Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Nyilatkozat a félretájékoztatás elleni gyakorlati kódexről: A Bizottság felkéri az online platformokat, hogy adjanak részletesebb tájékoztatást az elért eredményekről

Brüsszel, 2019. február 28.

Az Európai Bizottság ma közzétette a Facebook, a Google és a Twitter jelentéseit a félretájékoztatás elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásaikban 2019. januárjában általuk elért haladásról. E három online platformot, mint a félretájékoztatással szembeni gyakorlati kódex aláíróit arra kérte fel a Bizottság, hogy a 2019. májusi európai parlamenti választásokat megelőző időszakban havonta számoljanak be intézkedéseikről.

A Bizottság közelebbről olyan részletes információkat kért tőlük, amelyek alapján nyomon követhető, milyen haladást értek el a reklámok elhelyezésének ellenőrzése, a politikai hirdetések átláthatósága, a hamis felhasználói fiókok bezárása és az automatizált botok jelölésére szolgáló rendszerek ellenőrzése terén. Andrus Ansip a digitális egységes piacért felelős alelnök, Věra Jourová a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos, Julian King a biztonsági unióért felelős biztos, valamint Mariya Gabriel a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos együttes nyilatkozatban kijelentette:

„A gyakorlati kódexet aláíró online platformok a választások integritását támogató politikákat vezetnek be. Ezek közé tartoznak a következők: a reklámok elhelyezésének jobb ellenőrzése, a politikai hirdetések átláthatóságát biztosító eszközök és a szolgáltatásaikon tanúsított nem autentikus fellépések azonosítását és letiltását célzó intézkedések.

Azonban nagyobb előrelépésre van szükség az online platformok által a félretájékoztatás elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállalásokban. A platformok nem szolgáltattak elég adatot arra vonatkozóan, hogy valamennyi uniós tagállamban időben és elegendő forrás ráfordításával alkalmazzák az új politikákat és eszközöket. A jelentések túl kevés információval szolgálnak a már meghozott intézkedések tényleges eredményeire vonatkozóan.

A platformok végül nem azonosítottak olyan konkrét referenciamutatókat, amelyek révén lehetséges lenne az EU-ban elért haladás követése és mérése. A gyakorlati kódex aláírói eltérő színvonalú információkat nyújtottak jelentéseikben a vállalt kötelezettségek egyes területeiről. Ez világosan mutatja, hogy az összes aláírónak van még mit javítania a teljesítményén.

Az európai választások közeledtével márciusban megkezdődnek a választási kampányok. Arra buzdítjuk a platformokat, hogy gyorsítsák fel erőfeszítéseiket, mivel aggasztónak látjuk a helyzetet. Felszólítjuk a Facebookot, a Google-t és a Twittert, hogy az összes tagállamban aktívabban segítsék a 2019. májusi európai parlamenti választások integritásának biztosítását.

Arra is ösztönözzük a platformokat, hogy erősítsék meg a tényellenőrökkel és tudományos kutatókkal folytatott együttműködésüket a félretájékoztatási kampányok felderítésének, valamint az ellenőrzött tényeket bemutató tartalmak láthatóbbá és közismertebbé tételének érdekében.”

Az aláírók jelentéseinek főbb eredményei:

  • A Facebook jelentésében nem szerepelnek a reklámelhelyezések ellenőrzésére vonatkozó januári tevékenységének eredményei. A Facebook korábban bejelentette, hogy 2019. márciusában lesz elérhető a politikai és témaalapú hirdetések teljes EU-ra vonatkozó archívuma. A jelentés naprakész tájékoztatást nyújt harmadik országok EU-tagállamot célzó beavatkozásainak eseteiről, de nem tartalmazza azon hamis profilok számát, amelyeket kifejezetten az Európai Uniót célzó rossz szándékú tevékenységek miatt töröltek.
  • A Google szolgáltatott adatot az uniós reklámelhelyezések ellenőrzésének hatékonyabbá tételére vonatkozó januári lépéseiről, tagállamonkénti bontásban. Ugyanakkor a jelentésben foglalt mérőszámok nem eléggé konkrétak, és nem teszik egyértelművé, hogy a lépések milyen mértékben irányultak a félretájékoztatás kezelésére és milyen mértékben más helyzetekre (pl. megtévesztő reklámok ellen). A Google január 29-én új szabályt tett közzé a „választási hirdetésekre” vonatkozóan, és amint a hirdetők ilyen hirdetéseket kezdenek működtetni, közzé fogja tenni a politikai hirdetésekre vonatkozó átláthatósági jelentését. A Google nem nyújtott bizonyítékokat a szolgáltatásai integritására vonatkozó politikái januári végrehajtására vonatkozóan.
  • A Twitter nem foglalt a jelentésébe mérőszámokat a reklámelhelyezések ellenőrzésének javítására vonatkozó kötelezettségvállalására vonatkozóan. A politikai reklámok átláthatóságára vonatkozó döntést – ellentétben a januári végrehajtási jelentésében tett bejelentéssel – a Twitter elhalasztotta a februárra vonatkozó jelentésig. A szolgáltatások integritása tekintetében a Twitter a lehetséges külföldi műveletek összegyűjtésére szolgáló archívumát, amely nyilvánosan elérhető és kereshető, felhasználói fiókok öt új csoportjával egészítette ki, amelyek számos harmadik országbeli felhasználói fiókot tartalmaznak, de nem szolgáltatott az előrelépés mértékét mutató számszerű adatokat.

A következő lépések

A ma közzétett jelentések az online vállalatok 2019 januárjában meghozott intézkedéseit mutatják be. A februári intézkedéseket bemutató következő havi jelentést 2019 márciusában teszik közzé. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára annak ellenőrzését, hogy hatékony stratégiákat vezettek-e be annak érdekében, hogy a 2019. májusi európai választások közeledtével biztosítható legyen a választási folyamatok integritása.

A Bizottság 2019 végén átfogó értékelést fog adni a kódex alkalmazása első 12 hónapjáról. Amennyiben az eredmények nem bizonyulnak kielégítőnek, a Bizottság további intézkedéseket javasolhat, szabályozási jellegű intézkedéseket is ideértve.

Háttér-információk

A gyakorlati kódexnek való megfelelés nyomon követése az Európai Unió által tavaly decemberben elfogadott, félretájékoztatással szembeni cselekvési terv részét képezi, amelynek célja, hogy a félretájékoztatás veszélyeivel szembeni proaktív fellépés érdekében megerősítse a kapacitásokat, és megszilárdítsa a tagállamok és az uniós intézmények közötti együttműködést.

Az aláíró felek 2018 októberében önkéntes alapon elkötelezték magukat a gyakorlati kódex mellett. 2019 januárjában az Európai Bizottság közzétette a félretájékoztatás elleni gyakorlati kódex aláíró feleinek első jelentéseit. A kódex célja a Bizottság által 2018 áprilisában előterjesztett közleményben meghatározott célkitűzések megvalósítása. Ennek érdekében számos területre kiterjedően kötelezettségvállalásokat fogalmaz meg, amelyek öt fő téma köré csoportosulnak:

  • Az álhíreket terjesztő felhasználói fiókok és honlapok reklámbevételeinek elapasztása, továbbá a hirdető vállalatok ellátása megfelelő biztonsági eszközökkel és a hamis híreket terjesztő weboldalakra vonatkozó információkkal.
  • A politikai hirdetésekkel kapcsolatos nyilvános adatszolgáltatás biztosítása és a témaalapú hirdetések átláthatóságára való törekvés.
  • Egyértelmű és nyilvánosan hozzáférhető megközelítés a személyazonosság és az internetes robotok tekintetében, valamint a hamis felhasználói fiókok törlését célzó intézkedések.
  • Olyan információk és eszközök biztosítása, amelyek segítségével az emberek megalapozott döntéseket hozhatnak, és – megbízható forrásokra támaszkodva – megismerhetik a közérdekű témákkal kapcsolatos különböző nézőpontokat.
  • A magánéletet tiszteletben tartó adathozzáférés biztosítása kutatók számára annak érdekében, hogy nyomon tudják követni és vizsgálni tudják a hamis információk terjedésének módját és hatásukat.

2019 januárja és májusa között a Bizottság célzott havi időközi ellenőrzésekkel nyomon követi, milyen lépéseket tesznek az aláíró platformok a kódexben foglalt azon kötelezettségvállalások végrehajtása érdekében, amelyek a legfontosabbak és a legsürgősebbek a választások tisztaságának biztosítása szempontjából. E kötelezettségek a következőkre irányulnak: a reklámok elhelyezésének ellenőrzése (1. kötelezettségvállalás); politikai és témaalapú hirdetések (2–4. kötelezettségvállalás); és a szolgáltatások integritása (5. és 6. kötelezettségvállalás).

A gyakorlati kódex ahhoz az ajánláshoz is kapcsolódik, amely a Juncker elnök által az Unió helyzetéről szóló 2018. évi értékelő beszédében bejelentett, a szabad, tisztességes és biztonságos európai parlamenti választások biztosítását célzó választási intézkedéscsomag részét képezi. Az intézkedések többek között az online politikai hirdetések átláthatóságának növelésére, valamint az olyan esetekben kivethető szankciókra irányulnak, amikor személyes adatokat jogellenesen használnak fel az európai választások kimenetelének szándékos befolyásolására. Ennek eredményeként a tagállamok nemzeti választási együttműködési hálózatot hoztak létre az érintett hatóságok – például a választási, kiberbiztonsági, adatvédelmi és bűnüldöző hatóságok – részvételével, és kapcsolattartó pontot jelöltek ki, amely részt vesz egy európai szintű választási együttműködési hálózatban. E hálózat tagjainak első találkozójára 2019. január 21-én, a második találkozóra 2019. február 27-én került sor.

További információk

Az online platformok jelentései

Sajtóközlemény: A védelmet nyújtó Európa: az EU határozottabban lép fel a félretájékoztatással szemben

Tájékoztató: Cselekvési terv a félretájékoztatással szemben

 

STATEMENT/19/1379

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar