Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Kommissionen hilser aftale om selskabers mobilitet på tværs af grænser velkommen

Strasbourg, den 13. marts 2019

Europa-Parlamentet og medlemsstaterne nåede i dag frem til en foreløbig aftale om nye regler, som skal gøre det lettere at flytte, fusionere eller spalte selskaber på tværs af grænserne, samtidig med at den giver gode garantier.

De nye regler vil gøre selskaberne mere konkurrencedygtige og gøre det lettere at ekspandere i EU. De omfatter stærke garantier for medarbejdere, mindretalsaktionærer og kreditorer og sikrer, at transaktioner på tværs af grænser ikke kan benyttes til svigagtigt og føre til misbrug. 

Førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder Věra Jourová udtaler: "EU's indre marked giver masser af mulighed for at flytte og udvide selskaber. Indtil videre har man i selskaberne dog ikke kunnet udnytte disse muligheder fuldt ud i praksis. De nye regler om mobilitet på tværs af grænser vil give selskaberne klare procedurer, hvilket reducerer omkostningerne og sparer tid. Erhvervsfolk vil kunne vælge, hvor de vil drive virksomhed, eller hvordan de vil omorganisere deres virksomhed. Samtidig vil der med de nye regler blive indført stærke garantier, som skal beskytte arbejdstagerens rettigheder og for første gang forhindre, at transaktioner sker med henblik på svig eller misbrug."

Takket være et omfattende europæisk regelsæt kan selskaberne dermed flyttes fra en medlemsstat til en anden eller spaltes i flere enheder på tværs af grænser.

Samtidig betyder de nye regler, at de nationale myndigheder kan stoppe en grænseoverskridende transaktion i tilfælde af svig eller misbrug, som fører til eller har til formål at føre til unddragelse eller omgåelse af national ret eller EU-ret, eller som tjener kriminelle formål.

Arbejdstagere vil nyde godt af stærke garantier, især hvad angår retten til information, konsultationsretten og retten til andel i overskuddet. Også minoritetsaktionærer og kreditorer nyder godt af stærke garantier, som beskytter deres rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Derved forbedres beskyttelsen af disse parter væsentligt sammenlignet med den aktuelle situation, hvor reglerne er usammenhængende, og der ikke er den fornødne retssikkerhed.

De næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu godkendes formelt af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. 

Baggrund

Ændringen af direktivet om visse aspekter af selskabsretten for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger er led i den pakke om selskabsret , som Europa-Kommissionen foreslog i april 2018.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om pakken om selskabsret findes her.

Der blev allerede den 5. februar opnået enighed om anden del af pakken om selskabsret, som vedrører digitalisering af selskabsretten — se erklæring

 

 

 

 

 

STATEMENT/19/1608

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar