Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Euroopa Tööjõuamet valmis alustama tööd oktoobris pärast selle asukoha suhtes kokkuleppe saavutamist

Luxembourg, 13. juuni 2019

Täna, vahetult enne tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungit, millel ministrid võtavad ametlikult vastu Euroopa Tööjõuameti asutamise määruse, otsustasid liikmesriigid, et Euroopa Tööjõuamet hakkab asuma Bratislavas. Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen rõõmustas otsuse üle:

„Õnnitlen Bratislavat ja Slovakkia valitsust selle puhul, et nende riik valiti Euroopa Tööjõuameti asukohaks.

Olen oma ametiaja algusest saadik pidanud tööjõu õiglast liikuvust oluliseks prioriteediks. Vaba liikumine hoogustab majanduskasvu, aitab ettevõtjatel leida neile vajalike oskustega inimesi ja annab igaühele võimaluse rakendada oma võimeid parimal võimalikul viisil. Kuid samas peab vaba liikumine olema hästi juhitud. Selleks on vaja reegleid, mis on õiglased, selged ja tõhusalt jõustatavad. Euroopa Tööjõuamet on selle töö oluline saavutus. Kõnealune uus asutus hakkab toetama tööjõu liikuvust ja annab ELi liikmesriikidele vahendid, mida nad vajavad selleks, et teha tõhusamalt koostööd ja võidelda kuritarvituste vastu.

Euroopa Tööjõuameti määrus võeti vastu rekordiliselt lühikese ajaga ja ma olen kindel, et selle asutuse asumine Bratislavasse toimub sama sujuvalt ja kiirelt. Alates oktoobrist alustab tööjõuamet oma tegevust Brüsselis, jäädes sinna seniks, kuni on valmis asuma ümber tema asukohaks määratud linna. Jään ootama Euroopa Tööjõuameti võimalikult peatset sisseseadmist ja töö algust Bratislavas.“

Taustteave

President Juncker kuulutas Euroopa Tööjõuameti loomise idee välja esimest korda septembris 2017 Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes. Komisjon tutvustas tööjõuameti loomise ettepanekut märtsis 2018 ning veebruaris 2019 saavutasid Euroopa Parlament ja nõukogu esialgse kokkuleppe. Euroopa Parlamendi eeskuju järgides võttis täna ka nõukogu ametlikult vastu Euroopa Tööjõuameti asutamise määruse, mis jõustub lähipäevil pärast selle allkirjastamist ja avaldamist. Uue asutuse ülesanne on tagada, et tööjõu liikuvust käsitlevaid liidu õigusnorme täidetaks õiglaselt, lihtsalt ja tõhusalt. Pärast tänast asutamismääruse lõplikku vastuvõtmist alustab tööjõuamet tegevust 2019. aastal ning saavutab oma täieliku töövõime 2024. aastaks. 16. oktoobril 2019 valitakse Euroopa Tööjõuameti haldusnõukogu ning tutvustatakse asutuse töökava.

Euroopa Tööjõuameti asukoht valiti liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel, järgides menetlust ja kriteeriume, mille liikmesriigid olid ise eelnevalt kehtestanud. Selle menetluse kohaselt pidid huvitatud liikmesriigid esitama tööjõuameti asukohariigiks saamise jaoks 6. maiks 2019 pakkumise, milles tuli üksikasjalikult kirjeldada kriteeriumite täitmist ja pakutavaid tingimusi.

Lisateave

Avaldus: tööjõu õiglane liikuvus – komisjon väljendab heameelt kokkuleppe üle asutada Euroopa Tööjõuamet

TEABEKIRI: küsimused ja vastused Euroopa Tööjõuameti kohta (pärast 5. veebruari 2019. aasta esialgset kokkulepet)

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Tööjõu õiglase liikuvuse suunas: Euroopa Tööjõuameti asutamine

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse teemaline tasuta e-uudiskiri

STATEMENT/19/2968

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos