Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Vaktsineerimine: aeg võtta sõna väärinfo vastu! Asepresident Jyrki Kataineni avaldus Euroopa vaktsineerimisnädala kohta

Brüssel, 26. aprill 2019

Vaktsineerimine on seni üks kõige edukamaid rahvatervise alaseid meetmeid. Vaktsiinid aitavad mitte ainult haigusi ennetada ja elusid päästa, vaid ka tervishoiukulusid kokku hoida. Viimasel kahel sajandil on järjekindlalt tõestatud, et vaktsiinid toimivad. See on fakt, mitte arvamus. Kahjuks on viimastel aastatel pälvinud ajakirjanduses suurt tähelepanu vaktsiinennetatavate haiguste puhangud, millel on tõsised tagajärjed tervisele ja millega kaasnevad mõnikord surmajuhtumid, mida oleks saanud ära hoida. Maailma Terviseorganisatsiooni arvates on vaktsiinialane väärinfo üks kümnest peamisest rahvatervist ähvardavast ohust. Kas see tähendab, et usaldus teaduse vastu on kadumas?

Kuid meil on ka häid uudiseid: nagu on näitas täna avaldatud esimene Eurobaromeetri uuring, milles käsitletakse suhtumist vaktsineerimisse, on 85 % ELi kodanikest seisukohal, et vaktsineerimine on tõhus viis nakkushaiguste ennetamiseks, enda ja teiste kaitsmiseks. Üldimmuunsusfoon on äärmiselt oluline, seda eriti juhul, kui indiviidi immuunsüsteem on nõrgestatud ja vaktsineerimine ei ole võimalik. Näiteks ei tohiks vähki põdenud lapsi ohtu seada sellega, et nende eakaaslased jäetakse vaktsineerimata.

Eurobaromeeter näitab ka seda, et ligikaudu 50% ELi kodanikest on viimase viie aasta jooksul vaktsineeritud ja suur enamus (79%) konsulteerib vaktsineerimise kohta teabe saamiseks tervishoiutöötajaga ja usaldab neid.

Viimati nimetatud andmed kinnitavad, et komisjoni algatus ja tervishoiutöötajate ühenduse (Coalition of Healthcare Workers) töö on andnud meile õige suuna teadlikkuse tõhusaks tõstmiseks. See on hiljuti vastu võetud nõukogu soovituse (vaktsiinennetatavate haiguste tõrje koostöö tõhustamise kohta) esimene tulemus, mis ei jää viimaseks.

Paraku tekitavad muret mõned teised näitajad: 48% eurooplastest usub alusetult, et vaktsiinid võivad sageli põhjustada raskeid kõrvalnähte, ja 38% arvab, et vaktsiinid võivad põhjustada haigusi, mille eest nad tegelikult kaitsevad.

See tähendab, et meie töö vaktsineerituse suurendamisel ja vaktsiine käsitleva valeinfo vastu võitlemisel ole kaugeltki lõppenud. Jätkame kõigi nende meetmete võtmist, mis on esitatud nõukogu soovituses vaktsiinennetatavate haiguste tõrje koostöö tõhustamise kohta, ning mul on hea meel teatada, et komisjon ja Maailma Terviseorganisatsioon korraldavad 12. septembril 2019 Brüsselis ülemaailmse vaktsineerimisele keskenduva tippkohtumise. See on selge sõnum vaktsineerimise eeliste poliitilisel tasandil heakskiitmise, paremate vaktsiinide väljatöötamisele keskenduvate teadusuuringute jätkamise olulisuse ja vajaduse kohta tagada kõigile võrdne juurdepääs vaktsiinidele. Lisaks on väga oluline tegur ka ülemaailmne solidaarsus ja otsustav tegutsemine võitluses vaktsiine käsitleva valeinfo vastu. Ühendagem jõud, et tõsta teadlikkust ühe lihtsa fakti kohta – vaktsiinid toimivad!

 

Taustteave

Eurobaromeetri tulemused on esitatud siin.

Vaktsineerimine – ülevaade

STATEMENT/19/2254

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar