sprendimo šiandien taip pat Taryba oficialiai priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija, kuris įsigalios per ateinančias dienas po jo pasirašymo ir paskelbimo. Ši nauja institucija užtikrins, kad visų Sąjungos taisyklių dėl darbo jėgos judumo laikymasis būtų užtikrinamas sąžiningai, paprastai ir veiksmingai. Šiandien galutinai priėmus steigiamąjį reglamentą, ji bus įsteigta ir pradės veikti 2019 m., o iki 2024 m. pradės veikti visu pajėgumu. 2019 m. spalio 16 d. bus pristatyta Europos darbo institucijos valdybos atranka ir darbo programa.

Institucijos buveinės vieta pasirinkta bendru valstybių narių vyriausybių atstovų sutarimu taikant procedūrą ir kriterijus, kuriuos patvirtino pačios valstybės narės. Pagal šią procedūrą susidomėjusios valstybės narės iki 2019 m. gegužės 6 d. turėjo pateikti pasiūlymą dėl institucijos įkurdinimo, kuriame turėjo išdėstyti, kaip laikomasi kriterijų ir nurodyti siūlomas sąlygas.

Daugiau informacijos

Pareiškimas „Sąžiningas darbuotojų judumas. Komisija palankiai įvertino susitarimą dėl Europos darbo institucijos“

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai apie Europos darbo instituciją (po 2019 m. vasario 5 d. preliminaraus susitarimo)

Informacijos suvestinė. Europos socialinių teisių ramstis Siekiant sąžiningo darbo jėgos judumo, steigiama Europos darbo institucija“

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

STATEMENT/19/2968

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos