Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Je třeba vystoupit proti dezinformacím o očkování! Prohlášení místopředsedy Komise Jyrkiho Katainena u příležitosti Evropského týdne očkování

Brusel 26. dubna 2019

Očkování je zatím jedním z nejúspěšnějších opatření v oblasti veřejného zdraví. Kromě toho, že předcházejí nemocem a zachraňují životy, snižují očkovací látky také náklady na zdravotní péči. To, že fungují, bylo v posledních dvou stoletích systematicky prokázáno jako skutečnost, a nikoli otázka názoru. Bohužel všichni, kdo čtou zprávy, bezpochyby zaznamenali palcové titulky o tom, že v posledních letech roste výskyt nemocí, jimž se dalo očkováním předejít, mají ale závažné zdravotní důsledky a někdy končí smrtí, které se dalo zabránit. Podle Světové zdravotnické organizace patří dezinformace týkající se očkování mezi jednu z deseti největších hrozeb pro veřejné zdraví v letošním roce. Znamená to tedy, že klesá důvěra ve vědu?

Máme několik dobrých zpráv: jak vyplývá z dnes zveřejněného prvního průzkumu Eurobarometr o názorech na očkování, 85 % občanů EU je přesvědčeno, že očkování je účinný způsob, jak předcházet nakažlivým chorobám a chránit sebe i ostatní. Kolektivní imunita má zásadní význam zejména pro ty, kdo mají oslabený imunitní systém a očkováni být nemohou. Děti, které překonaly rakovinu, by například neměly být ohrožovány tím, že nejsou očkováni jejich vrstevníci.

Z průzkumu Eurobarometr také vyplývá, že očkována byla v posledních pěti letech přibližně polovina občanů EU a velká většina (79 %) důvěřuje zdravotníkovi, u něhož se o očkování informuje.

Tento údaj potvrzuje, že iniciativa Komise ve spolupráci se sdružením zdravotnických pracovníků je na správné cestě k efektivnímu zvyšování informovanosti. Jde pouze o první výsledek nedávno přijatého doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. Další výsledky lze očekávat.

Průzkum však přinesl i některá znepokojivá zjištění: 48 % Evropanů se mylně domnívá, že očkovací látky mohou mít časté závažné nežádoucí účinky a 38 % si myslí, že mohou způsobit nemoc, proti které mají chránit.

To znamená, že naše práce na zvýšení proočkovanosti a potírání dezinformací o očkování zdaleka neskončila. Budeme pokračovat v zavádění všech opatření obsažených v doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. S potěšením mohu oznámit, že Komise a WHO uspořádají 12. září 2019 v Bruselu globální summit o očkování. Je to jasný signál, že na politické úrovni se uznávají přínosy očkování, význam pokračujícího výzkumu pro zlepšení očkovacích látek a nutnost zajistit rovný přístup k očkování pro všechny. V neposlední řadě má zásadní význam naše globální solidarita a rozhodná opatření proti šíření dezinformací týkajících se očkování. Spojme tedy síly a informujme o jednom jednoduchém faktu: očkování funguje!

 

Souvislosti

Výsledky průzkumu Eurobarometr jsou k dispozici zde.

Očkování – shrnutí

STATEMENT/19/2254

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar