Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Цифров единен пазар: Комисията приветства гласуването на Европейския парламент на новите правила за подобряване на справедливостта и прозрачността на онлайн платформите

Страсбург, 17 април 2019 r.

Днес Европейският парламент одобри новия регламент относно търговските практики между платформи и предприятия, като целта е създаването на справедлива, надеждна и ориентирана към иновациите среда за предприятията и търговците, когато използват онлайн платформи.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар — Андрус Ансип, комисарят, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП — Елжбета Бенковска, и комисарят, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество — Мария Габриел, приветстваха резултата от гласуването в съвместно изявление:

Доволни сме от много голямата подкрепа сред членовете на Европейския парламент на новите правила за търговските практики на онлайн платформите. Като пръв по рода си регламент в света, който разглежда предизвикателствата на търговските взаимоотношения в рамките на икономиката, основана на онлайн платформи, той е важен крайъгълен камък на цифровия единен пазар и полага основите за бъдещо развитие. Той не само ще подобри доверието, предвидимостта и правната сигурност, но ще предложи също така нови и достъпни възможности за защита и решаване на спорове между предприятията и платформите.

Регламентът е изготвен с мисълта за милионите малки и средни предприятия, така че те повече да не се сблъскват с необосновано блокиране на потребителски акаунти, непрозрачно класиране на резултатите при търсене, непосилни процедури за решаване на спорове и много други нелоялни практики. Също така от голяма полза за потребителите ще бъде стимулирането на предприятията да станат активни на онлайн платформите, което от своя страна да доведе до по-голям избор на стоки и услуги с по-добро качество и на по-ниски цени.

Ние сме благодарни на всички участващи страни, на институциите на ЕС и на държавите членки за техните големи усилия в постигането на добър компромис в много кратък срок. Това е още едно положително развитие преди предстоящите избори за Европейски парламент.

Следващи стъпки

Все още предстои текстът, който беше приет днес от Европейския парламент, да бъде официално одобрен от Съвета на Европейския съюз. След като бъде одобрен, регламентът ще влезе в сила 12 месеца след публикуването му в Официален вестник.

ЕС създаде също така специална обсерватория за онлайн платформите, за да се следят промените на пазара, а също и ефективното прилагане на правилата. Обсерваторията вече започна работа и ще съветва Комисията относно необходимостта от по-нататъшни действия.

Контекст

Платформите позволяват бърз и ефикасен онлайн достъп до международните потребителски пазари, поради което са се превърнали в задължително място за участие на милиони успешни предприятия. Въпреки това, беше счетено за важно да се обърне внимание на структурни въпроси и да се предотвратят нелоялни търговски практики.

В Съобщението относно онлайн платформите на Комисията от май 2016 г. се посочват някои области, в които са необходими повече усилия, за да се гарантира вдъхваща доверие, законосъобразна и основана на иновации екосистема в ЕС. В резултат на това през април 2018 г. Комисията представи предложение за Регламент на ЕС за справедливост и прозрачност в търговията на онлайн платформите и създаде Обсерватория по икономика на онлайн платформите. Тази инициатива е в изпълнение на поетия ангажимент в речта на председателя Юнкер от 2017 г. за състоянието на Съюза за запазването на справедлива, предвидима, устойчива и надеждна стопанска среда в рамките на онлайн икономиката.Тя също така е част от постиженията на цифровия единен пазар (подробно описани в серията от постове на блога на заместник-председателя Андрус Ансип ).

Новите правила се основават на оценка на въздействието, която включва доказателства и становища на заинтересованите страни, събрани през двугодишното проучване за установяване на фактите.

За повече информация

Съобщение за медиите: Преговарящите от ЕС се договориха да установят нови европейски правила за подобряване на справедливостта в търговските практики на онлайн платформите

Информационна бележка — Въпроси и отговори

Информационен документ: Онлайн платформите — нови правила за повишаване на прозрачността и справедливостта

STATEMENT/19/2160

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar