Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Evropski organ za delo, boj proti poklicnemu raku, dostop do socialne zaščite: podpredsednik Valdis Dombrovskis in komisarka Marianne Thyssen pozdravila dogovore držav članic

Bruselj, 6. decembra 2018

Na današnjem zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov so države članice dosegle dogovor o splošnem pristopu glede Evropskega organa za delo in tretje revizije direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh. Svet se je dogovoril tudi o priporočilu Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite. Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, ter evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen sta dogovore pozdravila z naslednjo izjavo:

„Danes je dober dan za socialno Evropo. Dogovor Sveta o Evropskem organu za delo je ključni del sestavljanke za večjo pravičnost notranjega trga in okrepljeno socialno razsežnost EU. Z organom za delo bosta sodelovanje med nacionalnimi akterji in boj proti zlorabam učinkovitejša. Hkrati bodo imeli delodajalci in delavci na voljo več informacij o pravicah in obveznostih pri čezmejnem delu. Upava, da bomo končni dogovor z Evropskim parlamentom in Svetom dosegli v času prihajajočega romunskega predsedstva, da bo organ za delo lahko zaživel v letu 2019 – v korist državljank in državljanov, podjetij in nacionalnih organov.

Zelo naju tudi veseli, da dobro napredujejo naša prizadevanja za boljšo zaščito delavcev pred tveganjem za nastanek raka. V času sedanjega mandata so že bili doseženi dogovori za omejitev izpostavljenosti 21 rakotvornim kemikalijam na delovnem mestu, z današnjim dogovorom pa smo korak bliže k boljši zaščiti milijona delavcev, ki so izpostavljeni še drugim petim pogosto uporabljanim rakotvornim kemikalijam. To je Evropa v svoji najboljši luči: Evropa, ki ščiti.

Še en pomemben korak pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic je dogovor Sveta glede našega priporočila o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite. S tem priporočilom države članice EU kažejo skupno razumevanje ključnih izzivov socialne zaščite, ki jih prinaša novi svet dela. In kar je še pomembneje, države članice se zavezujejo, da bodo zagotovile ustrezno in učinkovito kritje, tudi s prizadevanji za prenosljivost in preglednost pravic pri menjavah zaposlitve. To je ključnega pomena za boljšo zaščito ljudi v spreminjajočem se svetu dela zdaj in v prihodnje. Države članice in Komisija si bodo skupaj prizadevale za izboljšanje našega znanja in razvoj zanesljivega okvira za spremljanje. Napredek se bo spremljal v okviru evropskega semestra.

Zahvaljujeva se avstrijskemu predsedstvu za vztrajno delo in upava, da bomo tudi v prihodnjih trialogih uspešno sodelovali, da bodo ti ključni dokumenti čim prej prinesli rezultate državljankam in državljanom.“

Več informacij

Dnevni red Sveta EPSCO z dne 6. decembra

Sporočilo za medije: Komisija sprejela predloga za ustanovitev Evropskega organa za delo in dostop do socialne zaščite

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic: za pravično mobilnost delovne sile: ustanovitev Evropskega organa za delo

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic: dostop delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite

Sporočilo za medije: Komisija sprejela nadaljnje ukrepe za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

Informativni pregled: Socialne prednostne naloge Junckerjeve Komisije

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju.

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

 

 

 

STATEMENT/18/6662

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar