Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Ključna sporočila tristranskega socialnega vrha

Bruselj, 20. marca 2019

Skupna izjava predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja, romunske predsednice vlade Viorice Dăncile, generalnega sekretarja Evropske konfederacije sindikatov Luce Visentinija in predsednika BusinessEurope Pierra Gattaza.

Glavna tema tristranskega socialnega vrha je bila „Za močnejšo, enotnejšo in v prihodnost usmerjeno Evropo“. Razprave so bile osredotočene na tri podteme:

· 50 let mobilnosti delovne sile – kako čim bolje izkoristiti prosti pretok delavcev za dobro delovanje trgov dela;

· zagotavljanje naložb v bolj poglobljen in pravičnejši enotni trg;

· oblikovanje novih oblik dela na podlagi novega začetka za socialni dialog

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je poudaril: „V zadnjih štirih letih smo socialne prednostne naloge vrnili tja, kamor spadajo – v središče evropske agende. Ustvarjenih je bilo 12 milijonov delovnih mest. Stopnja zaposlenosti je najvišja doslej, brezposelnost pa najnižja od začetka tega stoletja. Z razglasitvijo evropskega stebra socialnih pravic je zdaj dosežen dogovor o 25 pobudah na socialnem področju, ki jih je predlagala Komisija. Napoteni delavci bodo za enako delo prejemali enako plačilo. Staršem in oskrbovalcem bodo na voljo nove možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Milijoni delavcev in delavk bodo bolje obveščeni o svojih pravicah in socialni zaščiti ter bolje zaščiteni pred rakotvornimi kemikalijami. Vzpostavlja se tudi Evropski organ za delo. Vse pozivam, naj gradijo na tem napredku ter v naslednjih mesecih in letih še okrepijo socialno Evropo.“

Romunska predsednica vlade Viorica Dăncilă je v vlogi voditeljice države članice, ki trenutno predseduje Svetu, poudarila: „Romunsko predsedstvo Sveta EU se osredotoča na kohezijo kot skupno evropsko vrednoto, ki skrbi za varno, dinamično in močno Unijo v nenehno spreminjajočem se mednarodnem okolju, polnem izzivov. Predsedstvo si prizadeva za zaščito pravic evropskih državljank in državljanov ob hkratnem podpiranju poslovnega okolja. Naše gospodarstvo in družbo v naslednjem desetletju čakajo korenite spremembe, ki jih bosta spodbudila digitalizacija in razogljičenje. Te spremembe bodo prinesle bistvene izzive in priložnosti za prihodnost Evrope, njeno notranjo povezanost in krepitev njenega položaja na svetovnem prizorišču. V zvezi s tem se moramo osredotočiti na dobro usmerjene naložbe ter stalen razvoj in prilagajanje usposobljenosti delavcev in delavk. Mobilnost delovne sile kot eno od temeljnih svoboščin Unije morajo spremljati jasni mehanizmi, ki podpirajo evropski socialni model. Tovrstne reforme morajo vključevati evropske socialne partnerje. Današnji vrh je odražal zapletenost izzivov, s katerimi se mora soočiti naša Unija, po drugi strani pa je poudaril pripravljenost vseh deležnikov, da s skupnimi močmi poskrbijo za uspešno prihodnost Evrope.“

Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) Luca Visentini je izjavil: „EU ne zagotavlja, da bi delo jamčilo dostojno življenje. Nujno moramo poskrbeti, da bo naša celina delavcem in delavkam zagotavljala boljše življenjske in delovne pogoje. Rešitev je v več javnih in zasebnih naložbah, pravi industrijski politiki, progresivnem in pravičnem obdavčevanju brez obsežnih davčnih utaj in izogibanja davkom ter omogočanju pogajanj med delodajalci in sindikati za dvig plač, povečanje produktivnosti in odpravo neenakosti v vseh državah članicah. S tem je povezana tudi potreba po proaktivnem upravljanju digitalne preobrazbe in razogljičenja našega gospodarstva, s katerim bomo zagotovili, da bodo vključene vse regije in nihče ne bo zapostavljen.“

Predsednik BusinessEurope Pierre Gattaz, ki je zastopal delodajalce (BusinessEurope, CEEP, UEAPME), je izjavil: „EU zaostaja, kar zadeva njene zmožnosti za razvoj podjetij, ki bi bila vodilna na svetovni ravni. Okrevanje se upočasnjuje. Nujno moramo poskrbeti, da Evropa postane boljši kraj za ustanavljanje podjetij in širitev poslovanja. Z učinkovitimi storitvami splošnega pomena moramo ustvariti ugodno okolje za podjetja , da bi spodbudili več zasebnih in javnih naložb. Za to so potrebne nacionalne reforme za povečanje rasti in zaposlovanja, večja produktivnost, bolj strateška industrijska politika, vključitev MSP v evropske in svetovne vrednostne verige ter ukrepi za dokončno vzpostavitev enotnega trga. Prav tako je treba podpirati digitalno preobrazbo našega gospodarstva ter spodbujati inovacije in naložbe v razvoj spretnosti, saj je to bistveno za trajnostno in vključujočo rast v prihodnosti.“ 

Ozadje

Tristranski socialni vrh poteka dvakrat na leto, pred spomladanskim in jesenskim zasedanjem Evropskega sveta. Je priložnost za konstruktivno izmenjavo mnenj med predstavniki evropskih združenj delavcev in delodajalcev, Evropsko komisijo, Evropskim svetom, voditelji in voditeljicami držav ali vlad EU ter ministri in ministricami za zaposlovanje in socialne zadeve iz držav članic, ki trenutno predsedujejo Svetu EU oziroma bodo ta položaj zasedale v prihodnje.

Več informacij o tokratnem tristranskem socialnem vrhu je na voljo tukaj.

STATEMENT/19/1752

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar