Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Izjava Evropske komisije ob mednarodnem dnevu žena 2019

Bruselj, 7. marca 2019

„Enakost je osrednja vrednota Evropske unije in načelo, za katerega se bomo še naprej borili. Enakost žensk in moških pri tem ni izjema.

Evropa v svetovnem merilu sodi med območja, kjer so dekleta in ženske najbolj varne in najbliže enakosti. Število zaposlenih žensk je v EU doseglo najvišjo raven doslej. Vse več žensk je na vplivnih položajih. Na to smo lahko ponosni.

Vendar to še ne pomeni, da smo dosegli cilj ali da je to, kar smo dosegli, samoumevno. Tudi v Evropi se mnoge ženske v vsakodnevnem življenju še vedno soočajo z izzivi, neenakostjo in grožnjami, zlorabami in nadlegovanjem, nižjimi plačami ter slabšimi možnostmi za zaposlitev in poklicno pot. To pa je nesprejemljivo.

Še zlasti zaskrbljujoča je prizanesljivost do seksističnega sovražnega govora, predvsem na spletu, a tudi v javnem diskurzu. Besede so pomembne in lahko vodijo k dejanjem. Lahko so prvi korak k neenakemu obravnavanju ali celo fizičnemu nasilju. Vse države članice EU pozivamo, naj do sovražnega govora ter vseh oblik nasilja nad ženskami in diskriminacije žensk zavzamejo držo ničelne tolerance.

Veliko preostalih pojavov neenakosti je povezanih s položajem žensk na delovnem mestu. Nova pravila EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja bodo omogočila, da se zaposli več žensk, saj bodo družine resnično lahko izbirale, kako naj si organizirajo poklicno in zasebno življenje. Zaposlenim ženskam in moškim bo dana možnost za enakopravno delitev obveznosti oskrbe za otroke in sorodnike. Tako bodo ženske imele več priložnosti, da najdejo zaposlitev, ki ustreza njihovi stopnji izobrazbe in ambicijam. Sprostitev tega potenciala bi bila najboljša gospodarska spodbuda, ki bi jo lahko ponudili za okrepitev naših gospodarstev.

Ženske so še vedno premalo zastopane v politiki. Želimo, da bi bile na prihodnjih volitvah v Evropski parlament ženske po vsej EU bolj prisotne, ne le kot volivke, temveč tudi kot uspešne kandidatke. Komisija poziva tudi druge institucije EU k večji zastopanosti žensk na najvišji ravni, tudi na ravni komisarjev. Komisija daje zgled: danes imamo devet komisark in skoraj 40 % naših vodstvenih položajev je v rokah žensk.

Enakost spolov je tudi v središču našega stalnega sodelovanja s partnerskimi državami po vsem svetu. EU si prizadeva za pospešitev prizadevanj za enakost spolov na različnih področjih svojega zunanjega delovanja, kar je eden od načinov za izvajanje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj. Po vsem svetu se še naprej odločno zavzemamo za izvajanje ukrepov za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti, tudi tistimi, ki jih je prizadela vojna, revščina ali razseljevanje, na primer v okviru pobude Spotlight, ki jo uresničujemo skupaj z Združenimi narodi. Zavezujemo se, da bomo vsem ženskam in dekletom omogočili enak dostop do zdravstvenih storitev, izobraževanja in ekonomskega opolnomočenja ter priložnosti, da se same odločajo o lastni prihodnosti. Nikoli se ne bomo nehali boriti za resnično enakost za vse znotraj in zunaj Evropske unije in skrbeli bomo, da doseženega ne izgubimo.“

Ozadje

Po zaslugi pred kratkim dogovorjene direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja bodo imeli očetje po vsej EU ob rojstvu otroka pravico do vsaj desetih prostih dni. Starševski dopust bo postal individualna pravica za matere in očete, saj prenos štirih mesecev dopusta na drugega starša ne bo več mogoč, kar bo tudi za moške pomenilo močno spodbudo, da to možnost izkoristijo. Po vsej EU bodo ženske in moški lahko dobili pet dni oskrbovalskega dopusta na leto za nego bolnega sorodnika, ki je od njih odvisen.

Ob tem, da si prizadeva, da bi se vse te pobude uspešno izvajale, Komisija tudi sama daje zgled. Predsednik Jean-Claude Juncker se je na začetku tega mandata zavezal, da bo do 1. novembra 2019 vsaj 40 % vodstvenih položajev v Komisiji v rokah žensk. Po zaslugi številnih ukrepov, ki so bili od tedaj uvedeni, se uspešno približujemo cilju, saj so ženske 1. februarja 2019 predstavljale 39,6 % vodilnih delavcev in delavk v Komisiji.

Evropska komisija spodbuja učinkovit dostop do pravnega varstva in uresničevanja pravic za ženske in dekleta, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi, kot je opisano v drugem poročilu Evropske komisije o napredku. Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je v sodelovanju s Komisijo ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi objavil praktične smernice o izvajanju direktive o boju proti trgovini z ljudmi na način, ki upošteva različnost spolov.

Kohezijska politika EU neposredno podpira enakost spolov s podporo za poslovanje, namenjeno podjetnicam, ter izboljševanjem kakovosti in dostopnosti otroškega varstva. V obdobju 2014–2020 je bilo za infrastrukturo za predšolsko vzgojo in varstvo predvidenih 1,23 milijarde evrov.

V Evropi potrebujemo več znanstvenic. Evropska komisija v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 podpira raziskovalne organizacije in univerze, da vzpostavijo načrte za enakost spolov. Tako naj bi se izboljšali pogoji za znanstvenice, da bi se lažje odločale za delo v raziskavah in inovacijah.

Pobuda „Ženske v prometu – platforma EU za spremembe“ krepi zaposlovanje žensk in enake možnosti v prometnem sektorju pri vseh načinih prevoza ter omogoča izmenjavo dobrih praks.

Komisija je danes objavila poročilo „She Figures, v katerem spremlja stopnjo napredka pri doseganju enakosti spolov na področju raziskav in inovacij v Evropski uniji. Poročilo kaže, da se v Evropi beleži rahla rast števila žensk, ki gradijo kariero kot raziskovalke. Vendar jih je še vedno bistveno premalo in njihov potencial danes ni v celoti priznan in cenjen.

Evropska komisija spodbuja in opolnomoča ženske, da v digitalni dobi prevzamejo dejavnejšo vlogo, in sicer s številnimi pobudami, kot sta na primer kampanja „brez ženske ni panela“ in enakost spolov v programu Ustvarjalna Evropa MEDIA. Udeležba žensk v tehnologiji bo tudi spodbudila gospodarstvo in omogočila njihovo polno udejstvovanje v družbi.

EU postavlja enakost spolov v središče svojega zunanjega delovanja v številnih večstranskih in regionalnih partnerstvih. V okviru skupine G7 sta EU in Kanada septembra 2018 soorganizirali prvo srečanje ministric za zunanje zadeve, na katerem je bila sprejeta zaveza, da se vzpostavi mreža vlad in organizacij civilne družbe za nadaljnji razvoj enakosti spolov ter pravic deklet in žensk ter za izvajanje obstoječih zavez.

Pobuda Spotlight, ki jo je Evropska komisija zasnovala skupaj z Organizacijo združenih narodov, obravnava nasilje na podlagi spola na svetovni ravni. V teku je več programov za posamezne države, tudi v Latinski Ameriki in pacifiški regiji. Programi za posamezne afriške države naj bi se začeli izvajati kmalu.

V okviru regionalnega dialoga Unije za Sredozemlje o opolnomočenju žensk je bil vzpostavljen mehanizem za spremljanje napredka držav članic Unije za Sredozemlje pri doseganju enakosti spolov. Poleg tega je bila nedavno podpisana pogodba o 3,24 milijona evrov nepovratnih sredstev z evro-sredozemsko feministično pobudo za začetek regionalne kampanje za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti v državah južnega sosedstva ter za preprečevanje tega nasilja. V okviru skrbniškega sklada EU za odziv na krizo v Siriji sta se lani začeli izvajati pomembni pobudi za okrepitev odpornosti žensk iz Sirije in gostiteljskih skupnosti v Iraku, Jordaniji in Turčiji ter za okrepitev dostopa do zaščite, udeležbe in storitev za begunke, notranje razseljene osebe in gostiteljske skupnosti.

Več informacij

Pobuda Spotlight: ukrepi EU za ženske

Indeks enakosti spolov EIGE

Informativni pregled: Leto osredotočenega ukrepanja za odpravo nasilja nad ženskami (na voljo tudi v brošuri, ki jo je mogoče natisniti)

Javno posvetovanje o pravilih EU za izvajanje načela Pogodbe o enakem plačilu – poteka do 5. aprila 2019

Razpis za zbiranje predlogov za preprečevanje nasilja na podlagi spola in nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter boj proti takemu nasilju – odprt do 19. junija 2019

Zbiranje podatkov o trgovini z ljudmi v EU za leto 2018

STATEMENT/19/1494

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar