Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2019

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019

«Η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αρχή για την οποία θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν αποτελεί εξαίρεση.

η Ευρώπη συγκαταλέγεται μεταξύ των τόπων που προσφέρουν στις γυναίκες τον μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως. Ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην ΕΕ. Όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σήμερα σε θέσεις εξουσίας. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο στόχος έχει ήδη εκπληρωθεί, ούτε ότι αυτά τα επιτεύγματα πρέπει να θεωρηθούν δεδομένα. Υπάρχουν και στην Ευρώπη πολλές γυναίκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, ανισότητες και απειλές στην καθημερινή τους ζωή: κακοποίηση και παρενόχληση, χαμηλότερες αποδοχές, λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η γενίκευση της σεξιστικής ρητορικής μίσους, ιδίως στο διαδίκτυο, αλλά και στον δημόσιο διάλογο. Οι λέξεις έχουν σημασία και μπορούν να οδηγήσουν σε πράξεις. Μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς την άνιση μεταχείριση, ακόμη και τη σωματική βία. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν μηδενική ανοχή απέναντι στη ρητορική μίσους και σε όλες τις μορφές βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών.

Πολλές από τις εναπομένουσες ανισότητες συνδέονται με τη θέση της γυναίκας στην εργασία. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού των γυναικών στην εργασία, καθώς παρέχουν στις οικογένειες πραγματικές επιλογές όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της επαγγελματικής και ιδιωτικής τους ζωής. Η οδηγία θα δημιουργήσει ευκαιρίες ώστε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να κατανέμουν σε ισότιμη βάση μεταξύ τους τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών και των συγγενών. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν οι ευκαιρίες των γυναικών να βρίσκουν θέσεις εργασίας που αντικατοπτρίζουν το επίπεδο εκπαίδευσής τους και τις φιλοδοξίες τους. Η απελευθέρωση αυτού του δυναμικού θα ήταν η καλύτερη οικονομική ώθηση που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε για την τόνωση των οικονομιών μας.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική. Στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, σε όλη την ΕΕ, δεν θα επιθυμούσαμε απλά να συμμετέχουν στην ψηφοφορία περισσότερες γυναίκες, αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν. Η Επιτροπή ζητά επίσης μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στο ανώτατο επίπεδο όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε θέσεις επιτρόπων. Η παρούσα Επιτροπή δίνει το παράδειγμα: σήμερα υπάρχουν 9 γυναίκες επίτροποι, ενώ οι γυναίκες εκπροσωπούν σχεδόν το 40 % των διευθυντικών μας στελεχών.

Η ισότητα των φύλων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της συνεχούς συνεργασίας μας με τις χώρες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ δραστηριοποιείται προκειμένου να επιταχύνει τις προσπάθειες για την ισότητα των φύλων στους διάφορους τομείς της εξωτερικής της δράσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούμε να είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιούμε δράσεις για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων, όσων βιώνουν πολέμους, φτώχεια ή εκτοπισμό, για παράδειγμα μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας μας «Spotlight» από κοινού με τον ΟΗΕ. Έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση και στην οικονομική χειραφέτηση, καθώς και τις ευκαιρίες για να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για πραγματική ισότητα για όλους τους πολίτες, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί δεν θα αναστραφεί.»

Ιστορικό

Σε ολόκληρη την ΕΕ, χάρη στην οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που εκδόθηκε πρόσφατα, ο πατέρας θα έχει δικαίωμα να λάβει άδεια τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών κατά τη γέννηση του παιδιού του. Η γονική άδεια γίνεται επίσης ατομικό δικαίωμα της μητέρας και του πατέρα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης των τεσσάρων μηνών στον άλλο γονέα, ώστε να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους άντρες να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Σε ολόκληρη την ΕΕ, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα μπορούν να χρησιμοποιούν «άδεια φροντίδας» πέντε ημερών τον χρόνο, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενου συγγενούς.

Η Επιτροπή, με το έργο της για την υλοποίηση όλων αυτών των πρωτοβουλιών, δίνει το παράδειγμα. Κατά την έναρξη της τρέχουσας θητείας ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεσμεύτηκε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στη διοίκηση της Επιτροπής σε τουλάχιστον 40 % έως την 1η Νοεμβρίου 2019. Χάρη σε μια σειρά μέτρων που θεσπίστηκαν έκτοτε, είμαστε σε καλό δρόμο, καθώς, την 1η Φεβρουαρίου 2019, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 39,6 % του συνόλου των διευθυντικών στελεχών της Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως περιγράφεται στη δεύτερη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε συνεργασία με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε, με την ευκαιρία της Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, πρακτικές οδηγίες προς τους επαγγελματίες, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με βάση το φύλο.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στηρίζει άμεσα την ισότητα των φύλων μέσω της υποστήριξης επιχειρήσεων για τις γυναίκες επιχειρηματίες και της βελτίωσης της ποιότητας και της πρόσβασης στην παιδική μέριμνα. Για την περίοδο 2014-2020, έχει προγραμματιστεί η διάθεση 1,23 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες γυναίκες στον χώρο των επιστημών. Μέσω του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια με σκοπό την κατάρτιση σχεδίων για την ισότητα των φύλων. Τα σχέδια αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ώστε περισσότερες γυναίκες επιστήμονες να εργάζονται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Η πλατφόρμα «Γυναίκες στις μεταφορές — Ενωσιακή πλατφόρμα αλλαγής» ενισχύει την απασχόληση των γυναικών και τις ίσες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και ταυτόχρονα χρησιμεύει για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση « She Figures», η οποία παρακολουθεί το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των γυναικών με σταδιοδρομία στην έρευνα αυξάνεται με βραδείς ρυθμούς στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά, ενώ σήμερα το δυναμικό τους δεν αναγνωρίζεται πλήρως και δεν αποτιμάται πλήρως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει και ισχυροποιεί τις γυναίκες ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην ψηφιακή εποχή μέσω πολλών πρωτοβουλιών, όπως η εκστρατεία «Κανένα πάνελ χωρίς γυναίκα» και η ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA». Η συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο της τεχνολογίας θα δώσει επίσης ώθηση στην οικονομία και δυνατότητα πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία.

Η ΕΕ τοποθετεί την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο της εξωτερικής της δράσης μέσω πολλαπλών εταιρικών σχέσεων με πολυμερείς και περιφερειακούς εταίρους. Στο πλαίσιο της G7, τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΕΕ και ο Καναδάς συνδιοργάνωσαν την πρώτη σύνοδο γυναικών υπουργών Εξωτερικών, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο κυβερνήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών, και να εργαστούν για την υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων.

Η δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Spotlight» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη εστιάζεται στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν ήδη δρομολογηθεί διάφορα προγράμματα ανά χώρα, μεταξύ άλλων στη Λατινική Αμερική και στην περιοχή του Ειρηνικού. Στην Αφρική, αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν προγράμματα ανά χώρα.

Ο περιφερειακός διάλογος της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) σχετικά με τη χειραφέτηση των γυναικών δημιούργησε έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνουν τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, πρόσφατα υπογράφηκε σύμβαση επιχορήγησης ύψους 3,24 εκατ. ευρώ με τη φεμινιστική πρωτοβουλία της ευρωμεσογειακής περιοχής για τη διοργάνωση περιφερειακής εκστρατείας για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στις χώρες της νότιας γειτονίας. Στο πλαίσιο του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, πέρυσι δρομολογήθηκαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γυναικών της Συρίας και των κοινοτήτων υποδοχής στο Ιράκ, στην Ιορδανία και στην Τουρκία, καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην προστασία, τη συμμετοχή και τις υπηρεσίες για τις γυναίκες πρόσφυγες, τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και τις κοινότητες υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Spotlight: Δράση της ΕΕ για τις γυναίκες

Δείκτης ισότητας των φύλων του EIGE

Ενημερωτικό δελτίο: A Year of Focused Action to Stop Violence against Women (Ένα έτος δράσης εστιασμένης στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών) (διατίθεται και ως εκτυπώσιμο φυλλάδιο)

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την εφαρμογή της αρχής της «ίσης αμοιβής» της Συνθήκης — ανοικτή έως τις 5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών — ανοικτή έως τις 19 Ιουνίου 2019

Συλλογή δεδομένων 2018 για την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ

STATEMENT/19/1494

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar