Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Den digitala inre marknaden: Kommissionen välkomnar Europaparlamentets omröstning om nya regler för delning av data från den offentliga sektorn

Bryssel den 4 april 2019

I dag godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn som i hög grad kommer att förbättra tillgången till och användningen av offentliga och offentligt finansierade data, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av dataintensiv teknik som artificiell intelligens.

EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, med ansvar för den digitala inre marknaden, och EU-kommissionär Mariya Gabriel, med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, välkomnade resultatet av omröstningen i ett gemensamt uttalande:

– Vi är mycket glada åt det överväldigande stödet för direktivet om öppna data bland Europaparlamentets ledamöter.

Data är en viktig tillgång i den digitala ekonomin och en stor del av denna tillgång genereras av den offentliga sektorn. För att den innovativa potentialen i offentliga och offentligt finansierade data ska kunna utnyttjas fullt ut är det viktigt att de är lättillgängliga för EU:s medborgare och företag. Detta gäller särskilt teknologi på området artificiell intelligens, som inte kan utvecklas utan tillgång till stora mängder data.

EU:s regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn måste stärkas, så att utnyttjandet kan hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen och hindren för innovation med hjälp av offentliga data avlägsnas för såväl små och medelstora som nystartade företag.

Tack vare antagandet av direktivet om öppna data i dag blir data från den offentliga sektorn och data från forskningsorganisationer och offentliga företag lättare tillgängliga och mer användbara för både maskiner och människor.

Vi vill tacka Europaparlamentets ledamöter, medlemsstaterna och berörda parter för en konstruktiv och snabb lagstiftningsprocess som lett fram till dagens viktiga omröstning.

Vad händer nu?

Den text som Europaparlamentet antagit i dag måste antas formellt av rådet. Medlemsstaterna har sedan två år på sig att införliva de reviderade reglerna i sin lagstiftning innan dessa träder i kraft. Kommissionen och medlemsstaterna börjar tillsammans kartlägga högvärdiga dataset som kommer att tas upp i en särskild genomförandeakt.

Bakgrund

De nya reglerna är efterföljare till direktivet om information från den offentliga sektorn (2003/98/EG, som sågs över 2013) och som reglerar vidareutnyttjandet av data som genereras av offentliga myndigheter (t.ex. rättsliga, trafik-, meteorologiska och finansiella) för kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Den 25 april 2018 antog kommissionen 2018 års datapaket, där olika typer av data (offentliga, privata och vetenskapliga) för första gången behandlades i ett enhetligt regelverk med stöd av olika politiska instrument. Allt vidareutnyttjande av personuppgifter i enlighet med direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) måste ske med fullständig respekt för de rättigheter och skyldigheter som fastslås i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Genom den kommande genomförandeakten kommer ett urval av dataset av särskild socioekonomisk betydelse (högvärdiga dataset) att bli öppet och kostnadsfritt tillgängligt i hela EU via ett antal programmeringsgränssnitt (API).

Läs mer

Pressmeddelande

Faktablad

Studie av den europeiska datamarknaden

 

 

STATEMENT/19/1935

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar