Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση των νέων κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση σε επιγραμμικό ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε διασυνοριακό επίπεδο

Στρασβούργο, 28 Μαρτίου 2019

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε εκσυγχρονισμένους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και σήμερα ενέκρινε μια ακόμη εξαιρετικά σημαντική νομοθετική πράξη ώστε να καταστούν οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφιση της οδηγίας η οποία θα διευκολύνει τη διασυνοριακή διανομή και αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σε κοινή τους δήλωση, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, δήλωσαν:

«Χαιρετίζουμε την έγκριση της οδηγίας για τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώνει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ξεκίνησε το 2015 και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά.

Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα αποτελούν βασική πηγή ενημέρωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας των Ευρωπαίων πολιτών. Οι νέοι κανόνες θα προσφέρουν βελτιωμένη πρόσβαση στα προγράμματα αυτά σε ολόκληρη την Ένωση, γεγονός που θα ωφελήσει την πολιτισμική πολυμορφία. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να καθιστούν διαθέσιμο στο διαδίκτυο μεγάλο τμήμα των ραδιοτηλεοπτικών τους προγραμμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, παράλληλα, θα διασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί, οι συγγραφείς και οι δικαιούχοι θα αμείβονται επαρκώς για τη χρήση του περιεχομένου τους.

Οι νέοι κανόνες θα ωφελήσουν ιδιαίτερα το 41 % των Ευρωπαίων, οι οποίοι παρακολουθούν τηλεόραση μέσω διαδικτύου, τις γλωσσικές μειονότητες, καθώς επίσης και τους 20 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ.

Συνυπολογίζοντας τους κανόνες για τη φορητότητα οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες να χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές συνδρομές τους όταν ταξιδεύουν, την υλοποίηση της Συνθήκης του Μαρακές η οποία προσφέρει βελτιωμένη πρόσβαση σε βιβλία σε τυφλούς και σε άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και τη νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία έχει ως στόχο να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες, τους κλάδους της δημιουργίας και τον Τύπο, ολοκληρώνουμε πλέον την ευρύτερη πρωτοβουλία μας να συμβαδίζουν οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με την ψηφιακή εποχή.»

 

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο εντός 24 μηνών.

 

Ιστορικό

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης για ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων και ορισμένες αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018, οι συννομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν να μετατρέψουν τον κανονισμό σε οδηγία.

Η εν λόγω οδηγία συμπληρώνει τους κανόνες που προβλέπονται στην υφιστάμενη οδηγία για τις δορυφορικές και καλωδιακές μεταδόσεις (οδηγία 93/83/ΕΟΚ), η οποία ήδη διευκολύνει τις διασυνοριακές δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη.

Οι κανόνες σχετικά με τις διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων θα εφαρμόζονται σε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα (ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, καθώς και ιδιωτικές παραγωγές των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που χρηματοδοτούνται πλήρως από αυτούς).

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν:

  • Νέες ευκαιρίες στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, βάσει της αρχής της χώρας προέλευσης η οποία θα διευκολύνει την αδειοδότηση, ώστε να καθίστανται διαθέσιμα σε διασυνοριακό επίπεδο ορισμένα προγράμματα των επιγραμμικών τους υπηρεσιών (οι καλυπτόμενες υπηρεσίες είναι η ταυτόχρονη μετάδοση, η ετεροχρονισμένη μετάδοση και άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κυρίως πρόγραμμα, όπως τρέιλερ).
  • Ευρύτερη γκάμα επιλογών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων παρεχόμενων από υπηρεσίες αναμετάδοσης με τη χρήση τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV), δορυφορικής μετάδοσης, επίγειων ψηφιακών, κινητών δικτύων, είτε μέσω του διαδικτύου. Η οδηγία εφαρμόζει έναν απλουστευμένο μηχανισμό εκκαθάρισης δικαιωμάτων —το σύστημα υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης— σε υπηρεσίες αναμετάδοσης παρεχόμενες με μέσα πλην της καλωδιακής αναμετάδοσης (π.χ. μέσω διαδικτύου) και, ως εκ τούτου, καθιστά ευκολότερη τη διαδικασία αδειοδότησης που απαιτείται για την αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών από άλλα κράτη μέλη.
  • Ασφάλεια δικαίου για τις μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι αμείβονται επαρκώς όταν χρησιμοποιούνται τα έργα τους σε προγράμματα που μεταδίδονται μέσω απευθείας διαβίβασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

STATEMENT/19/1888

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar