Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Komise uvítala odhlasování nových pravidel usnadňujících online přístup k televiznímu a rozhlasovému obsahu ze zahraničí

Štrasburk 28. března 2019

Poté, co již Evropský parlament tento týden schválil modernizované předpisy o autorském právu, odhlasovali dnes europoslanci další zásadní právní předpis, jež přizpůsobí pravidla v této oblasti potřebám digitální společnosti. Nová směrnice by měla zjednodušit přeshraniční distribuci a přenos televizních a rozhlasových pořadů.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip a eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová vydali toto společné prohlášení:

Vítáme schválení směrnice o televizních a rozhlasových programech Evropským parlamentem. Dnešním hlasováním se nám podařilo dokončit modernizaci evropských předpisů v oblasti autorského práva, jež byla zahájena v roce 2015. Zase jsme se tak o krok přiblížili k dokončení jednotného digitálního trhu.

Rozhlasové a televizní programy jsou pro evropské občany zásadním zdrojem informací, kultury a zábavy. Nové předpisy umožní lepší dostupnost těchto programům v celé Unii, a to ve prospěch kulturní rozmanitosti. Usnadní evropským provozovatelům situaci tím, že budou moci dát velkou část svých televizních a rozhlasových pořadů k dispozici online ve všech zemích EU. Zároveň však zajistí, aby tvůrci, autoři a nositelé práv byli za užití jejich obsahu přiměřeně odměněni.

Nové předpisy mají zvláštní význam nejen pro 41 % Evropanů, kteří sledují televizní vysílání na internetu, ale i pro jazykové menšiny a 20 milionů občanů, kteří žijí v rámci Unie v jiné zemi, než odkud pocházejí.

Spolu s předpisy o přenositelnosti, které Evropanům umožňují cestovat s jejich online předplatným, Marrákešskou smlouvou, která usnadňuje přístup ke knihám nevidomým a zrakově postiženým osobám, a také s novou směrnicí o autorských právech, která má přinést hmatatelné výhody občanům, tvůrčímu odvětví a tisku, jsme tak dokončili širší iniciativu, jejímž účelem bylo přizpůsobit evropské předpisy v oblasti autorského práva potřebám digitální společnosti.

 

Další kroky

Text, který dnes Evropský parlament přijal, musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 24 měsíců na provedení směrnice ve svých vnitrostátních právních předpisech.

 

Souvislosti

září 2016 předložila Evropská komise návrh nařízení, který měl v rámci strategie pro jednotný digitální trh usnadnit udělování licencí na některá online vysílání vysílacích společností a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů. V rámci politické dohody dosažené 13. prosince 2018 se spolutvůrci právních předpisů EU dohodli na změně navrhovaného nařízení na směrnici.

Směrnice doplňuje stávající směrnici o družicovém vysílání a kabelovém přenosu (směrnice 93/83/EHS), která již usnadňuje přeshraniční satelitní vysílání a kabelový přenos televizních a rozhlasových pořadů z jiných členských států.

Pravidla týkající se online přenosu vysílání se budou vztahovat na všechny rozhlasové pořady a na některé televizní pořady (zpravodajské a publicistické pořady a na vlastní produkci provozovatelů vysílání).

Přínosy nových pravidel:

  • nové příležitosti pro provozovatele vysílání – tzv. zásada země původu usnadní udělování licencí k právům a umožní, aby byly určité pořady z online služeb k dispozici i v zahraničí (jedná se o souběžné vysílání, možnost zpětného zhlédnutí pořadu z archivu a další služby doplňující hlavní vysílání, například vysílání upoutávek)
  • širší výběr rozhlasových a televizních pořadů nabízených prostřednictvím televize přes internetový protokol (IPTV) nebo přes satelitní, digitální pozemní a mobilní sítě či přes internet (Směrnice uplatňuje zjednodušený mechanismus udělování práv – tzv. systém povinné kolektivní správy – u služeb přenosu vysílání poskytovaného jinými prostředky, než je kabel (např. přes internet), což usnadňuje získání povolení, které je nezbytné k vysílání rozhlasových a televizních stanic v jiných členských státech.)
  • právní jistota při přímém přenosu rozhlasových a televizních pořadů – nositelé práv tak budou odpovídajícím způsobem odměněni, jsou-li jejich díla v tomto typu pořadu použita.

 

Další informace

STATEMENT/19/1888

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar