Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Komisárka Gabrielová blahoželá prvým 2 800 obciam, ktoré získali poukazy WiFi4EU

Brusel 7. december 2018

Európska komisia dnes oznámila výsledky prvej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá trvala od 7. do 9. novembra. Komisia vybrala 2 800 obcí, ktoré získali poukaz WiFi4EU v hodnote 15 000 eur. Celkové rozpočtové prostriedky na túto výzvu na predloženie návrhov boli 42 miliónov eur. Vybrané obce budú môcť zriadiť hotspoty Wi-Fi vo verejných priestoroch, ako napr. na radniciach, v knižniciach, múzeách, parkoch, na námestiach alebo iných miestach verejného záujmu.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uvítala vyhlásenie výsledkov týmito slovami:

„Vďaka prvej výzve na predloženie návrhov iniciatívy WiFi4EU bude mať 2 800 obcí možnosť poskytnúť tisíckam Európanov a návštevníkov prístup na internet vo verejných priestoroch v celej EÚ, čím sa pripojiteľnosť stane čoraz bežnejšou súčasťou života občanov. Tieto obce sa nachádzajú po celej Európe.

Zlepšovanie pripojiteľnosti v EÚ je kľúčovou súčasťou našej stratégie digitálneho jednotného trhu a iniciatíva WiFi4EU je ďalším konkrétnym krokom k tomu, aby sa pripojiteľnosť stala realitou v živote každého človeka. Bezplatné pripojenie bude môcť využívať oveľa viac Európanov, vďaka čomu si lepšie vychutnajú komunikáciu a nové možnosti pripojenia, čo v konečnom dôsledku posilní našu spoločnosť a hospodárstvo EÚ.

Nedávno schválené nové pravidlá, ktorými sa zriaďuje európsky kódex elektronickej komunikácie a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), zabezpečia rýchlejší prístup k rádiovému spektru a zvýšia investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí všade v Európe vrátane odľahlých oblastí. WiFi4EU je ďalšou súčasťou únijného úsilia, ktorého cieľom je dosiahnuť univerzálnu pripojiteľnosť.

Naším cieľom je, aby boli všetci občania a podniky v celej Európe lepšie chránení a využívali prístup k cenovo dostupným komunikačným službám vrátane prístupu na internet pri službách ako elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo, video hovory a mnohé ďalšie. A nám sa to podarí!“

Ďalšie kroky

Po dnešnom oznámení Výkonná agentúra Komisie pre inovácie a siete (INEA) zodpovedná za realizáciu schémy WiFi4EU vyzve všetky obce, ktoré získali poukaz, aby podpísali dohodu o grante. Následne budú môcť obce uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou poskytujúcou služby WiFi, ktorá zriadi hotspoty WiFi4EU vo verejných priestoroch, a tak využijú svoj poukaz. Všetkých 2 800 hotspotov sa bude bezplatne prevádzkovať aspoň tri roky.

Tie obce, ktoré v tomto kole výzvy poukaz nezískali, sa môžu znovu prihlásiť v ďalších troch kolách. Druhá výzva sa zverejní na začiatku roka 2019. Od teraz do roku 2020 bude môcť výhody tohto systému využívať približne 8 000 obcí.

Medzičasom sa môžu všetky prihlásené obce zapojiť do osobitného fóra WiFi4EU, kde môžu poskytnúť spätnú väzbu k iniciatíve, nadviazať spoluprácu s inými obcami z celej Európy a dostávať aktualizované informácie o programe WiFi4EU.

Súvislosti:

Iniciatívu WiFi4EU oznámil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v septembri 2016. Ide o príspevok k úsiliu o ambicióznu reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, ktorej súčasťou sú aj nové opatrenia na uspokojenie rastúcich potrieb Európanov v oblasti internetového prepojenia a na posilnenie konkurencieschopnosti Európy.

Prvá výzva na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy WiFi4EU bola uverejnená 7. novembra o 13.00 hod. SEČ a trvala do 9. novembra 17.00 hod. SEČ. Vzbudila veľký záujem – prihlásilo sa viac ako 13 000 žiadateľov zo všetkých zúčastnených krajín. Počas ďalších dvoch rokov vyhlási iniciatíva WiFi4EU ďalšie tri výzvy na predkladanie návrhov. Komisia poskytne na všetky štyri výzvy celkovo 120 miliónov eur pre 8 000 obcí v celej EÚ. Komisia vyberá obce podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“

Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Finančné prostriedky budú poskytnuté len tým sieťam, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné služby podobnej kvality. Obce uzatvoria zmluvu so spoločnosťou poskytujúcou služby WiFi a budú zodpovedné za zriadenie a údržbu hotspotov.

Ďalšie informácie

Viac informácii o prvom kole výziev je dostupných tu.

Všeobecnejšie informácie o tejto iniciatíve sú k dispozícii tu a v informačnom prehľade.

 

 

STATEMENT/18/6704

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar