Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimą dėl naujų taisyklių: pasiekti kitų ES šalių televizijos ir radijo turinį internetu bus lengviau

Strasbūras, 2019 m. kovo 28 d.

Prieš kelias dienas patvirtinęs atnaujintas autorių teisių taisykles, šiandien Europos Parlamentas pritarė dar vienai svarbiai skaitmeninio amžiaus direktyvai: bus supaprastintas tarpvalstybinis televizijos ir radijo programų platinimas ir retransliavimas. Komisija palankiai vertina šį Europos Parlamento sprendimą.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel bendrame pareiškime teigė:

Džiaugiamės, kad Europos Parlamentas patvirtino Televizijos ir radijo programų direktyvą. Šiandienos balsavimu baigiamas 2015 m. pradėtas ES autorių teisių taisyklių modernizavimo procesas – bendroji skaitmeninė rinka dabar apima dar daugiau aspektų.

Radijo ir televizijos programos yra svarbus informacijos, kultūros ir pramogų šaltinis Europos piliečiams. Naujosios taisyklės sudarys sąlygas jas lengviau pasiekti visoje Sąjungoje. Tai naudinga kultūrų įvairovei. Direktyva padės Europos transliuotojams didelę savo televizijos ir radijo programų dalį padaryti prieinamomis internetu visoje ES ir kartu užtikrins, kad kūrėjai, autoriai ir teisių turėtojai gautų tinkamą atlygį už jų turinio naudojimą.

Naujosios taisyklės bus ypač aktualios 41 proc. europiečių, kurie žiūri televiziją internetu, kalbinėms mažumoms ir20 mln. ES piliečių, gyvenančių užsienyje kitoje ES šalyje.

Jau veikia perkeliamumo taisyklės, kurios leidžia europiečiams kelionėse naudotis prenumeruojamomis internetinėmis paslaugomis; įgyvendinta Marakešo sutartis, užtikrinsianti geresnę prieigą prie knygų akliesiems ir silpnaregiams; patvirtinta naujoji Autorių teisių direktyva, kuri turėtų atnešti apčiuopiamos naudos piliečiams, kūrybiniams sektoriams ir spaudai, taigi šių taisyklių priėmimas žymi platesnės iniciatyvos – atnaujinti ES autorių teises ir pritaikyti jas skaitmeniniam amžiui – pabaigą.

 

Tolesni veiksmai

Šiandien Europos Parlamento priimtą tekstą turės oficialiai patvirtinti Europos Sąjungos Taryba. Direktyvą paskelbus ES Oficialiajame leidinyje, valstybės narės turės per 24 mėnesius perkelti naująsias taisykles į savo nacionalinę teisę.

 

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas išduoti licencijas dėl teisių, susijusių su tam tikromis internetu transliuojamomis programomis bei retransliuojamomis televizijos ir radijo programomis. 2018 m. gruodžio 13 d. politiniame susitarime ES teisės aktų leidėjai sutarė, kad teisės aktas bus ne reglamentas, kaip siūlyta, o direktyva.

Ši direktyva papildo taisykles, išdėstytas galiojančioje https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083 (Direktyva 93/83/EEB), kuri jau sudaro palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam palydoviniam televizijos ir radijo programų transliavimui ir kabeliniam jų retransliavimui iš kitų valstybių narių.

Transliavimo internetu taisyklės bus taikomos visoms radijo programoms ir tam tikroms televizijos programoms – naujienų ir aktualijų programoms ir vien pačių transliuotojų finansuotoms laidoms.

Naujosiose taisyklėse numatyta:

  • naujos transliuotojų galimybės suteikti prieigą kitose valstybėse narėse prie tam tikrų per jų internetines paslaugas siūlomų programų taikant kilmės šalies principą, kuris leis lengviau išduoti licencijas dėl teisių, susijusių, pvz., su vienalaikiu transliavimu, laidų įrašų peržiūra ir kitomis pagrindinę transliaciją papildančiomis paslaugomis, pvz., vaizdo anonsais;
  • galimybė pasirinkti daugiau radijo ir televizijos programų, pasiekiamų naudojantis retransliavimo paslaugomis – interneto protokolo televizija, palydovu, skaitmenine antžemine įranga, judriojo ryšio tinklais ar internetu. Supaprastinta leidimo naudotis autorių teisių saugomais kūriniais įgijimo tvarka (privalomo kolektyvinio teisių administravimo sistema) taikoma ne tik kabeliu, bet ir kitomis priemonėmis (pvz., internetu) teikiamoms retransliavimo paslaugoms, todėl bus lengviau gauti kitų valstybių narių radijo ir televizijos kanalų leidimus transliuoti jų programas;
  • teisinis tikrumas dėl tiesioginių radijo ir televizijos programų transliacijų naudojant tikslinį perdavimą (angl. direct injection) ir užtikrinant, kad teisių turėtojai gautų tinkamą atlygį už jų kūrinių naudojimą tikslinio perdavimo būdu transliuojamose programose.

 

Daugiau informacijos

STATEMENT/19/1888

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar