Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Komissaari Marianne Thyssenin lausuma kansainvälisen työn päivän aattona

Bryssel 30. huhtikuuta 2019

”Huomenna juhlimme taas kansainvälistä työn päivää eli vappua. Tänä vuonna on erityisen aiheellista katsoa taaksepäin – mutta myös eteenpäin.

EU:ssa on edistytty viimeisten 12 kuukauden aikana merkittävästi työntekijöiden oikeuksien parantamisessa Euroopan komission tekemien ehdotusten pohjalta. Avoimia ja ennakoitavia työoloja koskevien uusien sääntöjen myötä on parannettu uudenlaisessa työelämässä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden suojaa, etenkin niiden, joilla on epätyypillinen työsopimus. Olemme toteuttaneet toimia sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät kuuluvat asianmukaisesti sosiaaliturvajärjestelmien piiriin ja heillä on suoja taloudellista epävarmuutta vastaan työsuhteen tyypistä riippumatta. Työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevilla uusilla EU-säännöillä autetaan työssäkäyviä vanhempia ja omaisiaan hoitavia yhdistämään perhe-elämä ja työura naisten ja miesten yhdenvertaisten mahdollisuuksien mukaisesti. Uusi Euroopan työviranomainen tukee työvoiman oikeudenmukaista liikkuvutta EU:n sisällä sekä rajatylittävien työntekijöiden että yritysten kannalta. EU on parantanut suojelua syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta työpaikalla. Lisäksi keskeiset tavarat ja palvelut, kuten puhelimet, tietokoneet, sähkökirjat ja sähköinen kaupankäynti, ovat helpommin yli 80 miljoonan vammaisen saatavilla esteettömyyttä koskevan EU-säädöksen ansiosta.*

Kaikki nämä aloitteet ovat osa käynnissä olevia toimia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi. Pilari toimii suunnannäyttäjänä nyt ja jatkossa: se ohjaa tulevaa päätöksentekoa kohti parempia ja oikeudenmukaisempia sääntöjä, jotta Euroopassa voidaan puuttua 2000-luvun sosiaalisiin haasteisiin.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari muistuttaa meitä jatkuvasti siitä, että meidän – EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten – on tehtävä yhteistyötä oman toimivaltamme puitteissa ja käytössämme olevilla välineillä, jotta saavutetaan halutunlainen sosiaalinen Eurooppa. Euroopan johtajat tapaavat ensi viikolla Sibiussa ja keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta. Olen vakuuttunut siitä, että sosiaalinen Eurooppa säilyy painopisteenä tulevaisuudessakin ja tähänastisia saavutuksia voidaan hyödyntää kaikkien eduksi.”

Lisätietoa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Tietokooste Junckerin komission prioriteeteista sosiaalialalla

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

 

*Päivitetty 2.5.2019 klo 11:50

STATEMENT/19/2295

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar