Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Kommissionär Mariya Gabriel gratulerar de första 2 800 kommuner som får en WiFi4EU-check

Bryssel den 7 december 2018

I dag presenterade kommissionen resultatet av den första WiFi4EU-ansökningsomgången som pågick mellan den 7 och 9 november i år. Totalt får 2 800 utvalda kommuner varsin check på 15 000 euro. Budgeten för den här omgången uppgår till 42 miljoner euro. Checkarna ska täcka kommunernas kostnader för att installera trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, museer och bibliotek.

 

– Tack vare den första WiFi4EU-ansökningsomgången kan 2 800 kommuner i hela EU ge tusentals invånare och besökare tillgång till gratis internet på offentliga platser i EU och därmed bättre uppkoppling i vardagen, säger EU:s kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Mariya Gabriel.

– Att förbättra uppkopplingen i EU är en viktig del av vår strategi för en digital inre marknad och WiFi4EU är ett annat konkret steg i samma riktning. Tack vare initiativet kan många fler surfa gratis, kommunicera lättare och få fler uppkopplingsmöjligheter. Det stärker vårt EU-samhälle och vår ekonomi, fortsätter Mariya Gabriel.

– Nyligen godkändes lagförslaget om den nya europeiska kodexen för elektronisk kommunikation och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Det kommer att ge oss snabbare tillgång till radiospektrum och främja investeringar i bra höghastighetsnät i hela EU, även i avlägsna områden. WiFi4EU kompletterar vårt omfattande arbete genom att erbjuda uppkoppling för alla.

– Vårt mål är att alla privatpersoner och företag i EU ska vara bättre skyddade och ha tillgång till kommunikationstjänster till överkomliga priser, t.ex. internetanslutning för att kunna använda tjänster som e-förvaltning, e-hälsa, internetbanker och videosamtal. Och vi kommer att lyckas!

Vad händer nu?

Kommissionens genomförandeorgan för innovation och nätverk (Inea) ansvarar för att genomföra WiFi4EU och kommer nu att uppmana de utvalda kommunerna att underteckna bidragsavtalen. Kommunerna anlitar sedan ett wifi-företag som installerar surfpunkter på offentliga platser och löser in checken hos EU-kommissionen. Alla de 2 800 surfpunkterna ska vara gratis och i drift i minst tre år.

De kommuner som inte fick någon check den här gången kan delta i de kommande tre ansökningsomgångarna. Den andra omgången drar igång i början av 2019. Totalt kommer cirka 8 000 kommuner att omfattas av initiativet fram till 2020.

Alla kommuner som är registrerade på WiFi4EU-portalen kan gå med i WiFi4EU-forumet för att lämna synpunkter på initiativet, kommunicera med andra kommuner i hela EU och hålla sig uppdaterade om initiativet.

Bakgrund

Initiativet WiFi4EU aviserades av kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen i september 2016. Initiativet är en del av den omfattande översynen av EU:s telekomregler, med bland annat nya åtgärder för att tillgodose det ökande behovet av uppkoppling och stärka EU-företagens konkurrenskraft.

Den första ansökningsomgången för WiFi4EU inleddes den 7 november kl. 13.00 (svensk tid) och avslutades den 9 november kl. 17.00 (svensk tid). Intresset var stort – över 13 000 ansökningar kom in från alla deltagarländer. Ytterligare tre ansökningsomgångar kommer att anordnas under de kommande två åren. Sammanlagt har kommissionen anslagit 120 miljoner euro till 8 000 kommuner i hela EU. Kommunerna väljs ut enligt principen ”först till kvarn”.

Nät som finansieras genom WiFi4EU ska vara gratis, utan annonser och fria från insamling av personuppgifter. Man kan inte få pengar för nät som överlappar befintliga kostnadsfria privata eller offentliga nät av liknande kvalitet. Kommunerna ska anlita ett wifi-företag för installationen av surfpunkterna och ansvarar själva för underhållet.

Mer information

Läs mer om den första ansökningsomgången

Mer allmän information om initiativet finns på webbplatsen för den digitala inre marknaden och i faktabladet.

 

 

STATEMENT/18/6704

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar