Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Jednotný digitální trh: Komise vítá hlasování Evropského parlamentu o nových pravidlech pro spravedlivější a transparentnější internetové platformy

Štrasburk 17. dubna 2019

Evropský parlament dnes schválil nové nařízení o postupech při obchodování mezi platformami a podniky, které má vytvořit spravedlivé, důvěryhodné a inovativní prostředí pro podniky a obchodníky využívající online platformy.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowská a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová přivítali výsledek hlasování ve společném prohlášení:

Velice nás těší, že nová pravidla týkající se obchodních praktik online platforem získala mezi poslanci Evropského parlamentu takovou podporu. Je to vůbec první nařízení na světě zabývající se výzvami, které představují obchodní vztahy v ekonomice internetových platforem. Jde o důležitý milník v budování jednotného digitálního trhu, který připravuje půdu pro další vývoj. Toto nařízení zlepší důvěru, předvídatelnost a právní jistotu a zároveň nabídne nové a dostupné možnosti nápravy a řešení sporů mezi podniky a platformami.

Při jeho navrhování jsme měli na paměti miliony malých a středních podniků a to, aby již dále nemusely čelit pozastavování účtů bez vysvětlení, neprůhlednému řazení výsledků vyhledávání, příliš nákladným řešením sporů a mnoha dalším nekalým praktikám. Podpora aktivní účasti podniků na online platformách povede k větší nabídce zboží a služeb lepší kvality a za nižší ceny, což přinese řadu výhod spotřebitelům.

Děkujeme všem zúčastněným stranám, orgánům EU a členským státům za jejich velké úsilí o rychlé dosažení kompromisu. Jedná se o další pozitivní krok před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Další postup

Text, který dnes Evropský parlament přijal, musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Po schválení Radou vstoupí nařízení v platnost 12 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

EU rovněž zřídila specializované středisko pro sledování ekonomiky online platforem, které bude monitorovat vývoj na trhu a účinné provádění pravidel. Středisko již zahájilo svou činnost a bude Komisi poskytovat poradenství ohledně potřeby dalších opatření.

Souvislosti

Online platformy nabízejí rychlý a účinný přístup na mezinárodní spotřebitelské trhy, a proto jsou pro miliony úspěšných podniků nepostradatelné. Je však třeba ještě řešit strukturální problémy a předcházet nekalým obchodním praktikám.

Ve sdělení Komise o online platformách z května 2016 byly identifikovány určité oblasti, v nichž je třeba vyvinout větší úsilí k zajištění takového systému v EU, který je založen na důvěře, je v souladu s právními předpisy a je zaměřený na inovace. V důsledku toho Komise v dubnu 2018 předložila návrh nařízení EU o spravedlnosti a transparentnosti při obchodování na online platformách a také zřídila středisko pro sledování ekonomiky online platforem. Tato iniciativa splňuje závazek, který učinil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017, tj. zajistit v rámci internetové ekonomiky spravedlivé, předvídatelné a důvěryhodné podnikatelské prostředí. Je rovněž součástí úspěchů jednotného digitálního trhu (které jsou podrobně popsány v příspěvcích na blogu místopředsedy Andruse Ansipa).

Nová pravidla vycházejí z posouzení dopadů, které zahrnuje poznatky a názory zúčastněných stran, jež byly shromážděny během dvouletého zjišťování potřebných údajů.

Další informace

Tisková zpráva: Vyjednavači EU se dohodli na nových celoevropských pravidlech, jež by měla zlepšit transparentnost obchodních praktik online platforem

MEMO – Otázky a odpovědi

Infopřehled: Online platformy – nová pravidla ke zvýšení transparentnosti a spravedlnosti

STATEMENT/19/2160

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar