Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets afstemning om nye regler, der gør det lettere at få adgang til onlineradio- og -TV-indhold på tværs af grænserne

Strasbourg, den 28. marts 2019

Efter Europa-Parlamentets godkendelse af moderniserede ophavsretsregler tidligere på ugen har Parlamentet i dag godkendt endnu en vigtig retsakt for at tilpasse reglerne om ophavsret til den digitale tidsalder. Kommissionen glæder sig over, at der blev stemt for direktivet, der vil forenkle distributionen og retransmissionen af radio- og TV-programmer på tværs af grænserne.

Næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, og kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, udtaler i en fælles erklæring:

"Vi hilser Europa-Parlamentets godkendelse af direktivet om radio- og TV-programmer velkommen. Med dagens afstemning kan vi nu afslutte den modernisering af EU's regler om ophavsret, der blev lanceret i 2015, og vi er et skridt nærmere et fuldt velfungerende digitalt indre marked.

Radio- og TV-programmer er en vigtig kilde til information, kultur og underholdning for de europæiske borgere. De nye regler vil give bedre adgang til den slags programmer i hele EU, hvilket gavner den kulturelle mangfoldighed. Reglerne vil gøre det lettere for europæiske radio- og TV-selskaber at stille en stor del af deres radio- og TV-programmer til rådighed online i alle EU-landene, samtidig med at de sikrer, at ophavsmænd, forfattere og rettighedshavere får en passende betaling for anvendelsen af deres indhold.

De nye regler vil være særligt relevante for de 41 % af europæerne, som ser TV på nettet, men også for de sproglige mindretal samt de 20 millioner EU-borgere, der bor i et andet EU-land.

Vi kan nu afslutte det bredere initiativ, der går på at tilpasse EU's regler om ophavsret til den digitale tidsalder. Det gør vi med reglerne om portabilitet, som gør det muligt for europæerne at tage deres onlineabonnementer med på rejser, med Marrakeshtraktaten, der giver bedre adgang til bøger for blinde og synshæmmede, og med det nye direktiv om ophavsret, som har til formål at skabe konkrete fordele for borgerne, alle de kreative sektorer og pressen."

 

De næste skridt

Den tekst, som Europa-Parlamentet har vedtaget i dag, skal godkendes formelt af Rådet for Den Europæiske Union. Når først de nye regler er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, har medlemsstaterne 24 måneder til at gennemføre dem i deres nationale lovgivning.

 

Baggrund

Europa-Kommissionen fremsatte i september 2016 forslag til en forordning, der skal gøre det lettere at udstede licensrettigheder til visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner af radio- og TV-programmer Som en del af den politiske aftale, der blev indgået den 13. december 2018, blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om at omdanne den foreslåede forordning til et direktiv.

Dette direktiv supplerer de regler, der er fastsat i det eksisterende satellit- og kabeldirektiv (direktiv 93/83/EØF), som i forvejen fremmer programudsendelser via satellit på tværs af grænserne og retransmission af radio- og TV-programmer via kabel fra andre EU-lande.

Reglerne for radio- og TV-selskabers onlinetransmissioner vil gælde for alle radioprogrammer og for visse TV-programmer (nyhedsprogrammer og programmer om den aktuelle situation og fuldt ud selvfinansierede egenproduktioner).

De nye regler vil give:

  • nye muligheder for, at radio- og TV-selskaberne gennem princippet om oprindelseslandet, der vil gøre det nemmere at udstede licensrettigheder, kan stille visse programmer til rådighed på deres onlinetjenester på tværs af grænserne (tjenesterne omfatter simulcasttjenester, catch-up-tjenester og andre tjenester, der supplerer den primære udsendelse, såsom forhåndsvisninger)
  • et større udvalg af radio- og TV-programmer udbudt af retransmissionstjenester via IPTV, satellit, digitale jordbaserede net, mobilnet eller internettet. Direktivet anvender en mekanisme, der skal gøre clearingen af rettigheder lettere — systemet med obligatorisk kollektiv forvaltning — på retransmissionstjenester, der udbydes på anden vis end via kabel (f.eks. via internettet), hvilket gør det lettere at opnå tilladelser til at retransmittere radio- og TV-kanaler fra andre EU-lande
  • retssikkerhed for transmissioner af radio- og TV-programmer gennem direkte input, så det sikres, at rettighedshaverne modtager en passende betaling, når deres værker anvendes i programmer, der transmitteres via direkte input.

 

Yderligere oplysninger

STATEMENT/19/1888

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar