Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

A Bizottság üdvözli az online televízió- és rádiótartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférést megkönnyítő új szabályok EP általi megszavazását

Strasbourg, 2019. március 28.

A hét folyamán korábban jóváhagyott korszerűsített szerzői jogi szabályokat követően a mai napon az Európai Parlament egy másik kulcsfontosságú jogszabályt is jóváhagyott, hogy a szerzői jogok megfeleljenek a digitális kor követelményeinek. A Bizottság örömmel értesült arról, hogy az EP megszavazta az irányelvet, amelynek köszönhetően egyszerűsödni fog a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló terjesztése és továbbközvetítése.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök és Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos együttes nyilatkozatban kijelentette:

Üdvözöljük az Európai Parlament azon döntését, hogy jóváhagyja a televízió- és rádióműsorokkal kapcsolatos irányelvet. A mai szavazás a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályok modernizálására irányuló, 2015-ben megkezdett folyamat lezárását jelenti, és ezennel egy további lépéssel közelebb kerültünk a digitális egységes piac teljes körű kiépítéséhez.

A rádió- és televízióprogramok a tájékoztatás, a kultúra és a szórakozás alapvető forrását jelentik az európai polgárok számára. Az új szabályok – a kulturális sokszínűséget előmozdítva – jobb hozzáférést biztosítanak Unió-szerte ezekhez a programokhoz. E szabályok meg fogják könnyíteni az uniós műsorszolgáltatók számára, hogy televízió- és rádióműsoraik nagy részét online elérhetővé tegyék az uniós országokban, és egyben biztosítják, hogy az alkotók, szerzők és jogtulajdonosok megfelelő díjazásban részesüljenek tartalmaik felhasználása után.

Az új szabályok különösen fontosak az európaiak azon 41%-a számára, akik online televízióznak, de azon 20 millió uniós polgár számára is, akik külföldön, egy másik uniós országban élnek.

A hordozhatósági szabályok, amelyek révén az európaiak utazásuk során is használhatják online előfizetésüket; a vakok és látássérültek könyvekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződés alkalmazása, valamint a szerzői jogokról szóló, a polgárok, a kreatív ágazatok és a sajtó számára kézzelfogható előnyöket biztosító új irányelv mind hozzájárul azon átfogóbb kezdeményezésünk megvalósításához, hogy a digitális korhoz igazítsuk az uniós szerzői jogokat.

 

Következő lépések

Az Európai Parlament által ma elfogadott jogszabályszöveget az Európai Unió Tanácsának hivatalosan jóvá kell hagynia. Az EU Hivatalos Lapjában való közzétételt követően 24 hónap áll a tagállamok rendelkezésére ahhoz, hogy az új szabályokat nemzeti jogukba átültessék.

 

Háttér-információk

2016 szeptemberében az Európai Bizottság rendeletjavaslatot terjesztett elő a műsorszolgáltatók bizonyos online közvetítéseire, valamint a televízió- és rádióműsorok továbbközvetítésére vonatkozó jogok engedélyezésének megkönnyítése érdekében. A 2018. december 13-án létrejött politikai megállapodás részeként az uniós társjogalkotók megállapodtak abban, hogy a jogszabály formája a tervezett rendelet helyett irányelv lesz.

Az említett irányelv kiegészíti a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló jelenlegi irányelvben (93/83/EGK irányelv) meghatározott szabályokat, amely már eddig is megkönnyítette a más tagállamokból származó televízió- és rádióműsorok műholdas sugárzását és vezetékes továbbközvetítését.

A műsorszolgáltatók online közvetítéseire vonatkozó szabályok az összes rádióprogramot érintik, valamint meghatározott televíziós programokra (hírműsorok és az aktuális témákról szóló műsorok, valamint a műsorszolgáltatók teljes mértékben saját finanszírozású produkciói) is érvényben lesznek.

Az új szabályok:

  • új lehetőségeket teremtenek a műsorszolgáltatók számára a származási ország elve révén, amely megkönnyíti a jogok engedélyeztetését, hogy egyes programokat online szolgáltatásaik keretében határokon átnyúló módon hozzáférhetővé tegyenek (az érintett szolgáltatások közé tartozik a párhuzamos sugárzás, az utólagos megtekintés, illetve a fő műsorszolgáltatást kiegészítő egyéb szolgáltatások, például az előzetes megtekintés);
  • az internetprotokoll-alapú televíziózás (IPTV), a műholdas, digitális földfelszíni vagy mobilhálózatok, illetve az internet eszköze révén bővítik a továbbközvetítési szolgáltatásokon keresztül kínált rádió- és televízióműsorok választékát. Az irányelv egy könnyített jogi engedélyezési mechanizmust, a kötelező közös jogkezelés rendszerét alkalmazza a nem kábelen (hanem például interneten) keresztül nyújtott továbbközvetítési szolgáltatásokra, leegyszerűsítve a rádió- és televíziócsatornák más tagállamokból történő továbbközvetítéséhez szükséges engedélyek megszerzését;
  • jogbiztonságot teremtenek a rádió- és televízióprogramok közvetlen átvitelű közvetítése terén, biztosítva, hogy a jogtulajdonosok megfelelő díjazásban részesüljenek, amennyiben műveiket közvetlen átvitellel sugárzott műsorokban használják fel.

 

További információk:

STATEMENT/19/1888

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar