Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Komisija izrazila zadovoljstvo z glasovanjem v Evropskem parlamentu o novih pravilih za lažji čezmejni dostop do televizijskih in radijskih vsebin na spletu

Strasbourg, 28. marca 2019

Potem ko je Evropski parlament na začetku tega tedna odobril posodobljena pravila o avtorskih pravicah, je danes potrdil še en ključni zakonodajni akt, ki pravila o avtorskih pravicah prilagaja digitalni dobi. Komisija je izrazila zadovoljstvo s pozitivnim glasovanjem za direktivo, ki bo poenostavila čezmejno distribucijo in retransmisijo televizijskih in radijskih programov.

Podpredsednik Komisije Andrus Ansip, pristojen za enotni digitalni trg, in komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel sta v skupni izjavi povedala:

„Veseli naju, da je Evropski parlament odobril direktivo o televizijskih in radijskih programih. Današnje glasovanje zaključuje posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah, ki se je začela leta 2015, in pomeni, da smo korak bliže popolnoma delujočemu enotnemu digitalnemu trgu.

Radijski in televizijski programi so za evropske državljane in državljanke bistven vir informacij, kulture in razvedrila. Nova pravila bodo omogočila boljši dostop do takih programov po vsej Uniji in spodbujala kulturno raznolikost. Evropske radiodifuzne hiše bodo z njimi lažje omogočile dostopnost velikega dela svojih televizijskih in radijskih programov na spletu v vseh državah EU, obenem pa bodo nova pravila zagotavljala, da so ustvarjalci, avtorji in imetniki pravic ustrezno plačani za uporabo svoje vsebine.

Nova pravila bodo še posebej pomembna za 41 % Evropejcev in Evropejk, ki gledajo televizijo na spletu, pa tudi za jezikovne manjšine in 20 milijonov državljank in državljanov EU, ki živijo v drugi državi EU.

Skupaj s pravili o prenosljivosti, ki Evropejcem in Evropejkam omogočajo, da med potovanjem ohranijo spletne naročnine, z izvajanjem Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter z novo direktivo o avtorskih pravicah, katere namen je prinesti oprijemljive koristi državljankam in državljanom, ustvarjalnim sektorjem in medijem, zaključujemo širšo pobudo za prilagoditev pravil EU o avtorskih pravicah digitalni dobi.“

 

Naslednji koraki

Besedilo, ki ga je danes sprejel Evropski parlament, mora uradno potrditi Svet Evropske unije. Ko bo besedilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, bodo imele države članice na voljo 24 mesecev, da nova pravila prenesejo v nacionalno zakonodajo.

 

Ozadje

Evropska komisija je septembra 2016 predlagala uredbo za lažje licenciranje pravic za nekatere vrste spletnega oddajanja radiodifuznih hiš ter retransmisijo televizijskih in radijskih programov. Kot del političnega dogovora, doseženega 13. decembra 2018, sta se sozakonodajalca EU strinjala, da se predlagana uredba spremeni v direktivo.

Navedena direktiva dopolnjuje pravila iz obstoječe direktive o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji (Direktive 93/83/EGS), ki že omogoča čezmejno satelitsko oddajanje ter kabelsko retransmisijo televizijskih in radijskih programov iz drugih držav članic.

Pravila za spletno transmisijo radiodifuznih hiš se bodo uporabljala za vse radijske programe in nekatere televizijske programe (poročila in dnevnoinformativne oddaje ter lastne produkcije, ki jih radiodifuzne hiše v celoti same financirajo).

Nova pravila bodo prinašala:

  • nove priložnosti za radiodifuzne hiše na podlagi načela države izvora, ki bo olajšal licenciranje pravic, s čimer bodo nekateri programi na njihovih spletnih storitvah na voljo v drugih državah članicah (to vključuje storitve sočasnega oddajanja in časovnega zamika ter druge storitve, ki dopolnjujejo glavno programsko vsebino, npr. napovednike);
  • širšo izbiro radijskih in televizijskih programov prek storitev retransmisije, ki jo omogočajo televizija prek internetnega protokola (IPTV), satelitska in digitalna prizemna tehnologija, mobilna omrežja ali internet. Direktiva uporablja mehanizem lažjega prenosa avtorskih pravic (sistem obveznega kolektivnega upravljanja pravic) za storitve retransmisije, ki ni kabelska (npr. transmisija prek interneta), kar olajšuje pridobitev dovoljenj za retransmisijo radijskih in televizijskih kanalov iz drugih držav članic;
  • pravno varnost pri oddajanju radijskih in televizijskih programov z direktnim vnosom, saj bodo zagotavljala, da imetniki pravic prejmejo ustrezno nadomestilo, kadar se njihova dela uporabljajo v programih, ki se prenašajo z direktnim vnosom.

 

Več informacij

STATEMENT/19/1888

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar