Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Η επίτροπος κ. Γκάμπριελ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους που έλαβαν τα κουπόνια WiFi4EU

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων WiFi4EU η οποία διήρκεσε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου. Επιλέχθηκαν 2 800 δήμοι για να λάβουν κουπόνια WiFi4EU αξίας 15 000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ. Οι επιλεγμένοι δήμοι θα μπορούν να δημιουργήσουν σημεία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, π.χ. δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες ή άλλους χώρους δημόσιου συμφέροντος.

Η Μαρίγια Γκάμπριελ, επίτροπος αρμόδια για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρώτη πρόσκληση WiFi4EU, 2 800 δήμοι θα μπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες Ευρωπαίους και επισκέπτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους σε όλη την ΕΕ, φέρνοντας τη συνδεσιμότητα πιο κοντά στους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Οι δήμοι αυτοί βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Η βελτίωση της συνδεσιμότητας στην ΕΕ αποτελεί βασική συνιστώσα της στρατηγικής μας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η πρωτοβουλία Wifi4EU είναι ένα ακόμη συγκεκριμένο βήμα που θα την κάνει πραγματικότητα για όλους. Πολλοί περισσότεροι Ευρωπαίοι θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κι έτσι θα απολαμβάνουν καλύτερη επικοινωνία και νέες ευκαιρίες σύνδεσης, γεγονός που θα ενδυναμώσει εν τέλει την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ.

Οι προσφάτως εγκριθέντες νέοι κανόνες για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) θα εξασφαλίσουν ταχύτερη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και θα τονώσουν τις επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και ποιότητας σε κάθε σημείο της Ευρώπης, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Η πρωτοβουλία WiFi4EU συμπληρώνει αυτές τις προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό την παροχή καθολικής συνδεσιμότητας.

Στόχος μας είναι να προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο για υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική τραπεζική, οι βιντεοκλήσεις και πολλά άλλα. Και θα τον πετύχουμε!»

Επόμενα στάδια

Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ο εκτελεστικός οργανισμός της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του προγράμματος WiFi4EU, θα καλέσει τους δήμους που έχουν κερδίσει τα κουπόνια να υπογράψουν τις συμφωνίες επιχορήγησης. Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, οι επιλεγέντες δήμοι θα μπορούν να συνάψουν σύμβαση με εταιρεία Wi-Fi που θα εγκαταστήσει τα σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU σε δημόσιους χώρους και στη συνέχεια θα μπορούν να εισπράξουν την αξία του κουπονιού. Και τα 2 800 σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU θα παρέχονται δωρεάν και θα λειτουργούν για τρία τουλάχιστον έτη.

Θα προκηρυχθούν τρεις ακόμη προσκλήσεις στις οποίες θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση οι δήμοι που δεν έλαβαν κουπόνι αυτή τη φορά. Η δεύτερη πρόσκληση θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2019. Συνολικά, περίπου 8 000 δήμοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό έως το 2020.

Εν τω μεταξύ, όλοι οι εγγεγραμμένοι δήμοι μπορούν να ενταχθούν στην ειδική Κοινότητα WiFi4EU για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την πρωτοβουλία, να δημιουργήσουν επαφές με δήμους από όλη την Ευρώπη και να ενημερώνονται σχετικά με το πρόγραμμα WiFi4EU.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία WiFi4EU, η οποία εξαγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 από τον πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, εντάσσεται στη φιλόδοξη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία συμπεριλαμβάνει νέα μέτρα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων WiFi4EU δρομολογήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στις 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και έκλεισε στις 9 Νοεμβρίου στις 17:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Η πρόσκληση αποδείχθηκε πολύ δημοφιλής, προσελκύοντας πάνω από 13 000 αιτήσεις από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τρεις ακόμη προσκλήσεις WiFi4EU θα οργανωθούν κατά τα δύο προσεχή έτη. Για τις τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή διαθέτει συνολικό ποσό ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για 8 000 δήμους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή επιλέγει τους δήμους κατά σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα χρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία WiFi4EU δίκτυα θα παρέχονται δωρεάν, δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα παρέχεται χρηματοδότηση σε δίκτυα που δεν επικαλύπτουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές ανάλογης ποιότητας. Οι δήμοι θα συνάπτουν σύμβαση με εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi και θα είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων WiFi4EU μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία υπάρχουν εδώ, καθώς και στο ενημερωτικό δελτίο.

 

 

STATEMENT/18/6704

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar