Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení komisařky Thyssenové k Mezinárodnímu dni práce

Brusel 30. dubna 2019

„Opět po roce si připomínáme Mezinárodní den práce, známý také jako Svátek práce. Letošní rok nám skýtá skutečně dobrý důvod, proč se ohlédnout nazpět, ale také proč se těšit na budoucnost.

Evropská unie v posledních 12 měsících díky návrhům Evropské komise odvedla hodně práce pro další zlepšení práv pracujících. Díky novým pravidlům, která upravují transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, se nám podařilo zlepšit ochranu nejzranitelnějších pracovníků na pracovním trhu 21. století. Zejména těch, kteří pracují na základě atypických pracovních smluv. Podnikli jsme kroky k tomu, aby byli všichni pracující dostatečně pokryti systémy sociálního zabezpečení a ochráněni před hospodářskou nejistotou. Bez ohledu na jejich zaměstnanecký status. Nová pravidla EU týkající se sladění pracovního a soukromého života, která vycházejí ze zásady stejných příležitostí pro muže a ženy, pak pomůžou pracujícím rodičům a pečovatelům skloubit rodinný život a profesní kariéru. Nově vytvořený Evropský orgán pro pracovní záležitosti podpoří spravedlivou pracovní mobilitu v celé EU pro přeshraniční pracovníky i jejich zaměstnavatele. Evropská unie také zpřísnila ochranu proti řadě karcinogenních chemikálií na pracovišti. A díky Evropskému aktu přístupnosti se pro více než 80 milionů lidí se zdravotním postižením zlepší přístup ke klíčovým produktům a službám, jako jsou telefony, počítače, elektronické knihy a elektronické obchodování.

Všechny výše uvedené iniciativy jsou součástí našeho úsilí o realizaci evropského pilíře sociálních práv. Sociální pilíř je našim kompasem pro současnost i nadcházející roky a povede politiky k přijímání lepších a spravedlivějších pravidel, aby se Evropa mohla vypořádat s výzvami, které přináší 21. století.

Evropský pilíř sociálních práv nám neustále připomíná, že na sociální Evropě, kterou chceme, musíme pracovat společně: instituce EU, členské státy a sociální partneři – každý podle svých schopností a každý svými nástroji. Evropští lídři se příští týden sejdou v Sibiu, kde budou diskutovat o budoucnosti Evropy. Věřím, že sociální Evropa zůstane hlavní prioritou také v budoucnu, aby bylo možné navázat na to, čeho jsme doposud dosáhli a co je všeobecně přínosné.“

Další informace

Internetové stránky k evropskému pilíři sociálních práv

Informační přehled o sociálních prioritách za Junckerovy Komise

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru

Zaregistrujte se k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise týkajícího se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování

 

*Aktualizováno dne 2. května 2019 v 11:50 hod.

STATEMENT/19/2295

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar