Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Det digitale indre marked: Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets afstemning om nye regler for at gøre onlineplatforme mere retfærdige og gennemsigtige

Strasbourg, den 17. april 2019

Europa-Parlamentet har i dag godkendt den nye forordning om handelspraksis i forbindelserne mellem platforme og virksomheder, som har til formål at skabe et retfærdigt, tillidsbaseret og innovationsdrevet miljø for virksomheder og erhvervsdrivende, når de bruger onlineplatforme.

Næstformand for det digitale indre marked Andrus Ansip, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Elżbieta Bieńkowska og kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund Mariya Gabriel glæder sig over resultatet af afstemningen i en fælles erklæring:

"Vi er meget glade for den overvældende støtte til de nye regler om onlineplatformes handelspraksis blandt Europa-Parlamentets medlemmer. Som de første regler i verden nogensinde, der tager fat på udfordringerne i forretningsforbindelserne inden for onlineplatformsøkonomien, er dette en vigtig milepæl i det digitale indre marked og danner grundlag for den fremtidige udvikling. Det vil ikke blot forbedre tilliden, forudsigeligheden og retssikkerheden, det vil også give nye og tilgængelige muligheder for klageadgang og bilæggelse af tvister mellem virksomheder og platforme.

Forordningen er udformet med tanke på de flere millioner små og mellemstore virksomheder, så de ikke længere vil stå over for uforklarlige lukninger af konti, uigennemsigtige rangordninger af søgeresultater, alt for dyre tvistbilæggelser og mange andre former for urimelig praksis. Den vil også i høj grad gavne forbrugerne ved at tilskynde virksomhederne til at blive aktive på onlineplatforme, hvilket igen fører til et større udvalg af varer og tjenesteydelser, bedre kvalitet og lavere priser.

Vi er taknemmelige over for alle involverede parter, EU-institutionerne og medlemslandene for deres store bestræbelser på at nå frem til et godt kompromis på meget kort tid. Dette er endnu en positiv udvikling forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet."

De næste skridt

Den tekst, som Europa-Parlamentet i dag har vedtaget, skal godkendes formelt af Rådet for Den Europæiske Union. Når forordningen er godkendt, træder den i kraft 12 måneder efter offentliggørelsen i EU-Tidende.

EU har også oprettet et observationscenter for onlineplatforme, der skal overvåge, hvordan markedet udvikler sig, og hvordan reglerne gennemføres i praksis. Observationscentret har allerede startet sit arbejde og vil rådgive Kommissionen om behovet for yderligere tiltag.

Baggrund

Platforme giver mulighed for hurtig og effektiv adgang til de internationale forbrugermarkeder online, og det er grunden til, at de er blevet de primære handelssteder for millioner af succesrige virksomheder. Det er imidlertid blevet anset for vigtigt at tage fat på visse strukturelle problemer og forhindre urimelig handelspraksis.

I Kommissionens meddelelse om onlineplatforme fra maj 2016 blev der udpeget visse områder, hvor der er behov for en større indsats for at sikre et tillidsbaseret, lovligt og innovationsdrevet økosystem i EU. Som resultat heraf fremsatte Kommissionen i april 2018 et forslag til en EU-forordning om retfærdighed og gennemsigtighed ved handel på onlineplatforme og oprettede et observationscenter for onlineplatformøkonomien. Dette initiativ fører de tilsagn, der blev afgivet i kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand fra 2017, om at skabe et retfærdigt, forudsigeligt, bæredygtigt og pålideligt erhvervsklima i onlineøkonomien, ud i livet. Det er også en del af resultaterne af det digitale indre marked (som beskrives detaljeret i denne serie blogindlæg af næstformand Andrus Ansip).

De nye regler understøttes af en konsekvensanalyse med konklusioner og synspunkter fra interessenter, der er indsamlet i løbet af en toårig faktaundersøgelse.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: EU når til enighed om nye europæiske regler, som forbedrer retfærdigheden i onlineplatformes handelspraksis

MEMO — Spørgsmål og svar

Faktablad: Onlineplatforme – nye regler med mere gennemsigtighed og retfærdighed

STATEMENT/19/2160

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar