Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Vaccination: Nej tak til desinformation! Erklæring fra næstformand Jyrki Katainen om den europæiske vaccinationsuge

Bruxelles, den 26. april 2019

Vaccination er et af de til dato mest vellykkede folkesundhedsinitiativer. Vacciner forebygger ikke blot sygdomme og redder liv, de reducerer også sundhedsudgifterne. Man har i løbet af de sidste to århundreder konsekvent kunnet konstatere, at vacciner virker. Det er en kendsgerning — ikke et spørgsmål om holdninger. Desværre er man, hvis man følger med i pressen, uden tvivl stødt på iøjnefaldende overskrifter i de senere år om stigningen i antallet af udbrud af sygdomme, der kan forebygges ved vaccination; resultatet har været alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og i nogle tilfælde dødsfald, som kunne have været undgået. Verdenssundhedsorganisationen har kaldt desinformation om vaccination en af de 10 største trusler mod folkesundheden i år. Men betyder det, at tilliden til videnskaben er ved at blive undergravet?

Vi har godt nyt: Som det fremgår af den første Eurobarometer-undersøgelse om holdningerne til vaccination, som offentliggøres i dag, er 85 % af EU's borgere af den overbevisning, at vaccination er et effektivt middel til at forebygge smitsomme sygdomme og derved beskytte sig selv og andre. Gruppeimmunitet er af altgørende betydning, især hvis man har et svækket immunforsvar og ikke kan vaccineres. F.eks. bør børn, der overlever en kræftsystem, ikke udsættes for risiko, fordi deres jævnaldrende ikke er vaccineret.

Eurobarometer-undersøgelsen viser også, at omkring halvdelen af EU's borgere er blevet vaccineret inden for de seneste fem år, ligesom langt størstedelen (79 %) rådfører sig med en sundhedsperson for at få oplysninger om vaccinationer og har tillid til denne sundhedsperson.

Sidstnævnte data bekræfter, at vi med Kommissionens initiativ, sammen med Coalition of Healthcare Workers, er på rette spor med hensyn til effektivt at skabe øget bevidsthed. Dette var blot det første resultat af den nyligt vedtagne rådshenstilling om et styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, og der er mere i vente.

Der er imidlertid også resultater, der giver anledning til bekymring: 48 % af europæerne tror — fejlagtigt — at vacciner ofte kan have alvorlige bivirkninger, og 38 % er af den opfattelse, at vacciner kan forårsage de sygdomme, de beskytter mod.

Det betyder, at vores indsats for at øge vaccinationsdækningen og bekæmpe desinformation om vacciner langtfra er afsluttet. Vi vil fortsætte med at iværksætte alle foranstaltningerne i Rådets henstilling om et styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, og det glæder mig at kunne meddele, at Kommissionen og WHO vil være vært for et globalt vaccinationstopmøde den 12. september 2019 i Bruxelles. Dette er et klart budskab om politisk opbakning for så vidt angår fordelene ved vaccination, betydningen af fortsat forskning i bedre vacciner og behovet for at sikre lige adgang til vacciner for alle. Sidst, men ikke mindst, er vores globale solidaritet og målrettede indsats mod desinformation om vacciner af afgørende betydning. Lad os alle gå sammen om at øge bevidstheden om ét simpelt faktum: Vacciner virker!

 

Baggrund

Læs Eurobarometer-undersøgelsen her.

Vaccination — et overblik.

STATEMENT/19/2254

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar