Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Európsky orgán práce, boj proti rakovine z povolania, prístup k sociálnej ochrane: Podpredseda Dombrovskis a komisárka Thyssenová uvítali dohody členských štátov

Brusel 6. december 2018

Na dnešnom stretnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti sa členské štáty dohodli na všeobecnom prístupe k problematike Európskeho orgánu práce, ako aj tretej revízie smernice o karcinogénoch a mutagénoch. Rada sa dohodla aj na odporúčaní Rady týkajúcom sa prístupu k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, Valdis Dombrovskis a komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítali dohody týmito slovami:

„Dnes bol dobrý deň pre sociálnu Európu. Dohoda Rady o Európskom orgáne práce je kľúčovým prvkom podpory spravodlivosti na vnútornom trhu a posilňovania sociálneho rozmeru EÚ. Vďaka tomuto orgánu sa zefektívni spolupráca vnútroštátnych subjektov a boj proti zneužívaniu. Zamestnávatelia a zamestnanci, ktorí pracujú v zahraničí, budú mať zároveň k dispozícii viac informácii o svojich právach a povinnostiach. Dúfame, že sa nám v rámci nadchádzajúceho rumunského predsedníctva podarí dosiahnuť konečnú dohodu s Európskym parlamentom a Radou, vďaka ktorej by mohol tento orgán fungovať už v roku 2019 v prospech občanov, podnikov a vnútroštátnych orgánov.

Veľmi nás teší aj dosiahnutý pokrok v našej práci na lepšej ochrane pracovníkov pred rizikami rakoviny. Za súčasného mandátu sa dospelo k dohodám o obmedzení vystavenia účinkom 21 karcinogénnych chemikálií a vďaka dnešnej dohode sme sa dostali o krok bližšie k lepšej ochrane jedného milióna pracovníkov, ktorí sú vystavení ďalším piatim široko používaným karcinogénnym chemikáliám. Toto je Európa v tom najlepšom svetle: Európa, ktorá chráni.

Ďalším dôležitým krokom vpred k realizácii Európskeho piliera sociálnych práv je zhoda Rady o našom odporúčaní týkajúcom sa prístupu k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Týmto odporúčaním členské štáty EÚ preukázali vzájomné porozumenie pri identifikácii kľúčových výziev sociálnej ochrany, ktoré tento nový svet práce prináša. Ešte dôležitejší je záväzok členských štátov poskytovať primeranú a účinnú ochranu vrátane zabezpečenia prenosnosti a transparentnosti práv pri zmene zamestnania. Toto je kľúčový prvok lepšej ochrany ľudí v neustále sa meniacom svete práce. Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na zlepšení našej vedomostnej základne a rozvoji rozsiahlej monitorovacej siete. Celý priebeh budeme sledovať v rámci európskeho semestra.

Ďakujeme rakúskemu predsedníctvu za neúnavnú prácu a dúfam, že počas nadchádzajúcich trialógov budeme pokračovať v dobrej práci, aby sa tieto kľúčové opatrenia čo najskôr premietli v živote občanov.“

Ďalšie informácie

Program zasadnutia Rady EPSCO zo 6. decembra

Tlačová správa: Komisia prijíma návrhy týkajúce sa Európskeho orgánu práce a prístupu k sociálnej ochrane

Informačný prehľad: Európsky pilier sociálnych práv – spravodlivá mobilita pracovnej sily Zakladanie Európskeho orgánu práce

Informačný prehľad: Európsky pilier sociálnych práv – prístup k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby

Tlačová správa: Komisia prijíma ďalšie kroky na lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami

Informačný prehľad: Sociálne priority Junckerovej Komisie

Sledujte Valdisa Dombrovskisa na Twitteri

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

 

 

 

STATEMENT/18/6662

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar