Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Komisia víta dohodu o cezhraničnej mobilite spoločností

Strasburg 13. marec 2019

Európsky parlament a členské štáty dnes dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách, vďaka ktorým sa uľahčí zlučovanie, splynutie, rozdeľovanie alebo sťahovanie spoločností na jednotnom trhu a súčasne sa poskytnú silné záruky.

Tieto pravidlá zvýšia konkurencieschopnosť spoločností a zjednodušia ich rast v celej EÚ. Pravidlá okrem toho zahŕňajú aj silné záruky pre zamestnancov, menšinových akcionárov a veriteľov a zaručujú, že sa tieto cezhraničné operácie nebudú môcť využívať na podvodné účely či inak zneužívať. 

Prvý podpredseda Frans Timmermans a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedli: „Náš jednotný trh EÚ ponúka spoločnostiam mnoho príležitostí na mobilitu a rast. Spoločnosti ich však doteraz v praxi nedokázali naplno využiť. Nové pravidlá týkajúce sa cezhraničnej mobility zabezpečia jasné postupy pre spoločnosti, čo im umožní znížiť náklady a ušetriť čas. Podnikatelia si budú môcť vybrať, kde budú podnikať a ako rozšíria svoje podnikanie alebo ho reorganizujú. Novými pravidlami sa zároveň zavedú silné záruky ochrany práv zamestnancov a po prvý raz aj záruky proti využívaniu operácií na podvodné účely či inému zneužívaniu.“

Spoločnosti tak budú môcť využívať komplexný súbor európskych pravidiel, ktoré uľahčia sťahovanie z jedného členského štátu do druhého alebo rozdelenie do viacerých subjektov na cezhraničnom základe.

Nové pravidlá zároveň vnútroštátnym orgánom umožnia, aby zastavili cezhraničnú operáciu v prípade, že ide o podvod alebo zneužitie, ktoré má za následok alebo sleduje vyhýbanie sa právnym predpisom členských štátov alebo EÚ, resp. ich obchádzanie, alebo inú trestnú činnosť.

Zamestnanci, najmä pokiaľ ide o ich práva na informácie, porady a účasť na spolurozhodovaní, ako aj menšinoví akcionári a veritelia získajú silné záruky na ochranu svojich práv počas cezhraničných operácií. V porovnaní so súčasnou situáciou s rozdrobenými pravidlami a nedostatkom právnej istoty sa tým podstatne zlepší ochrana uvedených zainteresovaných strán.

Ďalšie kroky

Túto predbežnú dohodu musia teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. 

Súvislosti

Pozmeňovací návrh k smernici týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností, ktorý je zameraný na cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia, je súčasťou balíka návrhov v oblasti práva obchodných spoločností Európskej komisie z apríla 2018.

Ďalšie informácie

Informácie o balíku návrhov v oblasti práva obchodných spoločností.

Dohoda o ďalšej časti balíka návrhov v oblasti práva obchodných spoločností o digitalizácii obchodného práva už bola dosiahnutá 5. februára – pozri vyhlásenie.

 

 

 

 

 

STATEMENT/19/1608

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar