Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Комисията приветства споразумението за трансграничната мобилност на дружествата

Страсбург, 13 март 2019 r.

Европейският парламент и държавите членки днес постигнаха предварително споразумение за нови правила, улесняващи сливането, разделянето и преместването на дружества в рамките на единния пазар, като същевременно се предвиждат солидни гаранции.

Тези правила ще позволят на предприятията да станат по-конкурентоспособни и да разширяват лесно дейността си в ЕС. Те ще включват солидни гаранции за работниците и служителите, миноритарните акционери и кредиторите и ще гарантират, че с тези трансгранични операции не може да се злоупотребява или да се извършат измами. 

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добавиха: Нашият единен пазар на ЕС предлага множество възможности за предприятията да се местят и разрастват. Досега обаче дружествата на практика не бяха в състояние да се възползват максимално от тях. С новите правила относно трансграничната мобилност ще се въведат ясни процедури за дружествата, които ще намалят разходите си и ще спестят време. Предприемачите ще могат да избират къде да извършват стопанска дейност, както и по какъв начин да разширяват или реорганизират своята дейност. В същото време новите правила ще въведат солидни гаранции за защита на правата на работниците и, за първи път, за предотвратяване на операции, извършвани с цел измами или злоупотреби.

Това ще позволи на дружествата да се възползват от широк набор от европейски разпоредби, позволяващи им да се преместват от една държава членка в друга или да се разделят на повече предприятия на трансгранична основа.

В същото време новите правила ще позволят на националните власти да спират трансгранични операции в случаи на измама или злоупотреба, водещи до избягване на плащането на данъци или заобикаляне на националното или съюзното законодателство, или за криминални цели.

Служителите, особено що се отнася до тяхното право да бъдат информирани, консултирани и да участват, както и миноритарните акционери и кредиторите ще имат полза от солидните гаранции за защита на техните права при трансгранични операции. В сравнение с настоящата ситуация, характеризираща се с разпокъсаната нормативна уредба и липса на правна сигурност, новите разпоредби ще подобрят значително защитата на тези заинтересовани страни.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка, постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета на ЕС. 

Контекст

Изменението на Директивата относно някои аспекти на дружественото право по отношение на трансграничните преобразувания, сливания и разделяния е част от пакет от мерки в областта на дружественото право, предложен от Европейската комисия през април 2018 г.

За повече информация

Цялата информация относно пакета от мерки в областта на дружественото право може да бъде намерена тук.

Другата част от пакета в областта на дружественото право относно цифровизацията на дружественото право вече бе договорена на 5 февруари — вж. изявление

 

 

 

 

 

STATEMENT/19/1608

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar