Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Nemzetközi roma nap: Frans Timmermans első alelnök, valamint Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová és Corina Creţu biztosok nyilatkozata

Brüsszel, 2019. április 5.

Az április 8-i nemzetközi roma nap alkalmából Frans Timmermans első alelnök, valamint Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová és Corina Creţu biztosok az alábbi nyilatkozatot tették:

„A mai napon a roma kultúrát ünnepeljük, és megemlékezünk a történelmükről, amely évszázadok óta Európa szerves részét képezi.Jóllehet a romák alkotják Európa legnagyobb kisebbségét, még mindig kiterjedt a roma közösségeket sújtó hátrányos megkülönböztetés és marginalizálódás.Ennek következtében nem gyakorolhatják az oktatáshoz, a tisztességes lakhatáshoz vagy az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogaikat.

Növekszik a cigányellenesség. A – gyakran a politikusok részéről is megnyilvánuló – szélsőséges beszéd, valamint a gyűlöletbeszéd és az álhírek online terjedése tapasztalható. A szavak gyűlölethez vezetnek, a gyűlölet pedig erőszakot szít. Ügyelnünk kell arra, hogy a romák ne váljanak ismét zaklatás és támadások célpontjaivá. Tanulnunk kell történelmünkből, és nem szabad hagynunk, hogy újra felcsapjanak a múltbeli gyűlölet lángjai.

Ehhez határozottan ki kell állnunk alapvető értékeink mellett. Az Unió egy olyan társadalom megteremtéséért küzd, ahol minden kisebbség számára valóság az egyenlő bánásmód, és ahol a roma közösségek ugyanolyan jogokban és lehetőségekben részesülnek, mint bárki más. Ez a mi identitásunk.

A nemzetközi roma nap jó alkalom annak áttekintésére, hogy milyen lépések történtek uniós és nemzeti szinten a romák integrációjának javítása érdekében. A tagállamok munkáját 2011 óta a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere vezérli, és uniós források is rendelkezésre állnak a romák integrációjának támogatására. Ez a stratégia kezdi meghozni gyümölcsét; némi javulást látunk, különösen az oktatás területén.

Hosszú út áll még előttünk azonban addig, hogy a roma közösségek teljes mértékben ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket.Az Európai Bizottság arra ösztönzi az uniós tagállamokat, valamint európai perspektívával rendelkező partnereit, hogy tegyenek eleget kötelezettségvállalásaiknak, és fokozzák a megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint támogassák a romák politikai szerepvállalását és képviseletét a politikai életben, illetve a gazdaságainkban és társadalmainkban. Ők is hozzátartoznak az identitásunkhoz.

Az évszázadok óta tartó marginalizálódásnak csak egész Európára kiterjedő együttműködéssel vethetünk véget. A politikusok feladata – a nemzeti szinttől a helyi szintig –, hogy javítsák a roma és nem roma közösségek közötti bizalmat, valamint biztosítsák, hogy a romák ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel rendelkezzenek, mint a többi európai polgár.”

Háttér-információk

A romák alkotják Európa legnagyobb kisebbségi közösségét: az EU-ban 6 millió, a bővítési régióban (Montenegró, Szerbia, Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Törökország) pedig 4 millió roma él. Mindazonáltal régóta egyenlőtlenségekkel, társadalmi kirekesztéssel, megkülönböztetéssel és marginalizálódással szembesülnek.

Az Európai Bizottság a közelmúltban értékelést készített a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig tartó, 2011. évi uniós keretrendszeréről, amelyben felmérte, hogy Unió-szerte hogyan valósultak meg a romaintegrációs stratégiák. A „Roma civil társadalmi ellenőrzés” kísérleti projekt némi javulást mutat, különösen az oktatás területén, de többet kell tenni a megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a roma közösségek társadalmi és gazdasági integrációjának előmozdítása érdekében. Az uniós fellépés a politikai, irányítási és pénzügyi dimenziói révén hozzáadott értéket teremtett a nemzeti romaügyi politikák és azok végrehajtása számára.

A Bizottság különböző projektek és finanszírozási források révén támogatja a roma közösségek beilleszkedését:

– Kohéziós politika: a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új Európai Szociális Alap Pluszra vonatkozó bizottsági javaslat egyedi célkitűzése a marginalizálódott csoportok társadalmi beilleszkedésének előmozdítása. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap továbbra is infrastrukturális támogatást nyújt a gyermekgondozás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, az oktatás és a lakhatás területén.

– A JUSTROM program javítja a roma nők társadalmi szerepvállalását, és támogatja a megkülönböztetés áldozatait.

– Az INSCHOOL program előmozdítja az inkluzív oktatást és a roma gyermekek szegregációjának megszüntetését.

– A 2013-ban, illetve 2016-ban elindított ROMACT és ROMACTED kezdeményezés szintén a roma közösség segítésére irányul: az EU-ban és a bővítési országokban 180 település helyhatóságai számára nyújt támogatást olyan szakpolitikák és közszolgáltatások kialakításához, finanszírozásához és végrehajtásához, amelyek célja egy, a romákat fokozottabban befogadó társadalom kiépítése. Ezek a kezdeményezések a Bizottság és az Európa Tanács közös programjai.

– A romákhoz hasonló kisebbségek helyzetét a Bizottság figyelembe veszi annak értékelésekor, hogy a potenciális tagjelölt országok és a tagjelölt országok az Európai Unió tagjává válhatnak-e. A Bizottság helyi, nemzeti és regionális szinten támogatja a nyugat-balkáni országok kormányait és civil társadalmát, valamint Törökországot

a romaintegrációs projektek végrehajtásában. A 2021–2027 közötti időszakban a fellépések az oktatásra, a foglalkoztatásra, az egészségügyre, a lakhatásra és a személyi okmányokra, valamint a nemek közötti egyenlőséghez és a megkülönböztetés elleni küzdelemhez hozzájáruló, több területet érintő kérdésekre irányulnak. 

A 12. Európai Gyermekjogi Fórumon a Bizottság bemutatta a roma gyermekekről folytatott kutatások eredményeit összegző tanulmányt. Ebben ajánlásokat fogalmaz meg a romák integrációjában részt vevő összes szereplő felé, ideértve az Európai Uniót, a nemzeti, regionális és helyi kormányzatokat, a nem kormányzati és egyéb szervezeteket, valamint a donorokat. A tanulmány teljes szövege itt érhető el.

Az Európai Bizottság európai ernyőszervezetekkel együtt sorozatban immár harmadik éve csatlakozik az Európai Parlament kezdeményezéséhez, amely a nemzetközi roma nap alkalmából különböző események szervezésére irányul. Erre vonatkozóan további információk itt találhatók. 

További információk

Az EU romaintegrációs politikája

Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának szükségességéről (2019. február).

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése: Roma nők kilenc uniós tagállamban

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége — A roma nőket támogató intézkedések

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése: Tartós kihívás: a romaintegrációt gátló cigányellenesség

STATEMENT/19/1956

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar